XXXVII Lietuvos bitininkų šventės aprašymas

2013 metų rugpjūčio 3–4 d. pačiame Žemaitijos viduryje, Gandingos piliakalnio papėdėje, vingiuojančios Minijos upės slėnyje įsikūrusiame Poilsio ir pramogų komplekse – Žemsodis, įvyko XXXVII Lietuvos bitininkų šventė. Čia pakako vietos visiems šventės dalyviams ir jų palapinėms, lauko estradai, prekybininkų paviljonams, parodoms, varžyboms, paskaitoms ir kitoms reikmėms.
 

Šventę organizavo Lietuvos bitininkų sąjunga ir Plungės bitininkų draugija “Spiečius”.

Organizacinis komitetas: Plungės bitininkų draugijos pirmininkas D. Abrutis (pirmininkas), nariai: LBS viceprezidentas, Vilniaus bitininkų susivienijimo pirmininkas K. Spetyla, LBS valdybos narys, UAB „Bičių korys“ direktorius J. Juodvalkis, LBS valdybos narė Mažeikių bitininkų draugijos pirmininkė B. Budreckienė, Tauragės bitininkų draugijos valdybos narys R. Zdaniauskis, Šiaulių bitininkų draugijos valdybos narė R. Mačienė, UAB „Bičių Austėja“ direktorius S. Uselis, Plungės bitininkų draugijos nariai: J. Varkalys, G. Asauskienė, A. Noreika ir S. Bagdonas.
 

Plungės rajono savivaldybė, jos meras Albinas Klimas, bei Rietavo rajono savivaldybė, jos meras Antanas Černeckis XXXVII Lietuvos bitininkų šventę sutiko palankiai ir teikė visokeriopą pagalbą.
 

Kaip ir per ankstesnes bitininkų šventes jau nuo penktadienio 16.00 val. Poilsio ir pramogų komplekse – Žemsodis pradėjo kurtis prekybininkai, augti stendai su įvairiomis prekėmis bitininkams, ilgainiui išaugo ištisas palapinių miestelis.
 

Į šventę atvyko daug bitininkų, jų šeimų narių bei smalsuolių. Šventėje buvo apie 3 000 dalyvių. Juos sudarė ne tik visos Lietuvos įvairių rajonų bitininkai, bet ir kaimyninių valstybių bitininkų atstovai: Baltarusijos, Didžiosios Britanijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Ruandos. Kai kurių valstybių atstovai tapo jau nuolatiniais Lietuvos bitininkų švenčių dalyviais, pavyzdžiui, Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos (Punsko kraštas), Švedijos ir kt.
Nuo pat šeštadienio ryto vyko bičių produktų ir bitininkystės inventoriaus mugė. Prekių asortimentas buvo didelis: įvairių konstrukcijų aviliai, medsukiai, indai medui, veido tinkleliai, bitininko kombinezonai ir t. t. Ypač didelę prekių įvairovę pristatė UAB „Bičių korys“ ir UAB „Wilara“. Renginiui sumaniai ir išradingai vadovavo Andrius Dacius.
 

