Parama už papildomą bičių maitinimą. Apie paramą

                                                                                        Grįžti į parama bitininkams

2007 m gruodžio 28 d. LBS prezidentui aptariant  bitininkystės klausimus su Žemės ūkio ministre prof. K. D. Prunskienė buvo pasiūlyta bitininkams įsijungti į 2007 m. gruodžio 20 d. EB Komisijos reglamentu Nr. 1535/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje patikslintą paramos programą ir parengti įsijungimo į ją siūlymus ir jų pagrindimą. Lietuvos bitininkų sąjunga pasiūlė, kad tokia parama galėtų būti kompensacija bitininkams dalies (nors 40-50 proc.) patiriamų išlaidų, kurios susidaro dėl papildomo bičių maitinimo rengiant jas žiemai. Šis pasiūlymas ir jo pagrindimas 2008 m. sausio 10 d. buvo įteiktas Žemės ūkio ministerijai. Pastaroji į siūlymą atsižvelgė ir numatė tam lėšas, parengė paramos taisyklių projektą. Taisyklių projektą Lietuvos bitininkų sąjungos Valdyba apsvarstė 2008 m. kovo 29 dieną ir savo siūlymus perdavė Žemės ūkio ministerijai.

Labai svarbiu siūlymu buvo suteikti galimybę šia parama pasinaudoti ir ekologiniams bitynams atsižvelgiant į jų specifiką. 2008 m. birželis 26 d. įsakymu Nr. 3D- 308 taisykles patvirtino Žemės ūkio ministrė prof. K. D. Prunskienė.
 

Pagal taisykles gali buti kompensuojama ne daugiau  20 Lt / bičių šeimai padarytų išlaidų už bičių maitinimą, rengiant jas žiemai. Ekologiniams bitynams kompensuojama ne daugiau  40 Lt / bičių šeimai padarytų išlaidų už ekologinio cukraus pirkimą.