Naujienos ir įvykiai

Grįžti į įvykių sąrašą
2021-09-23

Informacija apie Lietuvos bitininkų sąjungos visuotinį susirinkimą

Sigitas Uselis Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas

2021 m. rugsėjo 11 d. Ukmergės rajone, Užulėnio kaime, prezidento Antano Smetonos vasaros rezidencijoje įvyko Lietuvos bitininkų sąjungos visuotinis susirinkimas. Dalyvavo 41 iš 58 sąjungos narių (34 iš 44 draugijų ir 7 iš 13 individualių narių) taip pat žemės ūkio ministerijos gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjas Arūnas Šileika. Susirinkimo vieta pasirinkta neatsitiktinai: dar prieš pora metų šioje vietoje buvo nutarta rengti XLIV Lietuvos bitininkų šventę. Taigi tuo pačiu sąjungos nariams tai buvo savotiškos šios vietos žvalgytuvės, nes vis tik tikimąsi, kad trečiuose nuo pandemijos pradžios metuose šventę tikrai pavyks surengti.
Susirinkimo pradžioje LBS prezidento padėkos raštais ir tuo pačiu visų susirinkusiųjų vardu buvo pasveikinti jubiliatai: Vilkaviškio bitininkų draugijos pirmininkas Sigitas Jašinskas 80 metų jubiliejaus proga, Trakų bitininkų draugijos pirmininkas Juozas Narinkevičius 70 metų jubiliejaus proga, Širvintų bitininkų draugijos pirmininkas Aleksandras Masiulionis taip pat 70 metų jubiliejaus proga, Elektrėnų bitininkų draugijos pirmininkas Arūnas Adžgauskas 60 metų jubiliejaus proga ir Šakių bitininkų draugijos pirmininkas Kęstutis Ūsas 40 metų jubiliejaus proga.
Susirinkimo pirmininku išrinkta LBS viceprezidentė Vilma Stankutė, sekretoriumi – valdybos narys Tautvydas Vaičiūnas. Susirinkimo darbotvarkė:
1. LBS prezidento regalijų perdavimas – prof. hab. dr. A. Skirkevičius
2. Knygos apie Lietuvos bitininkų draugijas pristatymas ir įteikimas LBS nariams - prof. hab. dr. Algirdas Skirkevičius
3. Būsimos LBS Bitininkų šventės XLIV aptarimas - šventės organizacinio komiteto pirmininkas Linas Kazėnas
4. Pasiūlymo medaus ženklinimo pakeitimui ES teritorijoje svarstymas ir teikimo patvirtinimas - LBS valdybos narys Tautvydas Vaičiūnas
5. LBS įstatų pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas - LBS valdybos narys Kęstutis Ūsas
6. Einamieji klausimai - LBS viceprezidentė Vilma Stankutė
Pirmasis darbotvarkės klausimas buvo tarsi LBS ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo, įvykusio 2021 m. kovo 18 dieną nuotoliniu būdu, tęstinumas. Susirinkus sąjungos nariams gyvai, buvo graži proga perduoti iš jau buvusio prezidento, prof. hab. dr. Algirdo Skirkevičiaus rankų LBS prezidento medalį dabar išrinktam prezidentui. Tuo pačiu už ilgametį ir rezultatyvų darbą šalies bitininkystei ŽŪM gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjas Arūnas Šileika buvusiam prezidentui įteikė ministro Kęstučio Navicko padėką. Tokia pati padėka buvo įteikta ir dabar jau buvusiam viceprezidentui Kaziui Spetylai – vienam iš Bitininkų Sąjungos įkūrėjui ir nuo 1989 metų iki šių buvusiam vienam iš pagrindinių šios organizacijos vadovų.
Antrasis klausimas taip pat priskirtinas prie šventiškų: prof. hab. dr. Algirdas Skirkevičius, kaip autorius, pristatė ką tik išleistą knygą „Bitininkystė Lietuvoje“, skirtą sąjungos įkūrimo trisdešimtmečiui. Knygos egzemplioriai su autoriaus autografu buvo įteikti visiems sąjungos nariams.
Trečiasis klausimas jau apie būsimą šventę. Organizacinio komiteto pirmininkas Linas Kazėnas pristatė komiteto narius, žemėlapyje, o po susirinkimo tiesiogiai, pristatė šventės renginių išdėstymo vietas. Buvo balsuojama dėl šventės Šv. Mišių vietos: iš dviejų variantų pasirinktas tas, kuris artimesnis nuotolio iki pagrindinės šventės vietos, atžvilgiu. Taip pat buvo balsuojama dėl šventės datos. Įprastai Lietuvos bitininkų šventė vyksta pirmą rugpjūčio savaitgalį, tačiau 2022 metais būtent tuo metu šioje vietoje vyks buvusio tarpukario prezidento Antano Smetonos gimtadienis, todėl balsų dauguma buvo nutarta šventę rengti 2022 m. liepos 30 – 31 dienomis.
Ketvirtuoju klausimu buvo priimtas nutarimas kreiptis į europarlamentarą, valdybos narį Juozą Oleką ir į žemės ūkio ministeriją su pasiūlymu, kad būtų pakeistas šiuo metų ES galiojantis medaus etiketės ženklinimas, pridedant informaciją kilmės šalimis, kurios būtų išvardytos procentine mažėjimo tvarka iki 2 % sudėties ir šį siūlomą užrašą padaryti labiau matomu ir tuo pačiu pastebimu vartotojams.
Penktuoju klausimu po nedidelių diskusijų bei pastabų dėl kai kurių teksto formuluočių, balsų dauguma buvo priimtas sąjungos įstatų papildymo pateiktas projektas. Šie įstatai įsigalios po įregistravimo Registrų Centre, bus viešai paskelbti, o papildyti juos buvo reikalinga dėl atitikimo šiuo metu veikiančiam Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nuostatoms.
Šeštuoju klausimu valdybos narys Jonas Juodvalkis pasisakė dėl žurnalo „Lietuvos bitininkas“ paklausos mažėjimo. Buvo svarstoma galimybė pasinaudoti Bitininkystės Paramos Programos lėšomis ir tai, kad jame būtų daugiau praktinės informacijos bitininkams, kas padarytų jį patrauklesniu.
Susirinkimas praėjo ne tik šventiškai, bet ir dalykiškai, tikiuosi tokio draugiško ir rezultatyvaus sąjungos narių bendradarbiavimo ir ateityje.