Apie 10 val. šventės vietoje, ant lauko scenos prasidėjo Šv. Mišios. Jų metu buvo pagerbti mirę bičiuliai ir pašventintas medus.
11.30 val. įvyko iškilmingas, skirtas XXXVII Lietuvos bitininkų šventės atidarymui paradas, kurio metu Sigitas Uselis pristatė į šventę atvykusias rajonų bitininkų draugijas ir užsienio šalių delegacijas. Bitininkų draugijos ir užsienio delegacijos nešė savo vėliavas. Parade dalyvavo šios užsienio valstybių bitininkų organizacijų delegacijos: Baltarusijos Respublikos bitininkų susivienijimo „Bortnik“, D. Britanijos Jorko miesto bitininkų draugijos, Estijos bitininkų asociacijos, Latvijos Respublikos Liepojos miesto bitininkų draugijos, Bitininkų grupė iš Ruandos (Afrikos žemynas), Suomijos Respublikos bitininkų asociacijos, Švedijos karalystės Mariestad komunos bitininkų draugijos. Iš Lietuvos rajonų dalyvavo šios bitininkų draugijos Lietuvos bitininkų sąjungos narės: Akmenės rajono bitininkų draugija, Jonavos bitininkų draugija, Joniškio bitininkų draugija, Jurbarko bitininkų draugija „Nektaras“, Kaišiadorių rajono bitininkų draugija, Kelmės rajono bitininkų drau-gija, Klaipėdos krašto bitininkų asociacija „Medutis“, Kretingos bitininkų draugija, Kupiškio bitininkų draugija, Marijampolės bitininkų draugija, Mažeikių bitininkų draugija, Molėtų bitininkų draugija, Pakruojo bitininkų draugija „Dobilas“, Pasvalio bitininkų draugija „Bičiulis“, Panevėžio bitininkų draugija, Plungės bitininkų draugija piečius“, Radviliškio bitininkų draugija, Raseinių bitininkų draugija, Šakių rajono bitininkų draugija, Šiaulių bitininkų draugija „Spiečius“, Šilalės bitininkų draugija „Vaškas“, Širvintų bitininkų draugija, Tauragės bitininkų draugija „Medus“, Telšių rajono bitininkų draugija, Ukmergės bitininkų draugija, Varėnos rajono bitininkų draugija „Dzūki-ja“, Vilkaviškio bitininkų draugija, Vilniaus bitininkų susivienijimas. Buvo puikus reginys, pademonstravęs Lietuvos bitininkų sąjungos narių - rajonų bitininkų draugijų gausumą, jų vieningumą ir ryšius su užsienio valstybių bitininkais.
 

Po iškilmingo parado 12.00 val. prasidėjo oficialus XXXVII Lietuvos bitininkų šventės atidarymas. Šventę atidarė Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius. Jis pasveikino šventės dalyvius ir svečius. Taip pat priminė, kad tokias kasmetines Lietuvos bitininkų šventes Lietuvos bitininkų sąjunga organizuoja jau 24 metai. Šiais metais ji vyksta Plungės rajone. Plungės bitininkų draugija ir jos pirmininkas ir šventės organizacinio komiteto pirmininkas Donatas Abrutis, Plungės rajono savivaldybė, jos meras Albinas Klimas, bei Rietavo rajono savivaldybė, meras Antanas Černeckis prisiėmė organizatorių naštą. Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas atkreipė dėmesį į keletą dalykų. Pirmiausia Lietuvos bitininkų šventes jau galima pavadinti tam tikru Lietuvos rajonų bitininkų draugijų bitininkų išplėstiniu visuotiniu susirinkimu, kuriame sprendžiama daug klausimų. Juk dalyvauja apie 1000, 1500, 2000 ir daugiau bitininkų bei jų šeimų narių iš įvairių Lietuvos rajonų, bitininkų atstovai iš kaimyninių ir ne tik kaimyninių valstybių. Čia keičiamasi bitininkavimo patirtimi, pritraukiamas jaunimas ir formuojama jaunoji bitininkų karta, puoselėjamos bitininkų šeimų tradicijos, keliama bitininkų bendravimo kultūrą ir taip toliau.
Antra. Lietuvos bitininkai šiandien susiduria su įvairiais iššūkiais ir reikia ieškoti būdų kaip tinkamai išspręsti atsirandančias nelengvas problemas. O jų ne viena ir ne dvi. Nesigilinant į jų turinį šia iškilminga proga buvo priminta, kad Lietuvos bitininkų sąjungos siūlymus dėl bitininkystės reikalų palankei vertina Lietuvos respublikos seimo kaimo reikalų komitetas, jo pirmininkas Saulius Bucevičius, Žemės ūkio ministerija, ministras prof. Virgilijus Jukna, viceministras Rytis Šatkauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba, direktorius Jonas Milius ir kt.
Trečia. Bitininkai tikriausia norėtų greitesnių sprendimų. Tačiau jų priėmimą neretai sulėtina ne tik objektyvios, bet ir pasitaikančios subjektyvios priežastys, neatsakingumas ar savanaudiškumas. Nežiūrint į tai, įvertinus esamą padėtį, visumą įvykusių ir vykstančių pasikeitimų Lietuvoje bitininkystės srityje poslinkiai vyksta palankia bitininkams kryptimi. Šiame procese svarbus vaidmuo tenka dabartiniam, ir į šią šventę atvykusiam, Žemės ūkio viceministrui Ryčiui Šatkauskui. Už jo ryžtingumą ir dalykišką požiūrį į bitininkystę Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas susirinkusiųjų vardu nuoširdžiai padėkojo.
 

