XXXV Lietuvos bitininkų šventės aprašymas

2011 metų rugpjūčio 6–7 d. Molėtų rajono Alantos technologijos ir verslo mokyklos ir Alantos dvaro gražioje aplinkoje įvyko XXXV Lietuvos bitininkų šventė. Šventę organizavo Lietuvos bitininkų sąjunga ir Molėtų rajono bitininkų draugija.
Organizacinis komitetas: Milda Šukevičienė (pirmininkė), Kazys Spetyla, Jonas Juodvalkis, Romualdas Zdaniauskis, Roma Mačiene, Nijolė Kimbartienė, Aldona Rusteikienė, Gintautas Matkevičius, Daiva Kulienė, Vladas Pusvaškis.
Molėtų rajono meras Stasys Žvinys ir savivaldybė šią Lietuvos bitininkų šventę sutiko palankiai ir teikė visokeriopą pagalbą. Molėtų rajono Alantos technologijos ir verslo mokykla bei Alantos dvaras suteikė vietą šventės pravedimui, ją puikiai sutvarkė.
Nors oficialioji šventės dalis turėjo prasidėti šeštadienį, tačiau jau nuo penktadienio, kaip ir per ankstesnias bitininkų šventes, pradėjo kurtis prekybininkai, augti stendai su įvairiomis prekėmis bitininkams, ilgainiui išaugo ištisas palapinių miestelis.
Šeštadienį ryte važiuojantieji į šventę Molėtuose ir kelyje nuo Molėtų iki Alantos galėjo orientuotis pagal vietinių šventės organizatorių sukurtus originalius kelio ženklus. Įvažiuojančius į šventės teritoriją pasitiko tvarkdariai. Kiekviena dalyvių grupė turėjo iš anksto numatytą vietą. Viskas vyko sklandžiai.
Į šventę prigužėjo daugybė bitininkų, jų šeimų narių ir juos prijaučiančių bei smalsuolių. Šventėje buvo bevei trys tūkstančiai dalyvių. Juos sudarė ne tik įvairių visos Lietuvos rajonų bitininkai, bet ir kaimyninių valstybių bitininkų atstovai: Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos (Punsko kraštas), Švedijos.
Nuo pat šeštadienio ryto vyko bičių produktų ir bitininkystės inventoriaus mugė. Prekių asortimentas buvo didelis: įvairių konstrukcijų aviliai, medsukiai, indai medui, veido tinkleliai, bitininko kombinezonai ir t. t. Ypač didelę prekių įvairovę pristatė UAB „Bičių korys“ ir UAB „Wilara“. Nemažas buvo bičių produktų asortimentas, gausu bitininkystės literatūros. Šventės dalyviai galėjo įsigyti turiningą, gerokai išplėstą, patobulintą, spalvotą žurnalą bitininkams „Lietuvos bitininkas“. Renginiui sumaniai ir išradingai vadovavo molėtiškė Vaida Saugūnienė.
Apie 10 val. prasidėjo šv. Mišios Alantos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Jas aukojo parapijos klebonas Sigitas Sudentas, bei jo svečias Molėtų dekanas Kęstutis Kazlauskas. Jų metu buvo pašventintas atneštas medus, pagerbti 2011 m. mirusieji bičiuliai.
12 val. prie Alantos dvaro rūmų prasidėjo oficialus XXXV Lietuvos bitininkų šventė atidarymas. Suskambėjo daugkartinio įvairiausių šalies ir tarptautinių konkursų laureato molėtiškių ansamblio „A'capela“ daininikų balsai, kurie dovanojo šventės dalyviams puikiai atliekamas dainas. Šventę atidarė Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas Lietuvos mokslų akademijos narys, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius.
Paskelbus šventę atidaryta, grojant muzikai, Molėtų bitininkų draugijos bitininkai iškilmingai pakėlė Lietuvos bitininkų sąjungos vėliavą. Po to XXXIV Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto pirmininkas, Rūdiškių seniūnas, Rūdiškių bitininkų draugijos pirmininkas Tadeušas Pavlovskis bei Trakų savivaldybės administraciją atstovaujanti Asta Kondratavičienė perdavė šventės šeimininko medalį XXXV Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto pirmininkei Mildai Šukevičienei.
