Naujienos ir įvykiai

Grįžti į įvykių sąrašą
2020-07-02

Rekomendacijos dėl COVID-19 prevencijos

COVID-19 labiausia pažeidžia žmones, kurie yra vyresnio amžiaus ir serga lėtinėmis bei gretutinėmis ligomis. Šiai gyventojų grupei priklauso ir dauguma Lietuvos bitininkų. Vyresnio amžiaus žmonėms ir sergantiems lėtinėmis bei gretutinėmis ligomis Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja ypatingai saugotis. Net parašytos specialios rekomendacijos, apie kurias šiandien beveik niekas nenori rašyti, ar kalbėti.
Siekiant bent kiek užpildyti šią spragą sudarome Lietuvos bitininkams galimybę:
-susipažinti su objektyve informacija apie prevencines priemones kaip apsisaugoti nuo užsikrėtimo COVID-19 ir nebūti klaidinamais dažnai skleidžiama netikra informacija,
-sutrumpiname kelią tarp originalaus informacijos šaltinio ir jos vartotojo (mūsų atveju bitininko), kuriam, jis ne visuomet yra prieinamas ir žinomas.
- patiems priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę dėl galimybių užsikrėsti COVID-19 vadovaujantis originaliais dokumentais , o ne jų komentarais, kurie dažniausia būna neatsakingi ir neatitinka tikrovės.

Su COVID-19 susiję ribojimai nuo 2020 m. birželio 17 d.

Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į COVID 19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminę situaciją
Lietuvoje ir pasaulyje bei  siekdama riboti COVID -19 ligą sukeliančio viruso plitimą  visuomenėje, rekomenduoja:

REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ (2020-06-16)

 ASMENIMS, ATVYKUSIEMS/GRĮŽUSIEMS IŠ UŽSIENIO VALSTYBIŲ 2020-06-29

Atsižvelgiant į nepalankią situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), Sveikatos apsaugos ministerija teikia rekomendacijas asmenims, atvykusiems / grįžusiems iš užsienio valstybių.

Jeigu dėl to, kad nesilaikėte visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos
Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų  profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų bei dėl jūsų veikų kilo pavojus išplisti ar kitiems asmenims užsikrėsti pavojingoms ar ypač avojingoms
užkrečiamosioms ligoms (tame tarpe  COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), jums gali būti taikoma administracinė ar baudžiamoji atsakomybė:

-administracinė atsakomybė–pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnį Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas užtraukia  įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų;

-baudžiamoji atsakomybė–pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnį, priklausomai nuo padarinių. Taip pat pagal padarinius gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XVIII skyriuje „Nusikaltimai žmogaus sveikatai“ .

Kilus bet kokiems su COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencija ar asmens, atvykusio / grįžusio į Lietuvos Respubliką, izoliavimu susijusiems klausimams,
konsultuotis  su NVSC specialistais tel. +370 618 79984 (I-IV 8:00-17:00,V 8:00 -15:45)

Svarbiausia informacija apie koronavirusą (COVID-19)

Vaistų nuo koronaviruso kol kas nėra. Kaip nepakliūti į sukčių pinkles?

Informacija prekiaujantiems sodinukais ir kitomis žemės ūkio prekėmis
.