Lietuvos kaimo plėtros programa 2014-2020 metais. Apie paramą

                                                                                        Grįžti į parama bitininkams

     Nuo 2007 iki 2014 metų Lietuvos bitininkų kelias į paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemones „Pusiau natūrinių ūkių rėmimas“, „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ buvo pakankamai vingiuotas ir banguotas. Dabar prasideda naujas etapas. Dalinai pasikeitė paramos priemonės.

    2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. C(2015)842 Europos Komisija patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programą. Programos apimtis 613 psl.
   
    Siekiant įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, 2014 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-507 patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklės. Jos nustato Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) bei Programos priemonių bendrą administravimo tvarką. Programos priemonių ir (arba) priemonių veiklos sričių bei (arba) veiklų (toliau – Programos priemonės) administravimo ir finansavimo tvarka nustatoma Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse (toliau – Priemonių įgyvendinimo taisyklės).

    Vadovaujantis Žemės ūkio ministerijos pateikta informacija bitininkai paramą turėtų gauti pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones:
1. Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui – paraiškos renkamos 2017 m. liepos 3–31 d.
2. Parama smulkių ūkių plėtrai–paraiškos renkamos nuo 2017 m. ?iki ?
3. Parama investicijoms į žemės ūkio valdas – paraiškos renkamos nuo 2017 m. ?. iki ?.

     Atkreipkite dėmesį, kad bičių auginimas prilyginamas gyvulininkystės sektoriui, todėl pagal priemonę "Investicijos į žemės ūkio valdas" yra numatytas didesnis paramos intensyvumas - 50 proc. O pagal priemonę "Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui" numatyta didesnė išmokos suma (nei kitiems sektoriams) – 60 tūkst. Eur.

Daugiau apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą
 

Preliminari valdos ekonominio dydžio (VED) skaičiuoklė

Preliminarus valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno (SGP) ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), apskaičiavimas

Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2017 metais grafikas