Tarptautinės jaunųjų bitininkų varžybos Anglijoje 2017

  Tai tarptautinis renginys, kuris  grindžiamas siekiu ankstesniuose susitikimuose Čekijoje, Slovakijoje, Austrijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje, tapti didžiausiu tarptautiniu renginiu jauniems bitininkams visame pasaulyje.

Tai ne tik tarptautinės bitininkų varžybos, bet ir galimybė keistis kultūriniais, socialiniais ir techniniais klausimais tarp jaunų bitininkų, bet ir kartu suaugusių. Praktinė šios priemonės reikšmė, į kurią įeina bičių priežiūra, įrangos identifikavimas, klausimai apie bičių elgesį, bičių anatomiją ir botanika, taip pat ligų nustatymą ir mikroskopinę analizę, tapo bitininkystės žinių ir įgūdžių etalonu visoms šalims, kurios dalyvavo tokiuose renginiuose
Konkursas bus dviem lygmenimis - tarptautiniu lygmeniu sudarytos komandos varžysis viena su kita ir individualiai, kur bus vertinami atskirų jaunųjų bitininkų gabumai, žinios ir pasiekimai.

Renginys prasidės vakariene Koledžo valgykloje 18.00 val. ketvirtadienį, 2017 liepos 6, kuris bus po maždaug 19 h 30 trumpo atidarymo ceremonijos. Po atidarymo ceremonijos, dalyvaujančios komandos bus pakviestos padaryti trumpus (ne daugiau kaip 5 min.) pristatymus apie savo šalies kultūros, socialinį ar techninį aspektą (Power Points ar video filmas, papasakojimas). Likusį vakarą bus galima panaudoti naujų draugų subūrimui ir susitikimui su senais ar naujais draugais, kad IMYB 2017 taptų bendravimo priemone, o ne tik konkuravimu.
Penktadienį liepos 7 bus varžybos kartu su aplankymu istorinės ir kultūrinės reikšmės vietų aplink Marlborą. Po vakarienės, likusios komandos bus kviečiamos pristatyti savo šalis. Konkursas tęsis šeštadienį liepos 8d. Uždarymo ceremonija vyks šeštadienį vakare, kai bus įteikti individualaus ir komandinio dalyvavimo apdovanojimai. Penktadienį ir šeštadienį vakarais bus pramogos, kurios atspindi tradicijas ir istoriją priimančiosios šalies, Anglijos, ir kurios suteiks galimybes atsipūsti nuo techninių varžybų reikalavimų.

Galimybes dalyvauti aštuntose Tarptautinėse jaunųjų bitininkų varžybose jauniesiems Lietuvos bitininkams