Šventės atidąrymo cereminijoje sveikinimo žodį tarė Molėtų rajono meras Stasys Žvinys. Jis pasidžiaugė gausiai susirinkusiais šventės dalyviais ir svečiais. Dėkojo Lietuvos bitininkų sąjungai už parodytą pasitikėjimą ir suteiktą teisę rengti šventę Molėtų bitininkų draugijai, kas buvo kaip iššūkis veikti labai atsakingai. Kvietė į savo kraštą užsukti ne tik tokių švenčių proga, bet ir dažniau, nes yra ką pamatyti. Už parodytą pasitikėjimą rengti XXXV Lietuvos bitininkų šventę Molėtų krašte rajono meras Stasys Žvinys įteikė Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentui prof. habil. dr. Algirdui Skirkevičiui aukščiausią Molėtų rajono savivaldybės apdovanojimą: padėkos raštą su Molėtų herbu. Taip pat padėkos raštus jis įteikė rajono bitininkams ir šventės organizatoriams
Šventinės nuotaikos linkėjo Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis. Jis įteikė Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto padėkos raštus bitininkui Broniui Kazlui, bitininkystės muziejaus Ignalinos rajone, Stripeikiuose įkūrėjui ir buvusiam ilgamečiui (20 metų) jo vadovui, Molėtų rajono bitininkų draugijos ilgametei (30 metų) pirmininkei Mildai Šukevičienei.
Žemės ūkio ministeriją atstovavo ministerijos vyriausioji patarėja Virginija Žostautienė ir ministerijos skyriaus vedėjas Vincentas Bučelis. Ministerijos vyriausioji patarėja Virginija Žostautienė ministro Kazio Starkevičiaus ir savo vardu pasveikino šventės dalyvius ir įteikė Žemės ūkio ministerijos padėkos raštą Kauno bitininkų draugijos pirmininkui Juozui Jankauskui už gerus rezultatus propaguojant išskirtinės kokybės bitininkystės produktų gamybą draugijos nariams (2011 m. draugija turi daugiausia išskirtinės kokybės bitininkystės produktų gamintojų Lietuvoje).
Šventės dalyvius pasveikino taip pat Žemės ūkio rūmų, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ir kt. institucijų atstovai.
Lietuvos bitininkus sveikino ir svečiai iš užsienio: Baltarusijos bitininkų susivienijimo „Bortnik“ pirmininkas Vasilij Kavolec, Punsko bitininkų draugijos pirmininkas Petras Vitkauskas, Švedijos delegacijos atstovai. Baltarusiai ir Punskiečiai dėkojo Lietuvos mokslininkams už paskaitas ir konsultacijas, Švedai žadėjo supirkti visą lietuvišką medų, kaip geriausią medų Europoje.
Esminiu ir nauju Lietuvos bitininkų šventės atiarymo akcentu buvo pirmą kartą organizuoto Lietuvoje konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje“ nugalėjų paskelbimas. Šiais metais Lietuvos bitininkų sąjunga surengė edukacinį konkursą „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2011“. Konkurso tikslas skatinti pažangiai bitininkaujančius, tobulinti jų profesinį pasirengimą, kelti jų prestižą, informuoti kitus bitininkus apie pažangaus bitininkavimo privalumus.
Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius paskelbdamas konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2011“ nugalėtojus Lietuvos bitininkų sąjungos vardinių krištolo taurių įteikimui pakvietė LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininką Edmundą Pupinį, o LR Žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus pasirašytų padėkų įteikimui pakvietė ministerijos vyriausiąją patarėją Virginiją Žostautienę. Konkurso nugalėtojų diplomus įteikė pats Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas.
