Parama už papildomą bičių maitinimą. Paraiškų priėmimas

                                                                                                          Grįžti į parama bitininkams

 Papildomam bičių maitinimui paraiškos bus renkamos nuo rugpjūčio 1 iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai).


Bičių laikytojas, norėdamas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą), iki rugsėjo 15 d. turi kreiptis į teritorines valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybas pagal savo gyvenamąją vietą arba bičių šeimų buvimo adresą ir užpildyti Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 3 priede nurodytą Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą formą (forma GŽ-1).

Bičių laikytojas, norėdamas pateikti paraišką, turi atvykti į savivaldybės žemės ūkio skyrių pagal gyvenamąją vietą arba bičių šeimų buvimo adresą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuoto-jui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.
 

Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo sumažėjo laikomų bičių šeimų skaičius dėl nuo paramos gavėjo nepri-klausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jis privalo pranešti teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pagal savo gyvenamąją vietą arba bičių šeimų buvimo adresą.