Apimondijos kongrese Pietų Korėjoje, Daejeone 2015

                                                                              Grįžti į Mokomosios išvykos

 2015 metų rugsėjo 15 – 20 dienomis Pietų Korėjoje, Daejeon mieste vyko 44 pasaulio bitininkų kongresas. Lietuvos Bitininkų Sąjungai atstovavo 6 narių delegacija: dr. Jonas Balžekas, dr. Algirdas Amšiejus, Birutė Budreckienė, Roma Mačienė, Jonas Juodvalkis ir Sigitas Uselis. 

Kongreso darbe dalyvavo apie 9000 dalyvių iš 86 pasaulio šalių, atstovavę 135 bitininkų organizacijas. Kongreso devizas „Bitės, jungiančios pasaulį“ tarsi ir apibūdina pasaulio bitininkų susitelkimą bei vieningumą ir ypač pastaruoju metu, kai vyksta tam tikra kova dėl medų nešančių bičių, kaip rūšies, tolimesnio egzistavimo. Tradiciškai kongreso darbas vyko lygiagrečiai dvejomis kryptimis – teorine ir praktine. Teorinė dalis tai mokslo pranešimai minėtų komisijų plenariniuose posėdžiuose, sesijose bei apskrito stalo diskusijose bei posterių pavidalu. Tokiu būdu buvo pristatyta apie 700 mokslinių darbų. Praktinė - tai įvykę 2 parodomieji laboratoriniai darbai nustatant bičių ligas skirtingų priemonių bei metodų pagalba, vienos dienos ekskursija pažinčiai su Pietų Korėjos bitininkyste ir, svarbiausia, didžiulė bitininkystės produktų bei inventoriaus paroda – mugė. Joje, be abejo, dominavo Azijos žemyno (pagrinde Kinijos) gamintojai bei pardavėjai. Vyko ir geriausių bičių produktų, inventoriaus bei informacinių priemonių eksponatų pristatymas ir tuo pačiu varžytynės kas šiuo metu pasaulyje toje srityje geriausi.