I vieta pripažinta Ukmergės rajono bitininkų draugijos nario, bitininko Jono Šantaro bitynui. II vieta pripažinta Panevėžio bitininkų draugijos nario, bitininko Aleksandro Kavaliausko bitynui. III vieta pripažinta Marijampolės bitininkų draugijos pirmininko, bitininko Gedimino Povilaičio bitynui ir Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenės „Midutis“ pirmininko, bitininko Gintauto Grigaičio bitynui.
Konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2011“ finalininkams buvo išduoti diplomai. Jie įteikti: Mažeikių rajono bitininkų draugijos nariui Virgilijui Riabovui, Šiaulių rajono bitininkų draugijos “Spiečius” narei Romai Mačienei, Akmenės rajono bitininkų draugijos nariui Stasiui Pliuskiui, Pasvalio rajono bitininkų draugijos nariui Žigimantui Jankevičiui, Pakruojo rajono bitininkų draugijos nariui Aloyzui Balčiūnui, Molėtų rajono bitininkų draugijos narei Aldonai Možūrienei, Švenčionių rajono bitininkų draugijos nariui Arvydui Kadzevičiui.
Per šventės atidąrymą buvo paskelbta „Ūkininko patarėjo“ skaitytojų ir bitininkų išrinkta 2011 metų Bičių karalienė ir 2011 metų bitininkas. 2011 metų Bičių karaliene pripažinta Klaipėdos krašto bitininkė Giedrė Grigaitytė-Indrašienė, o 2011 metų bitininku - Lazdijų bitininkų draugijos pirmininkas Juozas Petrauskas. „Ūkininko patarėjo“ direktoriaus pavaduotojas Rolandas Adomavičius konkursų nugalėtojams įteikė „Ūkininko patarėjo“ įsteigtus prizus bei sertifikatus. Giedrė Grigaitytė-Indrašienė savo bityno produkciją gali žymėti ženklu „Bičių karalienė 2011“, o Juozas Petrauskas - ženklu „Metų bitininkas 2011“.
Šventės atidarymo pabaigoje Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius įteikė Lietuvos bitininkų sąjungos padėkos raštus Molėtų rajono merui Stasiui Žviniui ir Molėtų rajono savivaldybei.
Šventės atidarymo ceremoniją užbaigė solistė Vaida Genytė „Sparnuotosiomis sūpynėmis“ ir Molėtų kultūros centro Violetos Zutkuvienės vadovaujamas vokalinis ansamblis puikiai atliktomis dainomis.
Pasibaigus šventės atidąrymo cereminijai Lietuvos respublikos seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas, Žemės ūkio ministerijos atstovai, Molėtų rajono meras, lydimi Lietuvos bitininkų sajungos prezidento, aplankė bičių produktų ir bitininkystės inventoriaus mugę, stebėjo įvairius konkursus, bendravo su Lietuvos bitininkais, aktyviai dalyvavo turiningoje šventinėje programoje.
Pirmą kartą švenčių praktikoje šeimininkai surengė pasitarimą-priėmimą Alantos dvaro rūmuose Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos nariams, Molėtų rajono savivaldybės atstovams, svečiams, bitininkų draugijų pirmininkms, konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2011“ nugalėjams, bičių karalienėms, metų bitininkams, šventės rėmėjams, meno kolektyvų vadovams, užsienio svečių delegacijų vadovams. Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius padėkojo šventės rėmėjams už suteiktą paramą ir įteikė Lietuvos bitininkų sąjungos padėkos raštus.
Apie 13.30 val. prasidėjo Lietuvos bitininkų sąjungos organizuojami įvairūs konkursai tema „Geriausi Lietuvos bitininkai ir jų bitininkavimo metodai“: 1. Savos gamybos bitininkavimo inventorius (atsakingas komisijos pirmininkas Jonas Juodvalkis), 2. Geriausia Lietuvos bitininkų draugija šiandien (atsakingas komisijos pirmininkas Gediminas Povilaitis), 3. Jaunųjų bitininkų varžytuvės (atsakingas komisijos pirmininkas Romualdas Zdaniauskis), 4. Jaunųjų bitininkų darbai (atsakinga komisijos pirmininkė Roma Mačienė).Visuose konkursuose buvo gausu dalyvių. Konkursų komisijoms reikėjo nemažai paplūšėti kol buvo išaiškinti nugalėtojai.
