XXXIII Lietuvos bitininkų šventės aprašymas

Šių metų rugpjūčio 1-2 d. pačioje Žemaitijos širdyje, Mažeikiu rajone, prie gražaus Plinkšių ežero, šalia grafo Pliaterio senovinio dvaro rūmų įvyko XXXIII Lietuvos bitininkų šventė. Malonu pažymėti, kad, nors ir esant sunkmečiui, svetinga Mažeikių rajono bitininkų draugija sutiko prisiimti pagrindinę ne eilinės šventės organizatorių naštą. Šventės išskirtinumas glūdi tame, kad ji buvo paskirta paminėti Lietuvos vardo tūkstantmetį, o tuo pačiu ir kitas reikšmingas bitininkams datas.

Jų prasmė ir reikšmė buvo atskleista LBS prezidento oficialiame sveikinimo žodyje atidarant XXXIII Lietuvos bitininkų šventę. Jis pažymėjo, kad turimais duomenimis šiais metais sukanka 1000 metų, kai pirmą kartą buvo paminėtas Lietuvos vardas (1009 metų Kvedlinburgo analai). Per 1000 metų Lietuvoje įvyko daug pasikeitimų. Jie yra ženklūs ir bitininkystėje: keitėsi bitininkystės statusas, jos reikšmė, bitininkavimo būdai. Šiais klausimais turėtų būti padarytas ne vienas stambus mokslo darbas ir mes galėtume sužinoti dar labai daug ko iki šiolei nežinome.

Bitininkystė Lietuvoje jau senai globojama įstatymų. Pradžioje bitininkystės teisė rėmėsi papročiais. Tačiau kiekvienoje vietoje ji buvo savotiška, tinkama tos vietos sąlygoms, tradicijoms. 1529 m. bendrieji, pagrįsti papročiais, bitininkystės teisės reikalavimai pirmą kartą buvo surašyti į pirmąjį Lietuvos statutą. Taigi, šiais metais sukanka jau 480 metų nuo tada, kai Lietuvos bitininkai pradėjo vadovautis bitininkystės teisės reikalavimais. Tam tikri bitininkystės teisės reikalavimai, žinoma pagal dabar galiojančią tvarką Lietuvoje, surašyti Lietuvos bitininkų sąjungos parengtuose ir Žemės ūkio ministerijos patvirtintuose, Reikalavimuose bitynams ir kituose dokumentuose. Labai gaila, kad ne visada sugebama jais tinkamai pasinaudoti. Lietuvoje galiojančiais reikalavimais bitynams ir kitais norminiais dokumentais jau domisi Europos valstybės.

1899 m. Šatrijos Ragana, o tiksliau Marija Pečkauskaitė, išleido „Bičių knygelę“: pamokymus kaimo bitininkams lietuviškai. Šiais metais sukanka 110 metų kai buvo parašyti ne vienu aspektu verti dėmesio pamokymai. simboliška, kad XXXIII Lietuvos bitininkų šventė įvyko rajone, su kuriuo susijęs ir tų pamokymų autorės gyvenimas. Taip pat reikšminga, kad kai kurie pavartoti pamokymuose terminai išsilaikė mokslinėje bitininkystės literatūroje iki šių dienų. Pavyzdžiui „bičių motina“, „bičių duona“ ir kiti (nors Pečkauskaitė bitininkystę studijavo Varšuvoje lenkiškai). Tačiau labai keista, kad maždaug nuo 1990 metų Lietuvoje atsirado taip vadinamų kalbos gerintojų, o tiksliau darkytojų, kurie dėl nesuprantamų priežasčių visokiais jiems prieinamais būdais stengiasi išguiti iš populiarios bitininkystės literatūros šiuos ir kitus puikius ir didingus lietuviškus žodžius. Vietoj jų bandoma įbrukti terminus, kurie pagal mąstymo lygį, mus sugražina maždaug į XVII –XVIII a., tai yra toli į praeitį. Tai nepriimtina. Lietuvos vardo tūkstantmetis primena mums būtinybę išvalyti bitininkystės literatūrą nuo visokiausių kalbos šiukšlių.

