Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metais. Paraiškų priėmimas

                                                                                   Grįžti į parama bitininkams

Jau nuo 2021 m. sausio 4 d. iki vasario 1 d. šalies bitininkai vėl galės kreiptis paramos.

Programoje numatytos šios priemonės, kurioms įgyvendinti bitininkai gali gauti valstybės paramą: techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms; kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze; bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas; medaus fizinių ir cheminių savybių analizė; bičių šeimų atnaujinimas; bitininkystei ir bitininkystės produkcijai skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos; rinkos stebėsena; bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje.

Dėl karantino ar ekstremalios situacijos dėl koronaviruso infekcijos plitimo grėsmės pasikeitė paramos paraiškų bei mokėjimo prašymų teikimo būdai. Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad užpildyta paramos paraiška kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis) teikiama asmeniškai arba teisės aktų nustatyta tvarka įgalioto asmens (karantino ar ekstremalios situacijos dėl koronaviruso infekcijos plitimo grėsmės metu paramos paraiškos ir prašomi dokumentai papildomai gali būti pateikti pasinaudojant Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose įrengtomis „paraiškų dėžutėmis“), arba siunčiama registruotu laišku arba teikiama per kurjerį NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams pagal pareiškėjo gyvenamąją/buveinės vietą arba jo bityno registravimo vietą. Kitais adresais paraiškos nepriimamos.
 

Patikslintas Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemonių įgyvendinimo taisykles galima rasti čia.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAMOS PARAIŠKAS PAGAL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2020–2022 METŲ PROGRAMĄ

2019 m. gruodžio 17 d. Nr. 3D-702
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12.6 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos patvirtinimo“, 5 punktą,
n u s t a t a u paramos paraiškų pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą teikimo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniams paramos administravimo skyriams terminą – nuo 2020 m. sausio 2 d. iki 2020 m. vasario 3 d.

Žemės ūkio ministras Andrius Palionis

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAMOS PARAIŠKAS PAGAL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2020–2022 METŲ PROGRAMĄ


2020 m. birželio 2 d. d. Nr. 3D-410
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12.6 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos patvirtinimo“, 5 punktą bei į Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 51 punktą,
n u s t a t a u paramos paraiškų pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą teikimo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniams paramos administravimo skyriams terminą – nuo 2020 m. birželio 8 d. iki 2020 m. birželio 26 d.

Žemės ūkio ministras Andrius Palionis