VšĮ Technologijos ir verslo mokykloje apie 13.30 val. prasidėjo edukacinė programa. VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Daiva Kulienė papasakojo apie Molėtų rajoną, apiterapeutė dr. Dalia Stasytytė Bunevičienė papasakojo apie bičių produktų gydomasaias savybes.
Apie 19 val. prasidėjo šventinis koncertas ir nuotaikinga vakaronė prie visos Lietuvos bitininkų bendro stalo. Bitininkus linksmino Dranseikų šeimos kapela (vadovas Kęstutis Kuzmickas), Audrius Rakauskas (visiems pažystamas prof. Gustavas), Jaunuolių liaudiška šokių grupė (vadovė Audronė Ališkevičiūtė), Liaudiškos muzikos kapela (vadove Valė Umbrasienė), Molėtų krašto armonikieriai Kęstutis Kuzmickas ir Algimantas Mieliauskas, Liaudiškos muzikos kapela, (vadovas Kazimieras Tučinskas), liaudiškos muzikos kapela “Videniškiai” (vadovas Juozas Vasiliauskas), saksofonistas Gediminas Valiukas, rajonų bitininkų draugijų meno kolektyvai.
Dainos, šokiai, linksmybės pritilo tik vėlai naktį.
11.00 val. įvyko Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos išplėstinis posėdis. Dalyvavo prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius (prezidentas), Kazimieras Spetyla (viceprezidentas), doc., dr. Algirdas Amšiejus (viceprezidentas), valdybos nariai Jonas Juodvalkis, Valdas Karalevičius, Gediminas Povilaitis, Birutė Budreckienė, Juozas Jankauskas, Remigijus Šemeklis, habil. dr. Jonas Balžekas, taip pat bitininkų draugijų pirmininkai, jų atstovai ar kiti Lietuvos bitininkų sąjungos nariai: Valerija Giržadienė, Jurgis Račys, Juozas Petrauskas, Gediminas Bauža, Albertas Žarskus, Jonas Danisevičius, Alfonsas Rutkauskas, Jonas Ivoška, Arvydas Kompauskas, Diana Tamašauskienė, Roma Mačienė, Juozas Rimkus, Milda Šukevičienė, Kazys Ašembergas, Pranciškus Karosas, Steponas Žadeikis, Romualdas Zdaniauskis, Augustas Latakas, Vaclovas Bečelis, Povilas Karitonas, Česlovas Sajeta, Gintautas Grigaitis, Donatas Abrutis, Aloyzas Barkauskas, Tedeušas Pavlovskis, Aleksandras Masiulionis, Zenonas Vilčinskas, Jonas Rabačius ir kt. (posėdis buvo atviras).
Posėdžio pirmininkas Algirdas Skirkevičius, sekretorius Kazimieras Spetyla.
Svarstyta: 1. Paramos pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2011–2013 metų programą paraiškų priėmimo laiko keitimo klausimas; 2. Dalyvavimo projekte „Lietuvos žemės ūkio istorija“ klausimas; 3. LBS svetainėje bitininkų draugijų informacijos atnaujinimo spartinimo klausimas; 4. Nario mokesčio mokėjimo klausimas; 5. XXXVI Lietuvos bitininkų šventės vietos parinkimas; 6. Gautas iš Žemės ūkio ministerijos neigiamas atsakymas į Lietuvos bitininkų sąjungos raštą „Dėl akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų įsigijimo“; 7. Einamieji reikalai: Romos Mačienės siūlymas dėl jaunųjų bitininkų rengimo tarptautinėms varžyboms organizuojant respublikinį konkursą.
