Naujienos ir įvykiai

Grįžti į įvykių sąrašą
2017-02-24

Lietuvos atstovai į Tarptautinį jaunųjų bitininkų susitikimą 2017

  Atranka į Tarptautines jaunųjų bitininkų varžybas (IMYB- 2017) pagal Lietuvos bitininkų są-jungos valdybos patvirtintus nuostatus buvo  2017 02 17 d., 9.00 val. Prof. J. Kriščiūno kabine-te, Aleksandro Stulginskio Universitete (centriniai rūmai), Studentų g. 11 Akademija, Kauno r. Jaunųjų bitininkų žinių vertintojais buvo Lietuvos bitininkų sąjungos viceprezidentas doc. dr. Algirdas Amšiejus ir Lietuvos bitininkų sąjungos narė Roma Mačienė. Informacija apie jaunųjų bitininkų atranką ir jos sąlygas paskelbta Lietuvos bitininkų sąjungos svetainėje.

Atrankoje dalyvavo 6 jaunieji bitininkai (1 pav.): Gabrielius Matonis (Vilkaviškio bitininkų draugija), Agnė Strelčiūnaitė (Pasvalio bitininkų draugija), Armandas Virvilas (Šiaulių bitininkų draugija), Gabija Paulauskaitė (Šiaulių bitininkų draugija), Rusnė Griciūtė (Šiaulių bitininkų draugija), Vilius Juodzevičius (Marijampolės bitininkų draugija).

Atrankoje (2-8 pav.) geriausia žinios buvo įvertintos Agnės Strelčiūnaitės, Gabrieliaus Matonio, Gabijos Paulauskaitės ir Viliaus Juodzevičiaus (10 pav.).
Tokiu būdu į varžybas IMYB - 2017 vyks Agnė Strelčiūnaitė, Gabrielius Matonis ir Gabija Paulauskaitė, o Vilius Juodzevičius vyks į Prahą pagal kitą programą.

Nuoširdžiai sveikiname visus nugalėtojus ir tikimės, kad jaunieji bitininkai iki varžybų dar pagilins savo profesines žinias bitininkystėje ir puikiai pasirodys šiose varžybose ir kitų pasaulio valstybių jaunimui neš žinią apie Lietuvą, jos kultūrą, bitininkystę.

Dėkojame Lietuvos bitininkų sąjungos viceprezidentui doc. dr. Algirdui Amšiejui ir Lietuvos bitininkų sąjungos narei Romai Mačienei už padarytą darbą pasirengiant varžyboms.
Apie IMYB-2016 galite pasižiūrėti dar ir čia: http://icyb.cz/applications-imyb-2017.

1 pav. Atrankos dalyviai iš kairės į dešinę: Gabrielius Matonis, Agnė Strelčiūnaitė, Gabija Paulauskaitė ir Vilius Juodzevičius, Armandas Virvilas ir Rusnė Griciūtė;

2-8 pav. Žinių tikrinimo akimirkos

9 pav. Geriausiai žinios buvo įvertintos iš kairės į dešinę: Gabrielius Matonis, Agnė Strelčiūnaitė, Gabija Paulauskaitė ir Vilius Juodzevičius;

10 pav. Jaunieji varžybų dalyviai ir organizatoriai Roma Mačienė ir Algirdas Amšiejus