1989 m. įkurta Lietuvos bitininkų sąjunga. Šiais metais sukanka jau 20 metų nuo įkūrimo organizacijos, kuri, pagal galimybes, stengiasi ginti Lietuvos bitininkų interesus. Jos vaidmuo ypač išryškėjo Lietuvai tapus Europos sąjungos nare ir prasidėjus globalizacijos procesams. Lietuvos bitininkų sąjunga nemažai nuveikė kryptingai kuriant kompleksą tarpusavyje susietų priemonių, kurios sudaro palankesnes bitininkavimui sąlygas esminiai pasikeitusioje aplinkoje. To išdava yra didėjanti įvairialypė finansinė parama bitininkams, tobulėjančios bitininkus informavimo priemonės (ženkliai pagerėjąs Lietuvos bitininkų sąjungos žurnalas „Lietuvos bitininkas“, 2008 m. sukurta ir labai gausiai lankoma Lietuvos bitininkų sąjungos internetinė svetainė), besiformuojanti teisinė bazė, sudaranti galimybes apsaugoti Lietuvos bitininkus nuo genetiškai modifikuotų organizmų sukeliamų pavojų ir užsienio medaus ekspansijos, atsirandančios naujos galimybės bitininkystės mokymams ir taip toliau. Tačiau toli gražu dar ne viskas padaryta. Lietuvos bitininkų sąjunga turi begales darbų ir ateičiai. Jų sėkmė labai priklauso nuo daugelio dalykų, tarp kurių svarbią vietą užima ir patys bitininkai.

Kad ir kaip bebūtų reikšmingos visos paminėtos bitininkams datos, svarbiausia data yra Lietuvos vardo tūkstantmetis. Jei nebūtų Lietuvos vardo nebūtų buvę nei Lietuvos statuto, pamokymų kaimo bitininkams lietuviškai, Lietuvos bitininkų sąjungos, Lietuvos bitininkų švenčių, o tuo pačiu ir šios vaizdingame gamtos prieglobstyje puikiai organizuotos, turiningos, informatyvios ir reikšmingos ne tik bitininkams, bet ir bičių produktų vartotojams šventės. Po įtempto darbo malonu buvo truputį pailsėti, susitikti ir pasidalinti patirtimi su senais bičiuliais, svečiais iš užsienio, susipažinti su geriausiais bitininkų darbais, išgirsti naujų minčių. į šią nepaprastą šventę atvyko daug bitininkų iš visos Lietuvos, dalis jų su šeimomis, daug jaunimo. Į šventę atvyko ir žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Be bitininkų buvo daug verslininkų, bičių produktų vartotojų. Dalyvavo bitininkai iš Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Švedijos. Bendrai šventėje dalyvavo apie 1500 žmonių.

Nors formali šventės dalis turėjo prasidėti šeštadienį, tačiau jau nuo penktadienio ryto prie Plinkšių dvaro rūmų pradėjo kurtis prekybininkų palapinės, formuotis stendai su įvairiomis prekėmis bitininkams. Tą pačią dieną Mažeikių rajono Kultūros centro pastate 15 val. prasidėjo Mažeikių rajono mokyklų mokinių, Lietuvos jaunųjų bitininkų, vaikų darbų paroda tema „Kaip bitininkavo mūsų protėviai“. Kitą dieną visi jų darbai iš kultūros centro patalpų buvo perkelti į šventės vietą prie Plinkšių dvaro. nuo 16 val. Aikštėje, prie Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios, vyko labai įdomi bitininkystės produktų ir inventoriaus paroda – pardavimas. Čia buvo galima pamatyti gyvų bičių avilį, kurį demonstravo Mažeikių bitininkų draugijos narys Leonas Konstantinas Mazaveckas, vaikams praleisti laiką padėjo batuto savininkai, dalyvavo amatininkai iš Kėdainių ir Vilniaus, bičių produktais prekiavo 20 bitininkų (8 iš Mažeikių raj.,1 – Panevėžio raj., 2 – Pasvalio raj., 2 – Telšių raj., 1 – Skuodo raj., 4 – Latvijos Respublikos ir kt.). labai įvairią medaus produkciją pateikė Latvijos bitininkai Kalna Smides (Cesės raj.) ir Eva Sadauska ("Ballas" iš Kuldigos): įvairių rūšių miško uogos užpiltos medumi, puikus, pranokstantis mūsų bitininkų, medaus įpakavimas. buvo renkamas geriausiai pristatęs prekybai medų Lietuvos bitininkas. Nuo 18 val. buvo paskaita „Medutis vaistas nuo visų ligų“. Ją skaitė Sigitas Vasiliauskas ir Arvydas Valickas. koncertavo kapela "Gunda" ir meno kolektyvas "Bočiai". Nors tą pačią dieną Mažeikiuose vyko net 5 renginiai, tačiau ir ši miestui organizuota bitininkų šventė buvo reikalinga. Joje dalyvavusių atsiliepimai buvo labai geri.