Nutarta: 1. Siekiant, kad bitininkai galėtų pilniau ir efektyviau panaudoti paramą pagal „Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2011–2013 metų programą“, siūlyti Žemės ūkio ministerijai, paankstinti šiai programai paraiškų priėmimo laiką ir šaukimą skelbti 2011 m. gruodžio, vėliausia 2012 m. sausio mėn. 2. Siūlyti Žemės ūkio ministerijai visų bitininkystės kursų, kurie finansuojami iš valstybės biudžeto ir ES lėšų, dėstytojams sugriežtinti reikalavimus, įvedant atestavimą. 3. Prašyti bitininkų draugijų pirmininkus paaiškinti draugijų nariams, kad pagal „Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2011–2013 metų programą“ aktyviau dalyvautų įsigyjant avilius ir vaistus varozes gydymui ir nedarytų klaidų 2011 metais teikiant mokėjimo prašymus. 4. Siekiant palengvinti Lietuvos bitininkų sąjungos atsiskaitymus už priemones bendroms reikmėms prašyti bitininkų draugijas kaip galima greičiau sumokėti nario mokesčius. 5. Pritarti Kupiškio bitininkų draugijos pirmininko Juozo Žeimanto ir Kupiškio mero siūlymui XXXVI Lietuvos bitininkų šventę surengti Kupiškyje. Į šventės organizacinį komitetą nuo Kupiškio įrašyti Juozą Žeimantą, Vytautą Strolę, Petrą Marinską, Rapolą Lukoševičių (Kupiškio kultūros centro vadovas), Rimantą Jocių (Kupiškio švietimo skyriaus vedėjas), Editą Žalnieriūnienę (Kupiškio turizmo agentūros direktorė), Henriką Dauderį (Kupiškio komunalinio ūkio direktoriaus pavaduotojas). 6. Pritarti Romos Mačienės siūlymui dėl jaunųjų bitininkų rengimo tarptautinėms varžyboms organizuojant respublikinį konkursą ir pavesti jai parengti tokio konkurso taisykles. 7. Prašyti bitininkų draugijų pirmininkus kaip galima skubiau atnaujinti Lietuvos bitininkų sąjungos svetainėje informaciją apie savo draugijas, patikslinti jų pavadinimus. Nepateikusioms informacijos draugijoms apie save apskritai, būtina tai padaryti neatidėliojant. 8. Dėl didelių kainų už pristatomus straipsnius projekte „Lietuvos žemės ūkio istorija“ nedalyvauti. Lietuvos bitininkystės raidą pristatyti visuomenei Lietuvos bitininkų sąjungos parengtame leidinyje. 9. Gautą iš Žemės ūkio ministerijos neigimą atsakymą į Lietuvos bitininkų sąjungos raštą „Dėl akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų įsigijimo“ priimti domėn.
Nutarimas priimtas vienbalsiai.
12 val. prasidėjo šventės metu vykusių konkurso renginių nugalėtojų apdovanojimo ceremonija. Joje dalyvavo Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas ir renginių organizatoriai: Roma Mačienė, Gediminas Povilaitis, Jonas Juodvalkis, Romualdas Zdaniauskis. Nugalėtojams buvo įteikti Lietuvos bitininkų sąjungos diplomai ir įvairūs suvenyrai.
Jaunųjų bitininkų darbų nugalėtojams buvo įteikti Lietuvos bitininkų sąjungos diplomai ir asmeninės dovanėlės. Komisijos pirmininkė Roma Mačienė. Darbai buvo dviejų rūšių: konstruavimo darbai (I vieta – Gražvydui Puškai, Tirkšlių vidurinė mokykla, Mažeikių rajonas; II vieta – Erikai Puškaitei Tirkšlių vidurinė mokykla, Mažeikių rajonas; ir piešiniai (I vieta – Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos „Bitutės“ būreliui, mokytoja Nijolė Baliutavičienė; II vieta – Ginetai Žibelytei, Žygaičių gimnazija, mokytoja Birutė Bacevičienė; III vieta – Eugenijus Barkamas, Žygaičių gimnazija, mokytoja Birutė Bacevičienė.