Paskelbus šventės atidarymą į padangę pakilo Lietuvos bitininkų sąjungos vėliava. Ją pakėlė Plungės bitininkai.
 

Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas prof. Algirdas Skirkevičius pakvietė XXXVI Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto pirmininką Kupiškio bitininkų draugijos pirmininką Juozą Žeimantą šventės šeimininko medalį perduoti XXXVII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto pirmininkui, Plungės bitininkų draugijos "Spiečius" pirmininkui Donatui Abručiui. Iškilmingoje šventės regalijų perdavimo ceremonijoje dalyvavo ir sveikinimo žodį pasakė Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis ir Plungės rajono savivaldybė meras Albinas Klimas.
Po to kalbėjo Žemės ūkio viceministras Rytis Šatkauskas. Jis Žemės ūkio ministro prof. Virgilijaus Juknos ir savo vardu pasveikino XXXVII Lietuvos bitininkų šventės dalyvius, palietė kai kuriuos bitininkystės klausimus. Taip pat įteikė Lietuvos respublikos seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko Sauliaus Bucevičiaus padėkas: Lietuvos bitininkų sąjungos viceprezidentui, Vilniaus bitininkų susivienijimo nariui doc. dr. Algirdui Amšiejui, Lietuvos bitininkų sąjungos narei, Šiaulių bitininkų draugijos valdybos narei Romai Mačienei, Plungės bitininkų draugijos "Spiečius" pirmininkui Donatui Abručiui ir Žemės ūkio ministro prof. Virgilijaus Juknos padėką Kauno bitininkų draugijos nariui Zigmui Šeriukui.
 

Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas prof. A. Skirkevičius pasveikino 2013 m. birželio 20–23 d. Miunsteryje (Vokietijoje) vykusių ketvirtųjų Tarptautinių jaunųjų bitininkų varžybų Lietuvos bitininkų sąjungos atrinktus konkursine tvarka Lietuvos atstovus Lauryną Cibą iš Vilniaus bitininkų susivienijimo, Eriką Puškaitę iš Mažeikių bitininkų draugijos, Ramintą Valeikaitė iš Pasvalio bitininkų draugijos, laimėjusius 7 vietą, tai yra pakankamai aukštą pasiekimą tokiose tarptautinėse var-žybose ir Komandos vadovę bitininkę Romą Mačienę bei įteikė Lietuvos bitininkų sąjungos padėkos raštus.
 

Laikraštis „Ūkininko patarėjas“ „2013 metų Bičių Karaliene“ titulavo Violetą Šedienę (Kretin-gos r.), o „2013 metų bitininku“ Donatą Abrutį (Plungės r.).
 

Svarbiausiu oficialaus XXXVII Lietuvos bitininkų šventės atidarymo akcentu buvo Lietuvos bitininkų sąjungos surengto edukacinio konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2013“ nugalėtojų paskelbimas. Šio konkurso komisijos pirmininkas, Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas prof. Algirdas Skirkevičius prieš paskelbdamas nugalėtojus supažindino su komisijos nutarimu dėl finalininkų vertinimo. Jo esmė: finalininkams, kurie laimėjo pirmą, antrą ir trečią vietas, paskirti Lietuvos bitininkų sąjungos konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2013“ pirmos, antros ir trečios vietos laimėtojų vardines taures ir specialius diplomus, kitiems finalininkams įteikti Lietuvos bitininkų sąjungos konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2013“ finalininkų diplomus. Konkurso nugalėtojams Žemės ūkio ministro prof. Virgilijaus Juknos pasirašytas padėkas įteikė viceministras Rytis Šatkauskas, o Lietuvos bitininkų sąjungos įsteigtas vardines taures ir diplomus įteikė Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas.

Konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2013“ finalininkų Lietuvos bitininkų sąjungos diplomai išduoti:

Mažeikių bitininkų draugijos nariui Vidmantui Alčauskiui,
Ukmergės bitininkų draugijos nariui Albertui Masiukui,
Kauno bitininkų draugijos nariui Zigmui Šeriukui.

Konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2013“
I vieta pripažinta Panevėžio bitininkų draugijos narių Aleksandro Kavaliausko ir Justo Kavaliausko bitynui.
II vieta pripažinta Raseinių bitininkų draugijos narių Jurgio ir Reginos Šerkšnų bitynui.
III vieta pripažinta Vilkaviškio bitininkų draugijos nario Algimanto Kieliaus bitynui.
III vieta pripažinta Pasvalio bitininkų draugijos nario Povilo Piragio bitynui.
Nugalėtojams įteikta Lietuvos bitininkų sąjungos taurės ir diplomai.


Šventės dalyvius sveikino Lenkijos bitininkų asociacijos viceprezidentas Piotr Kravčik, Punsko bitininkų draugijos pirmininkas Petras Vitkauskas ir kt.
 

Jau trejus metus iš eilės Lietuvos žemės ūko konsultavimo tarnyba uoliausiems bitininkams dovanoja gintarinį avilį. Šiais metais už darbštumą, pasišventimą bitininkavimo tradicijoms ir jų perdavimą jaunajai kartai Lietuvos žemės ūko konsultavimo tarnyba Gyvulininkystės skyriaus specialistė Vilma Živatkauskienė šį prizą įteikė Vilniaus bitininkų susivienijimo valdybos nariui Kazimierui Sadauskui.

Už paramą organizuojant XXXVII Lietuvos bitininkų šventę Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius įteikė Lietuvos bitininkų sąjungos padėkos raštus Plungės rajono savivaldybės merui Albinui Klimui, Rietavo rajono savivaldybės merui Antanui Černeckiui, Poilsio ir pramogų komplekso"Žemsodis" vadovei Rimai Andriškevičiūtei, Poilsio ir pramogų komplekso"Žemsodis" savininkams Militai ir Rimui Valčiukams, Latvijos bitininkų asociacijos nariui Imants Ozols. Už aktyvią visuomeninę veiklą draugijose ir pagalbą bitininkams Lie-tuvos bitininkų sąjungos padėkos raštai buvo įteikti Švenčionių bitininkų draugijos nariui Bronislovui Aidiečiui ir Mažeikių bitininkų draugijos narei Genovaitei Daukšaitei.
 

Prasidėjo daug smalsuolių sutraukę Lietuvos bitininkų sąjungos organizuojami įvairūs konkursai tema „Geriausi Lietuvos bitininkai ir jų bitininkavimo metodai“: 1. Vykusi dviem etapais Paroda —degustacija “Medus gaspadinės virtuvėje“: pirmame etape patiekalų pristatymas, antrame - konfe-rencija „Medaus nauda žmogaus sveikatai“, kurioje paskaitas skaitė Laura Amšiejūtė tema „Medus ir kiti bičių produktai sergant cukriniu diabetu“, Danutė Kunčienė tema „Žolės žmogaus sveikatoje“, doc. dr. A. Baltuškevičius tema „Bičių produktai žmogaus sveikatoje“ (atsakinga komisijos pirmi-ninkė Birutė Budreckienė), 2. Savos gamybos bitininkavimo inventorius, pagamintas bitininko, bitininkų draugijos, įmonės (atsakingos komisijos pirmininkas Jonas Juodvalkis), 3. Geriausia Lietuvos bitininkų draugija šiandien (atsakingas komisijos pirmininkas Kazys Spetyla), 4. Jaunųjų bitininkų varžytuvės (atsakingas komisijos pirmininkas Romualdas Zdaniauskis), 5. Jaunųjų bitininkų darbai: piešiniai, konstravimas (atsakinga komisijos pirmininkė Roma Mačienė), 6. Tarptautinės bitininkų profesinio meistriškumo varžybos BEEVITAL prizams laimėti (atsakingas komisijos pirmininkas Sigitas Uselis). Konkursuose buvo gausu dalyvių, todėl jų komisijoms reikėjo nemažai paplušėti kol buvo išaiškinti nugalėtojai.
 

