Dalyvavimas maisto kokybės schemose. Seinų / Lazdijų krašto medaus kontrolės įstaiga ir Lazdijų bitininkų draugija

                                                                                                        Grįžti į parama bitininkams

 Visi saugomas nuorodas turintys produktai, taip pat ir Seinų / Lazdijų krašto medus yra papildomai kontroliuojami siekiant garantuoti, kad jie atitinka produkto specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
Lietuvoje kontroliuojančia institucija paskirta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Bičių produktų gamintojai, kurie atitinka Seinų / Lazdijų krašto medaus gamybai keliamus reikalavimus turi kreiptis į VMVT Lazdijų teritorinį skyrių ir sudaryti sutartį dėl šių produktų kontrolės.
 

VMVT Lazdijų teritorinio skyriaus kontaktai:

Pramonės g. 3,
LT-67102, Lazdijai
Tel. (8 318) 51 693
Faks. (8 318) 51 693
El. paštas: lazdijur@vet.lt

Lazdijų bitininkų draugija yra atsakinga už „Seinų / Lazdijų krašto medaus“ etikečių platinimą, etikečių platinimo taisykles ir jų pateikimą kontrolės institucijai. Ji taip pat veda ir turi bitininkų, gaminančių medų su saugomos kilmės vietos nuoroda, bei asmenų (subjektų), suinteresuotų pilstyti bei parduoti medų su saugomos kilmės vietos nuoroda, sąrašus. Šie sąrašai atnaujinami iki kiekvienų metų balandžio 30 d. ir pateikiami kontrolės institucijai iki gegužės 15 d.
 

Lazdijų bitininkų draugijos kontaktai:
Maironio g. 20
Lazdijų m.
Lazdijų r. sav.,
Tel. 8-620-848 53
El. paštas: juozaspetrauskas@yahoo.com