Įvykių eiga aiškiai demonstruoja, kad XXXIII Lietuvos bitininkų šventė praktiškai prasidėjo jau liepos 31d. (penktadienį), nors pagrindiniai jos renginiai vyko rugpjūčio 1-2 dienomis, t. y. šeštadienį ir sekmadienį.

Šeštadienį ryte įvažiuojant į Plinkšių dvaro rūmų teritoriją labai įspūdingai ir originaliai buvo sutikti šventės dalyviai ir svečiai. Pirmiausia juos sutiko netikėtai po dvaro teritoriją siautėjantys „svieto“ lygintojo Tado Blindos palikuonys. Sutikimo metu buvo įteiktas drobinis šventės dalyvio ženklas (išaustas iš lino siūlų su išsiuvinėtais geltona, žalia ir raudona spalvomis žodžiais „XXXIII Lietuvos bitininkų šventė“) ir speciali šventės programa. Nuo pat šeštadienio ryto vyko bičių produktų ir bitininkystės inventoriaus mugė. Prekių asortimentas buvo pakankamai didelis: įvairių konstrukcijų aviliai, medsukiai, indai medui, veido tinkleliai, bitininko kombinezonai, bičių motinos ir t.t. Nemažas buvo asortimentas bičių produktų. Gausu buvo bitininkystės literatūros. Šventės proga buvo parengtas ir išleistas, gerokai išplėstas, patobulintas, spalvotas „Lietuvos bitininkas“.

Apie 10 val. Plinkšių dvaro parko teritorijoje prie Marijos skulptūros po atviru dangumi prasidėjo Šv. Mišios. Jas aukojo Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas, dekanas Zenonas Degutis. Jų metų buvo pašventintas atneštas medus, pagerbti 2009 m. išėjusieji bičiuliai į amžino poilsio vietą, dekanas pasakė reikšmingą pamokslą.

12 val. kitoje Plinkšių dvaro rūmų pusėje ir prie jų esančioje papėdėje prasidėjo oficialus šventės atidarymas. Iš glūdumos dvaro parko į šventės atidarymo vietą grojant Sedos dūdų orkestrui „Griaustinis“ atėjo speciali kolona, kurios priekyje buvo nešama išskleista Lietuvos bitininkų sąjungos vėliava, o karietoje vežamas Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas prof. habil. dr. A. Skirkevičius ir XXXI Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto pirmininkė Birutė Budreckienė. Prasidėjo teatralizuota programa „Bitininkystė ir bičiulystė tūkstantmetėje Lietuvoje". Jai pasibaigus XXXIII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto pirmininkė Birutė Budreckienė pakvietė LBS prezidentą atidaryti XXXIII Lietuvos bitininkų šventę. LBS prezidentas paaiškino šios šventės išskirtinę reikšmę, pasveikino susirinkusius ir paskelbė šventę atidaryta. Vėliavos pakėlimui jis pakvietė Mažeikių rajono bitininkų draugijos bitininkus Vitaliją Gedvilienę ir Virgilijų Riabovą. Nuskambėjo Lietuvos valstybinis himnas. Po to buvo pakviestas XXXII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto pirmininkas Aleksandrui Pupkevičius šventės šeimininko medalį perduoti XXXIII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto pirmininkei Birutei Budreckienei.

Šventės dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Jurgis Razma, Mažeikių rajono vicemeras Jonas Siminkevičius, Baltarusijos bitininkų delegacijos atstovas. Seimo narys Jurgis Razma uždėjo Mažeikių rajono bitininkų draugijos pirmininkei Birutei Budreckienei 2009 Metų Bičių karalienės karūną. "Valstiečių laikraštis" suteikė 2009 m. bitininko vardą Šiaulių bitininkų draugijos nariui Aloyzui Barkauskui.


LBS prezidentas įteikė Lietuvos bitininkų sąjungos padėkos raštus už paramą ir pagalbą organizuojant XXXIII Lietuvos bitininkų šventę Mažeikių rajono bitininkų draugijos nariams Petrui Puškai, Vitalijai Gedvilienei, Valerijai Jokubauskienei, Leonui Lukoševičiui, Konstantinui Leonui Mazaveckui, Kazimierui Algirdui Saltonui, už gerą darbą Kauno bitininkų draugijos valdybos nariui Antanui Miškiniui, Vilniaus bitininkų susivienijimo nariui Stasiui Kučinskui, Kėdainių bitininkų draugijos pirmininkei Dijanai Tamašauskienei, už kūrybingą pateikimą bitininkystės žinių mokiniams per biologijos pamokas Mažeikių rajono, Kalnėnų vidurinės mokyklos biologijos mokytojai Jūratei Fridrikienei.

13 val. prasidėjo jaunųjų bitininkų darbų paroda „Protėvių pėdomis“, savos gamybos bitininkystės inventoriaus paroda, tarptautinės bitininkų komandų meistriškumo, jaunųjų bitininkų sporto varžybos.

Apie 16 val. atvyko žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, kurį iškilmingai sutiko su duona LBS prezidentas prof. habil. dr. A. Skirkevičius ir XXXIII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto pirmininkė, 2009 Metų Bičių karalienė Birutė Budreckienė. Ministras sutikimą maloniai priėmė. Po to jis aplankė bičių produktų ir bitininkystės inventoriaus mugę, bendravo su Lietuvos ir Švedijos bitininkais, pasveikino visus šventės dalyvius ir įteikė Lietuvos respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko Edmundo Pupinio padėkos raštus Akmenės bitininkų draugijos pirmininkui Zenonui Vilčinskui ir Mažeikių rajono bitininkų draugijos pirmininkei Birutei Budreckienei, o taip pat žemės ūkio ministerijos padėkos raštus Kėdainių rajono ūkininkui-bitininkui Kazimierui Jukavičiui, Panevėžio rajono ūkininkui-bitininkui Aleksandrui Kavaliauskui, Mažeikių rajono bitininkų draugijos pirmininko pavaduotojui, bitininkui Algimantui Vaitkevičiui, Mažeikių rajono Kalnėnų vidurinei mokyklai (direktorė Regina Arbatauskienė), Marijampolės bitininkų draugijos pirmininkui Gediminui Povilaičiui.

Nuo 17 val. vyko šventinis koncertas, kuriam pasibaigus prasidėjo draugijų prisistatymas ir nuotaikinga vakaronė prie visos Lietuvos bitininkų bendro stalo. Bitininkams koncertavo liaudiškos muzikos kapela „Spigins“ iš Telšių, Tirkšliškių „Subatvakaris“ ir „Golwax“ iš Mažeikių.

Antroji šventės diena 8 val. ryto prasidėjo „Labu rytu“, pagal Žemaitijos papročius visus žadino Sedos pučiamųjų orkestras. Apie 9 val. buvo pristatyti didelio pasisekimo sulaukę tradicinės “krizinės“ žemaitiškos virtuvės pusryčiai: pasninko meto valgiai – cebulynė ir rūgštus pienas, kastinys su sėlenomis.

10 val. įvyko išplėstinis LBS valdybos posėdis. dalyvavo prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius (prezidentas), Kazimieras Spetyla (viceprezidentas), dr. Jurgis Račys (viceprezidentas), valdybos nariai: habil. dr. Jonas Balžekas, Jonas Juodvalkis, Valdas Karalevičius, Žilvinas Šolys, dr. Algirdas Amšiejus, Aloyzas Barkauskas. posėdyje dalyvavo taip pat Roma Mačienė, Juozas Rimkus, Feliksas Ramanauskas, Vaclovas Bočelis, Valerija Giržadienė, Augustas Latakas, Steponas Žadeikis, Jonas Nainys, Petras Adomonis, Jonas Danisevičius, Birutė Budreckienė, Arvydas Kompauskas, Juozas Petrauskas, Diana Tamašauskienė, Maryjan Rinkevič, Žymantas Petrikas, Juozas Jankauskas, Alfredas Venclovas Juškaitis, Gediminas Povilaitis, Romualdas Zdaniauskis, Vytas Grylė, Sigitas Uselis, Alfonsas Rutkauskas, Česlovas Sajeta, Antanas Subačius, Jonas Rabačius, Povilas Karitonas, Aleksandras Pupkevičius, Gedeminas Olsevičius, Remigijus Šemeklis, Pranas Karosas ir kt. (posėdis buvo visiems atviras).

