Naujienos ir įvykiai

Grįžti į įvykių sąrašą
2021-05-24

LBS posėdis dėl veiklos komisijų

2021 05 21 popietę vyko LBS valdybos posėdis nuotoliniu būdu. Dėmesys buvo skiriamas „Veiklos komisijų“ sudarymui ir einamiesiems klausimams.

Veiklos komisijų koncepcija - sukuriamos komisijos (komisiją sudaro LBS valdybos nariai, regioninių bitininkų draugijų nariai, norą prisidėti išreiškę bitininkai), kurios yra atsakingos už konkrečias darbo sritis; specializuotas darbų pasiskirstymas, siekiant geriau atstovauti bitininkų interesus.

Patvirtintos šios veiklos komisijos:

Viešųjų ryšių ir marketingo komisija - Informacinė sklaida tarp bitininkų. Informacinė sklaida visuomenei. Bičių produktų vartojimo skatinimo marketingas, LBSNM prekės ženklo (medaus etiketės) vystymas ir populiarinimas.

Švietimo komisija – mokymai ir paskaitos bitininkams; darbas su jaunaisiais bitininkais; paskaitos bičių produktų vartotojams.

Bičių biologijos komisija – bičių veislininkystė, bičių sveikatingumas, vietinių bičių išsaugojimas.

Ekonomikos komisija – biudžeto sudarymas ir jo užtikrinimas, lėšų surinkimas bei naujų finansinių šaltinių paieška.

Bitininkystės vystymo komisija – bendravimas su visomis institucijomis, įstaigomis, asociacijomis, kurios svarbios sprendžiant bitininkystės klausimus, t.y. NMA, VMI, VMVT, ŽŪM ir su tuo susiję klausimai.

Organizacinių reikalų komisija – bendravimas su bitininkų draugijomis, bitininkų šventės organizavimas, pagalba bitininkų draugijoms.

Veiklos komisijų komandos:
Viešųjų ryšių ir marketingo komisija: V. Arbutavičius (pirmininkas), V. Stankutė, L. Galvonas, K. Ūsas.
Švietimo komisija: V. Stankutė (pirmininkė), A. Amšiejus,, R. Šemeklis, D. Tamašauskienė.
Bičių biologijos komisija: D. Tamašauskienė (pirmininkė), A. Amšiejus, R. Šemeklis,.
Ekonomikos komisija: K. Ūsas (pirmininkas), V. Stankutė, B. Budreckienė, J. Juodvalkis, T. Vaičiūnas.
Bitininkystės vystymo komisija: T. Vaičiūnas(pirmininkas), L. Galvonas, J. Olekas, R. Šemeklis, K. Ūsas,.
Organizacinių reikalų komisija: B. Budreckienė (pirmininkė), V. Stankutė, V. Arbutavičius, J. Juodvalkis.

Kiekviena komisija artimiausiu metu surengs susirinkimus, susidėlios planus, kurių metu bus numatomi nauji ir toliau tęsiami jau pradėti darbai. Regioninių bitininkų draugijų bičiuliai, visi aktyvūs bitininkai, norintys prisidėti prie Lietuvos bitininkystės ateities, prašome jungtis. Kiekvieno idėjos, darbai ir mintys reikalingos, norint tobulėti ir pasiekti norimo rezultato ateityje.

Susisiekti galima: info@bitininkusajunga.lt