 Vyko dvi Apimondia organizacijos Generalinės Asamblėjos, kurių metu išrinktas naujas organizacijos prezidentas. Tai airis Philip McCabe, paskutiniu metu vadovavęs Europos žemyno koordinacinei komisijai. Beje prie dešimt metų jis buvo puikiai įvykusio kongreso Dubline organizacinio komiteto pirmininkas. Kongreso metu bitininkai iš viso pasaulio kaip visada dalijasi pasiekimais, pastebėjimais ir, žinoma, problemomis. Rimčiausios iš jų šiandienai yra dvi. Pirma, tai Varroa erkės bičių šeimose, antra tai chemijos naudojimas žemės ūkyje. Jeigu dar prieš keletą metų paslaptingi bičių šeimų dingimai dar daugeliui buvo dalykas, įvykęs dėl nežinomų priežasčių, tai dabar tai nebėra paslaptis – erkių ir virusų pavojingas junginys, suveikęs prie tam tikrų sąlygų. Prieš virusus šiandien „ginklų“ neturime, taigi bitininkui belieka stengtis, kad jo bičių šeimose būtų kuo mažesnis erkių kiekis t.y. toks, kad minėtam mirtinam junginiui susidaryti erkių būtų tiesiog per maža. Na, o pagrindinė ir aktualiausia tema kongrese, kaip ir dabartiniame kasdieniniame gyvenime, buvo naujos kartos chemikalų, skirtų žemės ūkiui poveikis bitėms. Teko stebėti diskusijas prie apvalaus stalo tarp chemijos kompanijų „Baeyr“ ir „Sygenta“ (beje ši firma dalyvavo parodoje su vizualiai įspūdingu stendu) atstovų iš vienos pusės ir bitininkystės mokslininkų iš kitos pusės. Pirmoji pusė pateikė, kad yra atlikta apie 30 tiriamųjų darbų, kuriuose įrodoma, kad bitėms neokotinoidai žalos nepadaro. Antroji pusė atsakė, kad pasaulio mastu yra gal koks tūkstantis darbų, įrodančių būtent žalingą poveikį bitėms. Taigi, kongreso lygyje bitininkų laimėjimas triuškinantis, deja šis klausimas - būti ar nebūti neokotinoidams žemėje - sprendžiamas visai kitame lygmenyje. Įsiminė dar viena jau ir kongreso lygmenyje keliama aktuali problema: kas bus su medų nešančių bičių genofondu. Vis labiau pramonine tampanti ši žemės ūkio šaka neišvengiamai suka tokiu keliu – kuo daugiau medaus iš bičių šeimos, aišku, atitinkamai ir pelno. Tai įmanoma tik esant geroms bičių ganykloms, o tai paprastai yra šimtais hektarų kuriais tai medingais augalais (rapsais, saulėgrąžomis ir pan.) užsėti laukai. Nektaro iš tokių laukų bitės surenka labai daug, žiedadulkių irgi, tačiau problema tampa tai, kad žiedadulkės (baltyminis maistas, naudojamas naujoms bičių kartoms auginti) yra vienos rūšies, tai reiškia, kad nevisai pilnavertis. Šią problemą stengiamasi spręsti bičių šeima papildomai maitinant taip vadinamais maisto papildais, angliavandenių bei baltyminių medžiagų pagrindu. Tai iš tiesų skatina bičių šeimų spartų stiprėjimą ir dėl to gaunamą didesnį medaus iš bičių avilio kiekį, bet skatinama ir tokiais elementais, kokių nėra natūralioje gamtoje. Iš tokiu pasiektu būdu stiprių ir produktyvių bičių šeimų auginamos motinos iš tikro jau su kiek pasikeitusiais fiziologiniais organizmo procesais. Taigi norėjimas gauti produkcijos daug ir dabar yra tarsi „tiksinti bomba“ ateities medų nešančių bičių genofondo išsaugojimui. Reikia tik pasidžiaugti, kad Lietuvoje turime pakankamai įvairiarūšių augalų, kurių žiedadulkes bitės naudoja savo maistui ir tokia problema kaip ir neaktuali.

Inventoriaus parodoje – mugėje be abejo dominavo kompanijos iš Azijos žemyno ir daugiausiai iš kaimyninės Kinijos. Kaip žinoma, kinai gamina pagrinde smulkų bitininkystės inventorių ir dominuoja šioje srityje bene visame pasaulyje. Kokių tai naujų technologinių sprendimų bitininkystės technikos srityje neteko pastebėti, o ir pati paroda pristatomų priemonių įvairove gerokai nusileido prieš tai buvusiai kongreso Kijeve metu.

Pasibaigus kongresui dalyvavome vienos dienos pažintinėje apie Pietų Korėjos bitininkystę išvykoje. Reikia pasakyti, kad mums, europiečiams, šios šalies bitininkystė atrodė tarsi egzotika, taip pat turbūt kaip korėjiečiams egzotika būtų apsilankius pas mus. Lankydamiesi YASAENG bitininkystės inventoriaus kompanijoje susipažinome su šios šalies bitininkystės inventoriaus variantais. Įspūdis toks, kokį teko patirti ir prieš ketverius metus Argentinoje – kuo paprasčiau – tuo našiau ir lengviau. Vieno standarto rėmas, atitinkamai ir tam pritaikyta įranga, paprastos konstrukcijos aviliai - visa tai palengvina bei atpigina darbą su bitėmis.

Sekantis kongreasa vyks 2017 metais Istambule, Turkijoje, o dar po dviejų metų - Kanadoje. Ši išvyka į kongresą buvo turininga ir rezultatyvi. Susipažinome su bitininkystės naujovėmis, gal teisingiau pokyčiais, sutikome senus pažįstamus ir įsigijome naujų draugų iš kitų pasaulio šalių, įsitikinome kaip bitininkaujama Azijos regione ir tiesiog garbingai atstovavome savo šalį.

Sigitas Uselis
Išvykos organizatorius