Tuo pačiu metu po atviru dangumi vyko Latvijos vaikų piešinių paroda bitininkystės temomis, kurią atvežė Latvijos bitininkų asociacijos narys Imants Ozols.
 

Apie 17.30 val. prasidėjo šventinis koncertas-vakaronė prie visos Lietuvos bičiulių bendro stalo „Pasibičiuliaukime“. Bitininkus linksmino Šlovinimo grupė „Ichthus“, vokalinis kamerinis an-samblis „Balsai“ (meno vadovas E. Kaveckas, vokalo pedagogė A. Liutkutė), Platelių meno mokyk-los dūdų orkestras (vadovas V. Valančius) ir orkestro šokėjos(vadovė S. Jazdauskienė), Rietavo sav. kultūros centro folklorinis ansamblis „Kadaginis“ (vadovė A. Liutikienė), Rietavo sav. kultūros cen-tro kaimo kapela „Subata“ (vadovė A. Liutikienė), Plungės kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Minija“ (vadovė A. Smagurienė), Mažeikių r. Tirkšlių kultūros namų kapela “Subatvakaris“ (vadovas A. Erlickas), Kupiškio kultūros centro pučiamųjų orkestras, Ruandos (Afrika) bitininkai, grupė “Ironija” (vadovas K. Juškevičius), grupė “Tabasco“ (vadovas G. Norvaišas) ir kt.
Pertraukų metu prasidėjo Lietuvos bitininkų sąjungos organizuotų įvairių konkursų tema „Geriausi Lietuvos bitininkai ir jų bitininkavimo metodai“ nugalėtojų paskelbimo ir apdovanojimo ce-remonija.
 

Paroda — degustacija “Medus gaspadinės virtuvėje“. Apdovanojimo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas prof. Algirdas Skirkevičius ir komisijos pirmininkė Birutė Budreckienė. Parodai savo gamybos produktus pristatė 20 dalyvių, tai yra Radviliškio bitininkų draugija, Pasvalio bitininkų draugija"Bičiulis", Šiaulių bitininkų draugija"Spiečius", Telšių bitininkų draugija, Joniškio bitininkų draugija, Ukmergės bitininkų draugija, Raseinių bitininkų draugija, Akmenės bitininkų draugija, Kretingos bitininkų draugija, Kaišiadorių rajono bitininkų draugija, Tauragės bitininkų draugija "Medus", Šilalės bitininkų draugija, svečiai iš Estijos ir Žolininkė Danu-tė Kunčienė. Vertinimo komisija nustatė, kad daugiausiai gaminių pateikė Šakių bitininkų draugija, Vilkaviškio bitininkų draugija, Jurbarko bitininkų draugija, o išradingiausia juos pateikė Vilniaus bitininkų susivienijimas, Mažeikių bitininkų draugija ir Pakruojo bitininkų draugija. Visiems dalyviams įteiktos komisijos pirmininkės bitininkės Birutės Budreckienės asmeninės dovanėlės, o daugiausia ir išradingiausia pateikusioms gaminius draugijoms įteikti dar ir specialūs Lietuvos bitininkų sąjungos diplomai.
 

Tarptautinės bitininkų profesinio meistriškumo varžybos BEEVITAL prizams laimėti. Apdovanojimo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas prof. Algirdas Skir-kevičius ir komisijos pirmininkas Sigitas Uselis. I vieta – Tauragės bitininkų draugijos komanda – Zenonas Geštautas (vadovas), Rasa Jacikienė, Nerijus Spudvilas ir Kęstutis Jurgelevičius; II vieta - Šiaulių bitininkų draugijos komanda – Remigijus Šemeklis (vadovas), Regina Šimkienė, Eugenijus Tarasevičius, Andrius Katauskas ir Justinas Poškus; III vieta - Mažeikių bitininkų draugijos komanda - Birutė Budreckienė (vadovas), Petras Puška, Neringa Vydeikienė, Renatas Puška ir Gražvydas Puška.
Taip pat suteiktos nominacijos geriausiai pasirodžiusiems savo rungtyse:
Geriausias rėmų meistras - Urmas Murumegi (Estijos bitininkų asociacijos komanda), Greičiausias spiečių gaudytojas - Mindaugas Jablonskis (Marijampolės bitininkų draugijos komanda), Geriausias dūminės meistras - Kostas Levuškinas (Marijampolės bitininkų draugijos komanda), Geriausia medkopio meistrė - Rasa Jacikienė (Tauragės bitininkų draugijos komanda).
 

24.00 val. buvo užkurtas šventinis laužas. Dainos, šokiai, linksmybės pritilo tik vėlai naktį.
 

Antroji šventės diena prasidėjo 8 val. rytinėmis maudynės Minijos upėje.
 

9.30 val. įvyko Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos išplėstinis posėdis. Jame dalyvavo Valdybos nariai ir bitininkų draugijų pirmininkai. Posėdžiui pirmininkavo prof. habil. dr. Algirdas Skirke-vičius (prezidentas), sekretoriavo – Kazys Spetyla (viceprezidentas).
Svarstyta: 1. XXXVIII Lietuvos bitininkų šventės vieta. 2. Medaus ženklinimo tvarka. 3. Auga-lų apsaugos taisyklių pakeitimo būtinybė. 4. Neonikotinoidų draudimo ES eiga. 5. Neatsakingi kai kurių pavienių bitininkų pareiškimai ir elgesys. 4. Einamieji reikalai.
Nutarta: 1. Draugijose pasitarti dėl galimybės surengti XXXVIII Lietuvos bitininkų šventę ir ki-tame Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos posėdyje aptarti siūlymus, kurie būtų preliminariai sude-rinti su rajonų savivaldybėmis. 2. Kreiptis oficialiu raštu į Žemės ūkio ministeriją dėl medaus žen-klinimo. 3. Priimti domėn kai kurių pavienių Lietuvos bitininkų sąjungos narių neatsakingus pareiš-kimus ir elgesį, esant būtinybei juos vertinti vadovaujantis Lietuvos bitininkų sąjungos įstatais ir Lietuvos įstatymais. Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas informavo posėdžio dalyvius apie ak-tualias bitininkystės problemas, atsakė į klausimus.
 

10,30 val. prasidėjo Lietuvos bitininkų sąjungos organizuotų įvairių konkursų tema „Geriausi Lietuvos bitininkai ir jų bitininkavimo metodai“ nugalėtojų paskelbimo ir apdovanojimo baigiamoji ceremonija. Joje dalyvavo Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas ir renginių organizatoriai: Jonas Juodvalkis, Kazimieras Spetyla, Romualdas Zdaniauskis, Remigijus Šemeklis.
 

Jaunųjų bitininkų dviejų rūšių darbai. Konstravimas: I vieta – Tauragės M. Mažvydo mo-kyklos keramikos būrelis „Molinukas“, vad. Loreta Balčiuvienė, Tauragės bitininkų draugija; II vieta – Kupiškio Kupos pradinė mokykla,vad. Alė Songailienė, Kupiškio bitininkų draugija , III vieta – Vilniaus Fabijoniškių vid. Mokyklos, 6-11 klasių mokinių darbai, atsakingas mokytojas Miroslav Semaško, Vilniaus bitininkų susivienijimas. Piešiniai: I vieta – Saulė Uvožytė, Šiaulių koncervatorijos IIb klasė, vad. Loreta Norušienė, Šiaulių bitininkų draugija, II vieta – Gabija Korsa-kaitė, Šiaulių koncervatorijos IIb klasė, vad. Loreta Norušienė, Šiaulių bitininkų draugija, III vieta – Miglė Marmokaitė, Kupiškio Kupos pradinė mokykla, mokytoja Rita Ruzgienė, Kupiškio bitininkų draugija.
 