LBS prezidentas informavo posėdžio dalyvius aktualiais bitininkystės klausimais, atsakė į klausimus, LBS viceprezidentas Kazimieras Spetyla paaiškino esamą padėtį apie pasirengimą mokomajai išvykai į Apimondija kongresą Prancūzijoje, LBS viceprezidentas dr. Jurgis Račys paskelbė sąlygas būsimų bitininkystės kursų lankytojams ir informacijos apie juos šaltinius. Diskutuota dėl Lietuvos bitininkų švenčių datos pakeitimo tikslingumo, XXXIV Lietuvos bitininkų šventės vietos.

Nutarta: 1. Draugijoms pagalvoti apie galimybes surengti XXXIV Lietuvos bitininkų šventę ir apie tai informuoti LBS vadovybę. Siūlymus apsvarstyti kitame valdybos posėdyje. 2. Lietuvos bitininkų švenčių datos nekeisti (už nutarimą balsavo visi posėdžio dalyviai, išskyrus 2: vienas jų balsavo prieš ir vienas susilaikė). 3. patobulintą LBS žurnalą „Lietuvos bitininkas“ platinti iki šiol buvusia tvarka (per prenumeratą ir bitininkų draugijas, kurią vykdė šio žurnalo leidėjas UAB „Bičių korys“).

11 val. prasidėjo konkursinių renginių nugalėtojų apdovanojimo ceremonija. Joje dalyvavo LBS prezidentas ir renginių organizatoriai: Birutė budreckienė, Roma Mačienė, Kazimieras Spetyla, Sigitas Uselis, Jonas Juodvalkis, Romualdas Zdaniauskis. Nugalėtojams buvo įteikti LBS diplomai ir įvairūs suvenyrai.

Jaunųjų bitininkų darbų nugalėtojams buvo įteikti LBS diplomai ir asmeninės dovanėlės. Jų darbai buvo dviejų rūšių: darbeliai (I vieta Vilius Klimka iš Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos; II vieta Julija Mažeikaitė iš Telšių jaunųjų bitininkų būrelio, vadovė Janina Jankauskienė; III vieta Erika, Gražvydas, Renatas Puškai iš Mažeikių rajono Šerkšnėnų kaimo) ir piešiniai (I vieta Mažeikių rajono Kalnėnų vidurinė mokykla, II vieta Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos būreliui „Bitutė“, mokytoja Nijolė Baliutavičienė; III vieta Inga Rudytė iš Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos, mokytoja Birutė Bacevičienė.

Jaunųjų bitininkų sportinių varžybų nugalėtojams buvo įteikti LBS diplomai ir medaliai: kvadrato žaidimas (I vieta Šiaulių rajono bitininkų draugijos komanda: Donatas Burnys, Evaldas Burnys, Vilius Kiršanskas, Martynas Jonaitis, Rimantas Juška, Antanas Liuberskis; II vieta Pakruojo rajono bitininkų draugijos komanda: Ernestas Žuvininkas, Herbertas Žuvininkas, Mindaugas Čepulionis, Mindaugas Noreika, Ovidijus Šimuliūnas, Andrius Laginauskas; III vieta Tauragės rajono bitininkų draugijos komanda: Ernestas Zdaniauskis, Deividas Monstavičius, Martynas Petrikas, Iveta Zdaniauskytė, Gedeminas Stankaitis, Nerijus Spudvilas); estafetės bėgimas (I vieta Pakruojo rajono bitininkų draugijos komanda: Ernestas Žuvininkas, Herbertas Žuvininkas, Mindaugas Čepulionis, Mindaugas Noreika, Ovidijus Šimuliūnas, Andrius Laginauskas; II vieta Biržų rajono bitininkų draugijos komanda: Mindaugas Grigaitis, Sigitas Lazdinauskas, Urtė Vaitiekūnaitė, Toma Vaičialionytė, Jurga Petraitytė, Justė Petraitytė; III vieta Šiaulių rajono bitininkų draugijos komanda: Donatas Burnys, Evaldas Burnys, Vilius Kiršanskas, Martynas Jonaitis, Rimantas Juška, Antanas Liuberskis); virvės traukimas (I vieta Pasvalio rajono bitininkų draugijos komanda: Jonas Gedlovas, Donatas Janulionis, Benas Balzanevičius, Ernesta Kazickaitė, Simona Bačinskaitė, Edvardas Grianzdė; II vieta Pakruojo rajono bitininkų draugijos komanda: Ernestas Žuvininkas, Herbertas Žuvininkas, Mindaugas Čepulionis, Mindaugas Noreika, Ovidijus Šimuliūnas, Andrius Laginauskas; I vieta Šiaulių rajono bitininkų draugijos komanda: Donatas Burnys, Evaldas Burnys, Vilius Kiršanskas, Martynas Jonaitis, Rimantas Juška, Antanas Liuberskis).