Jaunųjų bitininkų sportinių varžybų nugalėtojams buvo įteikti Lietuvos bitininkų sąjungos diplomai, medaliai ir asmeninės dovanėlės. Komisijos pirmininkas Romualdas Zdaniauskis. Buvo 3 sportinių varžybų rūšys: kvadrato žaidimas (I vieta – Tauragės rajono bitininkų draugijos komanda: Deividas Žemaitis, Ernestas Zdaniauskis, Juozapas Zdaniauskis, Dovydas Bricas, Martynas Petrikas, Dovydas Bricas; II vieta – Pasvalio rajono bitininkų draugijos komanda: Gabrielius Ranskis, Aurimas Palaima, Modestas Subačius, Andrius Maskoliūnas, Karolis Bauža, Domas Štuopinis; III vieta – Pakruojo rajono bitininkų draugijos komanda: Mindaugas Čepulionis, Herbertas Žuvininkas, Jonas Navackas, Ernestas Žuvininkas, Paulius Ruzgas, Andrius Kranauskas); estafetės bėgimas (I vieta – Pakruojo rajono bitininkų draugijos komanda: Herbertas Žuvininkas, Mindaugas Čepulionis, Jonas Navackas, Virgilijus Dikšas, Paulius Ruzgas, Andrius Kranauskas; II vieta – Tauragės rajono bitininkų draugijos komanda: Deividas Žemaitis, Ernestas Zdaniauskis, Juozapas Zdaniauskis, Aurėja Bačinskaitė, Birutė Jocytė, Eurika Liovanšaitė; III vieta – Molėtų rajono bitininkų draugijos komanda: Tomas Viburys, Karolis Šarzkus, Ugnius Viburys, Ignas Urbonas, Tomas Pupkevičius, Ugnė Urbonaitė; virvės traukimas (I vieta – Pakruojo rajono bitininkų draugijos komanda: Ernestas Žuvininkas, Herbertas Žuvininkas, Mindaugas Čepulionis, Jonas Navackas, Paulius Ruzgas, Andrius Kranauskas; II vieta – Tauragės rajono bitininkų draugijos komanda: Deividas Žemaitis, Ernestas Zdaniauskis, Juozapas Zdaniauskis, Dovydas Bricas, Martynas Petrikas, Egidijus Šulnuskas; III vieta – Pakruojo rajono bitininkų draugijos komanda: Mindaugas Čepulionis, Herbertas Žuvininkas, Jonas Navackas, Ernestas Žuvininkas, Paulius Ruzgas, Andrius Kranauskas).
Savos gamybos bitininkavimo inventoriaus nugalėtojams buvo įteikti Lietuvos bitininkų sąjungos diplomai ir asmeninės dovanėlės pagal nuostatuose numatytą tvarką. Komisijos pirmininkas Jonas Juodvalkis: individualių bitininkų darbai: I vieta – už korių atakiavimo peilį, autorius Zenonas Radvila, Tauragės bitininkų draugija; II vieta – už viržių medaus spaustuvą, autorius Antanas Bieliavičius, Vilniaus bitininkų susivienijimas; III vieta – už dujinį varozei gydyti garintuvą, autorius Jonas Ginkus, Varėnos bitininkų draugija.
Geriausia Lietuvos bitininkų draugija šiandien nugalėtojams buvo įteikti Lietuvos bitininkų sąjungos diplomai ir Žurnalo „Lietuvos bitininkas„ metinė prenumerata (I vieta 15 prenumeratų, II vieta 10 ir III vieta 7). Komisijos pirmininkas Gediminas Povilaitis. I vieta Molėtų bitininkų draugija, pirmininkė Milda Šukevičienė; II vieta Mažeikių bitininkų draugija, pirmininkė Birutė Budreckienė; III vieta Panavėžio bitininkų draugija, pirmininkas Alfonsas Rutkauskas.
Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius visų vardu pasveikino konkursų nugalėtojus ir atkreipė dėmesį į tokių konkursų visapusišką naudą. Po to jis padėkojo visiems XXXV Lietuvos bitininkų šventės rėmėjams, kuriais buvo LR Žemės ūkio ministerija, Molėtų rajono savivaldybė, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, UAB „Bičių korys“, UAB „Wilara“, UAB „Tokvila“, A. Žiuko įmonė API Produktai, UAB „Medicata“, UAB „Molesta“, UAB “Molėtų šiluma“, LR Seimo narys Valentinas Stundys, P. Leišio IĮ, UAB „Orfis“, UAB „Lakaja“, UAB „Hoda“, UAB „Molėtų švara“, AB DnB NORD bankas, UAB „Baltvita“, UAB „Ripola“, Romualdo Zdaniauskio vaško plokštelių gamyba, ūkininkė Roma Mačienė, Molėtų krašto laikraštis „Vilnis“, VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras. Išreiškė jis padėką meno kolektyvams, kurie puikia muzila, šokiais ir dainomis linsminio švventės dalyvius. Didelis ačiu Molėtų bitininkų draugijos nariams, sutikusiems prisiimti XXXV Lietuvos bitininkų šventės organizatorių naštą.
Už nuoširdų ir kūrybingą darbą organizuojant XXXV Lietuvos bitininkų šventę ir gerą jai vadovavimą Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas visų šventės dalyvių vardu tarė nuoširdų ačiū XXXV Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto pirmininkei Mildai Šukevičienei ir įteikė specialų Lietuvos bitininkų sąjungos šventinį padėkos raštą. Jis pareiškė padėką XXXV Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto nariams: Kaziui Spetylai, Jonui Juodvalkiui, Romualdui Zdaniauskiui, Romai Mačienei, Nijolei Kimbartienei, Aldonai Rusteikienei, Gintautui Matkevičiui, Daivai Kulienei, Vladui Pusvaškiui ir visiems, kas savo nuoširdžiu darbu prisidėjo, kad ši šventė būtų įdomesnė, reikšmingesnė, naudingesnė ir nuotaikingesnė. Molėtiškiams organizacinio komiteto nariams Nijolei Kimbartienei, Aldonai Rusteikienei, Gintautui Matkevičiui, Daivai Kulienei, Vladui Pusvaškiui įteikė Lietuvos bitininkų sąjungos padėkos raštus. Už kūrybingą bitininkų šventės renginių įgyvendinimą pareiškė padėką ir įteikė raštus Molėtų laisvalaikio centro direktorei Ingai Narušienei ir šventės renginių vedančiajai Vaidai Saugūnienei.
Priartėjo paskutinis šventės akordas, jos uždarymas. Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas paskelbė XXXV Lietuvos bitininkų šventę baigta ir nuleisti vėliavą pakvietė Molėtų bitininkų draugijos bitininkus. Skambant muzikai esant gausiems plojimams vėliava buvo nuleista.
Šventė pavyko. Buvo puikus oras, gera nuotaika, nuostabi aplinka. Šventės sėkmę lėmė geras organizacinio komiteto, ypač jo pirmininkės Mildos Šukevičienės, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos direkoriaus Vlado Pusvaškio, Molėtų rajono mero Stasio Žvinio išradingumas ir jų pagalbininkų darbas, svari rėmėjų pagalba ir visų gerų žmonių nuoširdumas.
Grįžtantys iš šventės galėjo aplankyti Etnokosmologijos muziejų, Etnografinę sodybą, Senovinę dangaus šviesulių stebyklą, Videniškių vienuolyną, Liemenų piliakalnį, Baltadvario piliavietę, Skudutiškio akmenis ir šaltinius, Stirnių šv. Jono Krikštytojo nukankinimo bažnyčią, Balninkų stiklo muziejų, Mindūnų žvejybos muziejų, Šeškauskų sodybą, Dubingių piliavietę, Didžiokų koplyčią, Giedraičių bažnyčią.