Jaunųjų bitininkų sporto varžybos (3 sporto varžybų rūšys). Kvadrato žaidimas: I vieta – Vilniaus Bitininkų susivienijimo pirmoji komanda ( Karolis Rubinas, Laurynas Cibas, Mindaugas Kondrotas, Edvardas Antanaitis, Greta Minelgaitė, Vilius Galovčenskas); II vieta – Tauragės ap-skrities bitininkų komanda (Ernestas Palskys, Liutauras Rabačius, Deividas Monstavičius, Vaidilutė Rabačiūtė, Mantas Samoška, Sigitas Vaitkus); III vieta – Vilniaus bitininkų susivienijimo antra komanda (Lukas Kačiušis, Irmantas Antanaitis, Gytis Puišė, Karolis Lazdauskas, Martynas Belevičius, Benas Jonkus). Estafetės bėgimas: I vieta – Tauragės apskrities bitininkų komanda (Ernestas Palskys, Liutauras Rabačius, Deividas Monstavičius, Vaidilutė Rabačiūtė, Mantas Samoška, Sigitas Vaitkus); II vieta – Vilniaus Bitininkų susivienijimo pirmoji komanda (Karolis Rubinas, Laurynas Cibas, Mindaugas Kondrotas, Edvardas Antanaitis, Greta Minelgaitė, Vilius Galovčenskas); III vieta – Tauragės bitininkų draugijos komanda (Juozapas Zdaniauskis, Martynas Zdaniauskis, Gvidas Zaniauskis, Marius Šidlauskas, Darius Gerdauskas, Justinas Žemaitis). Šaškių varžybos: I vieta – Tauragės bitininkų draugijos komanda (Juozapas Zdaniauskis, Martynas Zdani-auskis, Gvidas Zaniauskis, Marius Šidlauskas, Darius Gerdauskas, Justinas Žemaitis ; II vieta – Tauragės apskrities bitininkų komanda (Ernestas Palskys, Liutauras Rabačius, Deividas Monstavičius, Vaidilutė Rabačiūtė, Mantas Samoška, Sigitas Vaitkus; III vieta – Vilniaus Bitininkų susivi-enijimo pirmoji komanda (Karolis Rubinas, Laurynas Cibas, Mindaugas Kondrotas, Edvardas Antanaitis, Greta Minelgaitė, Vilius Galovčenskas)
 

Savos gamybos bitininkavimo inventorius. Individualių bitininkų darbai: I vieta – už ne-standartinį vartomą avilį bitininkas Sigitas Turskis, Plungės bitininkų draugija; Bitininkystės inven-toriaus gamintojų (juridinių asmenų) darbai: I vieta – UAB „Stropuva“, direktorius Edmundas Štrupaitis už garinį vaško lydituvą.
Geriausia Lietuvos bitininkų draugija šiandien. I vieta – Plungės bitininkų draugija, pirmi-ninkas Donatas Abrutis (premija žurnalo „Lietuvos bitininkas“ 15 metinių prenumeratų), II vieta – Mažeikių bitininkų draugija, pirmininkė Birutė Budreckienė (premija žurnalo „Lietuvos bitininkas“ 10 metinių prenumeratų), III vieta – Akmenės bitininkų draugija, pirmininkas Zenonas Vilčinskas (premija žurnalo „Lietuvos bitininkas“ 7 metinės prenumeratos).
 

Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius visų vardu pasveikino konkursų nugalėtojus. Baigiamajame žodyje jis pažymėjo, kad XXXVII Lietuvos bitininkų šventė buvo puiki, geras oras, nuostabi aplinka, šventiška nuotaika. Šventės sėkmę lėmė geras organizacinio komiteto, ypač jo pirmininko darbas, rėmėjų pagalba, Plungės bitininkų draugijos “Spiečius”geranoriškumas, rajonų savivaldybių ir merų dėmesys, visų gerų žmonių nuoširdumas. Šventės dalyvių vardu visiems padėkojo. Taip pat jis išreiškė padėką:
 

Pagrindiniams šventės rėmėjams: LR Žemės ūkio ministerijai, Plungės ir Rietavo rajonų savivaldybėms.
 

Rėmėjams: UAB „Wilara“, UAB“Bičių korys“, UAB „Bičių Austėja“, UAB „Plungės koope-ratinė prekyba“, UAB „Skuomeda“, UAB „Plungės Jonis“, UAB "Stropuva", UAB "Kopai-nė", UAB "Šviesos krateris", UAB „Apiproduktai“, UAB „ Medikata Filia“, UAB „Medaus pirkliai“, UAB „Baltvita“, UAB „Litnaglis“, R. Zdaniauskio vaško plokštelių gamybai, UAB „Žemaitijos sėklos“, Linomedai, K. Daukšos GKĮ , Plungės kredito unijai.
 

Šventės rengėjams.

Visoms bitininkų draugijoms ir bitininkams, kurie pagyvino bei praturtino šią šventę. Visiems svečiams, kurie savo dalyvavimu suteikė šventei didesnę reikšmę ir prasmę. Visiems meno kolektyvams, kurie linksmino ir palaikė gerą nuotaiką.
 

XXXVII Lietuvos bitininkų šventės organizaciniam komitetui: Plungės bitininkų draugijos pirmininkui Donatui Abručiui (pirmininkas), nariams: Lietuvos bitininkų sąjungos viceprezidentui, Vilniaus bitininkų susivienijimo pirmininkui Kaziui Spetylai, Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos nariui, UAB „Bičių korys“ direktoriui Jonui Juodvalkiui, Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos narei Mažeikių bitininkų draugijos pirmininkei Birutei Budreckienei, Tauragės bitininkų draugijos valdy-bos nariui Romualdui Zdaniauskiui, Šiaulių bitininkų draugijos valdybos narei Romai Mačienei, UAB „Bičių Austėja“ direktoriui Sigitui Useliui, Plungės bitininkų draugijos nariams: Jonui Varka-liui, Genovaitei Asauskienei, Andriui Noreikai ir Svajūnui Bagdonui.
Lietuvos bitininkų sąjungos vardu ir visų šventės dalyvių vardu įteikė specialius Lietuvos bitininkų sąjungos šventinius padėkos raštus organizacinio komiteto vietiniams nariams už puikų vadovavimą komitetui ir gerą šventės organizavimą. Donatui Abručiui (pirmininkas) nariams: Jonui Varkaliui, Genovaitei Asauskienei, Andriui Noreikai ir Svajūnui Bagdonui.
Už kūrybingą bitininkų šventės renginių įgyvendinimą Lietuvos bitininkų sąjungos padėkos raštas buvo įteiktas šventės vedėjui Andriui Daciui.
Priartėjo paskutinis XXXVII Lietuvos bitininkų šventės akordas – jos uždarymas. Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas paskelbė ją baigta. Skambant muzikai ir gausiems plojimams vėliavą nuleido Plungės bitininkai.
 

Grįžtantys iš šventės galėjo aplankyti Kunigaikščio M. K. Oginskio dvaro ansamblį ir parką Plungėje, Šaltojo karo muziejų Plokščių kaime, Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspo-zicijas Plateliuose, Platelių ežero apžvalgos aikštelę Plateliuose, Storiausią uosį Lietuvoje Platelių dvaro parke, Žemaičių Kalvarijos miestelį, Rašytojos Žemaitės memorialinį muziejų Godelių kaime, L. Černiausko meno galeriją Babrungėnų kaime, K. Striaupos klėtelę Dovainių kaime ir kitas vertas dėmesio vietas.