Naujienos ir įvykiai

Grįžti į įvykių sąrašą
2021-04-09

2021 m. balandžio 9 d. susitikimas su Žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku dėl pievų klausimo

 2021 m. balandžio 9 d. įvyko Lietuvos bitininkų sąjungos (LBS) susitikimas su Žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku. Susitikimą inicijavo Žemės ūkio ministerija aptarti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 kovo 31 d. įsakymą Nr. 3D-197 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitur plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, LBS atstovavo prezidentas S. Uselis, viceprezidentai doc. Dr. A. Amšiejus, V. Stankutė, valdybos nariai L. Galvonas, T. Vaičiūnas.

Bitininkų tarpe didelį nepasitenkinimą sukėlė šio įstatymo 7.1. papunktis, kuris nurodo: „nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) pievose ir žolinių azotą kaupiančių augalų ariamojoje žemėje (visi klasifikatoriaus III grupės kodai) laukuose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius) laikantis taisyklių 5.2 papunktyje nustatytų šienavimo terminų“, tad bitininkai, deklaruojantys pievas, privalės nušienavus nupjautą žolę sutvarkyti, t.y. išvežti iš lauko arba surinktą šieną sudėti į kūgius pievos vienoje vietoje.

Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas S. Uselis žemės ūkio ministrui išreiškė LBS poziciją (pridėta pareiškimo kopija) ir nurodė, jog dabartiniams pievų priežiūros pokyčiams nepritaria, nes tokiais pakeitimais yra bloginamos gamtinės sąlygos bitėms, kamanėms ir kitiems vabzdžiams, o konkrečių alternatyvų, kaip šią situaciją galima pagerinti, nėra siūloma. Ministras su šia pastaba sutiko, nurodė, jog žydinčios pievos, natūralios gamtinės buveinės yra svarbios, jų užtikrinimas ir išsaugojimas yra vienas iš pagrindinių Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslų ir tam yra skiriamos lėšos, tačiau šios priemonės turi būti tikslingos, orientuotos į šiuos aplinkosauginius tikslus ir dėl to, ministro teigimu, atsisakoma šios praktikos, kuomet remiama visų pievų išlaikymas ir taip išnaudojama daug lėšų, kurios galėtų būti skiriamos prioritetinių sričių finansavimui (tarp kurių būtų ir natūralių buveinių bei žydinčių pievų išsaugojimas bei didesnis rėmimas). Šiuo metu ieškomi būdai, kokiomis formomis šie pakeitimai galėtų būti pritaikyti, prie šio proceso kviečiama prisijungti Lietuvos bitininkų sąjungą, aktyvius bitininkus ir kitas suinteresuotas puses, o šiuos pakeitimus tikimasi įtvirtinti 2022 m. tiesioginių išmokų taisyklėse.

Taisyklėse ir toliau išlieka galimybė bitininkams pievas nušienauti iki rugsėjo 1 d. (kuomet kitiems pareiškėjams įpareigojama nušienauti iki liepos 1 d.), ministro patikinimu – šis punktas išliks ir ateityje.
Lietuvos bitininkų sąjungos atstovai padėkojo ministrui už suorganizuotą susitikimą bei dar kartą akcentavo, jog natūralių buveinių ir žydinčių pievų klausimas šiuo metu aktualus, dabartiniai priimti pakeitimai esančių problemų neišsprendžia bei tikimasi iš ministerijos konstruktyvaus darbo šiuo klausimu, o Lietuvos bitininkų sąjunga aktyviai prisidės bei kvies tai daryti visos Lietuvos bitininkus.

 

  • Žemės ūkio ministerijos susitikimo aprašymas:

nuoroda

  • Žemės ūkio ministerijai pateiktas pareiškimas: