Naujienos ir įvykiai

Grįžti į įvykių sąrašą
2022-01-25

Apie LBS valdybos veiklą 2021 metų lapkričio – gruodžio mėnesiais

Pirmiausia noriu pristatyti kai kuriose draugijose per šį laikotarpį įvykusias permainas: pasikeitė Kupiškio bitininkų draugijos pirmininkas – vietoje Ediko Puipos išrinktas Rimgaudas Markelis. Pakruojyje vietoje Eligijaus Strazdo pirmininku tapo Linas Katilius. Jau kiek vėliau, 2022 m. sausio 9 d. Tauragėje vietoje Zenono Geštauto pareigas perėmė Nerijus Spudvilas. LBS valdybos vardu dar kartą sveikiname naujai įsiliejusius į mūsų LBS narių kolektyvą bičiulius. Tai yra jaunystė (Pakruojo ir Tauragės atveju) ir solidi gyvenimo patirtis Kupiškio atveju. Daugiau informacijos galima rasti LBS tinklapyje skyriuje apie draugijas. Ir šiaip, savo iniciatyva atnaujinkite informaciją apie įvykius jūsų kolektyvuose informuodami apie tai Vaidą Arbutavičių (el.paštu vaidasbki@gmail.com)

Šiame straipsnio pavadinime minimas laikotarpis prasidėjo solidžiu renginiu. Europos Parlamento surengtame nuotoliniame renginyje "Medaus ženklinimas: laikas būti skaidriems", kurį inicijavo ir moderavo europarlamentaras, Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos narys Juozas Olekas. Renginio tema - Europos Sąjungoje bręstantys medaus ženklinimo pakeitimai, susiję su nepilnai teisingu medaus ženklinimu dėl ko nukenčia tiek Europos sąjungos vartotojai, tiek bitininkai. Renginyje taip pat dalyvavo valdybos nariai: S. Uselis, L. Galvonas, K. Ūsas, T. Vaičiūnas ir V. Arbutavičius. Informacija apie tai paskelbta LBS tinklapyje. Šį renginį reikia vertinti ir kaip LBS dalyvavimą tarptautiniame lygyje ES mastu, ko, išskyrus dalyvavimą Apimondios kongresuose, sąjungai dar nebuvo pavykę pasiekti. Todėl dėkoju Juozui Olekui už iniciatyvą bei iki šiol atliktą darbą ir linkiu sėkmės siekiant, kad nauji, konkretūs ir aiškus žymėjimai būtų įtvirtinti ES medaus direktyvoje.

Aišku, kad pagrindinis valdybos darbas buvo Bitininkystės Paramos Taisyklių 2022 metams koregavimo siekimas tiek bitininkų, tiek mūsų organizacijos naudai. Didžiausias darbo krūvis teko valdybos nariui Tautvydui Vaičiūnui. Lankytis žemės ūkio ministerijoje ginant bendrą interesą teko ir man, bei valdybos nariams Algirdui Amšiejui, Juozui Olekui ir Jonui Juodvalkiui. Aišku gaila, kad kai LBS iniciatyva buvo parodyta jau pačioje spalio mėnesio pradžioje, kuomet pateikėme ŽŪM pageidavimus dėl 2022 metų programos įgyvendinimo, vis tiek nepavyko programos įgyvendinimo paankstinti. Dėl įvairių derinimų, nesutampant kitų organizacijų, kurias kviečiasi ŽŪM į posėdžius, nuomonei, tas procesas taip užsitęsė, kad vietoj vilties jog paramas galima bus teikti ir nuo lapkričio vidurio, t.y. kad kuo ankščiau pavasarį jos būtų patvirtintos, viskas tas persikėlė į sausio pabaigą.

Dabar apie svarbius dalykus, vadinamus kilnumu bei dvasingumu Jau daugelį metų Lietuvoje vyksta tradicija, kai bitininkai Šv. Kalėdų ir N. Metų proga aplanko kiek tai likimo nuskriaustus, socialiai remtinus žmones ir apdovanoja juos bičių surinktomis gamtos gėrybėmis. Tai šaunu, kilnu ir prasminga, Darant tokį kilnų poelgį kitų, ypač ne tokių laimingų kaip dauguma, atžvilgiu, mes patys gauname irgi daug. Dvasinis atsipalaidavimas ar net palaima, nors apie tai gal ir nepagalvojame, mums patiems stipriai padeda sielai ir apsivalyti ir nusiteikti džiaugsmingo gyvenimo siekiui ateityje. Buvo paprašyta draugijų pasidalinti tokio gerumo vykdyta akcija. Tai ne reklamos tikslu, o tiesiog jei darome gerus darbus tai dalinkimės ta gerąja patirtimi ir su visais. Nuoširdžiai dėkoju atsiliepusiems: jau buvusiam Pakruojo draugijos pirmininkui Eligijui Strazdui, taip pat už išsamią informaciją Jurbarko bitininkų vadovei Nijolei Radavičienei, draugijų pirmininkams Ritai Kušleikienei (Radviliškis), Arvydui Satkūmui (Molėtai), Sigitui Jašinskui (Vilkaviškis) ir Remigijui Šemekliui (Šiauliai). Žinau, kad ir kiti darėte tuos gerus darbus, ačiū už tai ir tikiuosi, kad ateityje ir Jūs tuo pasidalinsite.

Šiais gražiais darbais taip ir baigėsi 2021 – ieji metai, prasidėję ta didžiule netektimi, kai mus paliko dr. Jonas Balžekas. Dažnai tenka dar mintyse su juo pasikalbėti ar tiesiog pagalvoti ką jis vienu ar kitu atveju pasakytų. Netekom mūsų bitininkystės šviesulio, bet gyventi ir tuo pačiu dirbant bitininkų labui reikia ir toliau nenuleidžiant rankų. Nuo pat šių metų pradžios mūsų, visuomenininkų, laukia rimti darbai ir apie tai informacija jau kitoje ataskaitoje.

Sigitas Uselis
Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas