Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metais. Įgyvendinimo taisyklių pakeitimai 2019 metams

                                                                                   Grįžti į parama bitininkams

 

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių pakeitimai 2019 metams

 Taisyklių priedų pakeitimai

   3 priedas  Paramos paraiškos forma
   4 priedas  DOKUMENTŲ, TEIKIAMŲ KARTU SU PARAMOS PARAIŠKA, SĄRAŠAS
   9 priedas  PARAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMO PIRMUMO REIKALAVIMAI.
 12 priedas  Mokėjimo prašymo forma.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklės 2019 metams

Dokumentų formos