Savos gamybos inventoriaus parodoje Jurbarko rajono bitininkų draugijos narys Alfredas Venslovas demonstravo savos gamybos rėmų kalimo šabloną, Mažeikių rajono bitininkų draugijos narys Algimantas Vaitkevičius – bičių duonos „kūlimo“ agregatą ir spiečių gaudytuvą, Širvintų rajono bitininkų draugijos narys Vytautas Visockas – bičių išleidėją ir tranų gaudytuvą, Mažeikių bitininkų draugijos narys Petras Puška – saulės vaško lydytuvą. Visiems savos gamybos inventoriaus parodos dalyviams įteikti LBS diplomai.

Tarptautinių profesinio meistriškumo varžytuvių nugalėtojams (I vieta Panevėžio bitininkų draugijos jaunimo komanda: Tomas Staržinskis, Lina Petrutytė, Vaidas Arbutavičius, dainius Neniškis; II vieta Panevėžio bitininkų draugijos veteranų komanda: Aleksandras Kavaliauskas, Albertas Janionis, Audrius Žukas, Vilchelma Nikštelienė; III vieta Tauragės bitininkų draugijos komanda: Kęstutis Jurgelevičius, Vytas Domikas, Zenonas Geštautas, Nijolė Rokaitienė) buvo įteikti LBS diplomai ir varžybų organizatoriaus ir rėmėjo UAB „Bičių Austėja“ taurės.

Profesinio meistriškumo atskirų rungčių nugalėtojai: geriausias rėmų meistras - Algimantas Pukas (Ukmergės bitininkų draugija), greičiausias spiečių gaudytojas – Darius Pukys bitininkų komanda „Mano-bitės“.lt), geriausias dūminės meistras – Virgilijus Riabovas (Mažeikių rajono bitininkų draugija), geriausia medkopio meistrė – Regina Šimkienė (Šiaulių rajono bitininkų draugija). Jiems įteikti UAB „Bičių Austėja“ prizai.

Geriausioms šventės vakaronės draugijoms (I vieta Mažeikių rajono bitininkų draugija, pirmininkė Birutė Budreckienė; II vieta Pakruojo bitininkų draugija, pirmininkas Arvydas Kompauskas; III vieta Panevėžio bitininkų draugija, pirmininkas Alfonsas Rutkauskas, paskatinamoji vieta Lazdijų bitininkų draugija, pirmininkas Juozas Petrauskas) buvo įteikti LBS diplomai ir 15 žurnalo „Lietuvos bitininkas“ metinių prenumeratų už pirmą vietą, 10 žurnalo „Lietuvos bitininkas“ metinių prenumeratų už antrą vietą, 7 žurnalo „Lietuvos bitininkas“ metinės prenumeratos už trečią vietą.

Lietuvos bitininko, geriausiai pristačiusio prekybai medų, konkurse I vietą laimėjo Petras Puška iš Mažeikių bitininkų draugijos. Jam buvo įteikta Mažeikių bitininkų draugijos gairelė ir padėkos raštas, o taip pat "Valstiečių laikraščio" dovana ("Valstiečių laikraščio" prenumerata pusei metų). II vietą laimėjo Algimantas Antanaitis iš Panevėžio bitininkų draugijos. Jam buvo įteikta Mažeikių bitininkų draugijos gairelė ir padėkos raštas, o taip pat "Valstiečių laikraščio" prizas (grūstuvė). III vietą laimėjo Veronika Vėlienė iš Mažeikių bitininkų draugijos. Jai buvo įteikta Mažeikių bitininkų draugijos gairelė ir padėkos raštas, ir "Valstiečių laikraščio" prizas (grūstuvė).

XXXIII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto pirmininkė, Mažeikių rajono bitininkų draugijos pirmininkė Birutė Budreckienė padėkojo Pagrindiniams rėmėjams: LR Žemės ūkio ministerijai, Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Mažeikių rajono bitininkams; Informaciniams rėmėjams: Laikraščiams: „Santarvė”, „Ūkininko patarėjas”, „Mažeikių aidas”; Rėmėjams: UAB „Bičių Austėjai”, UAB „Wilarai”, UAB „Bičių koriui”, UAB „Linos namai”, UAB „Ingman ledai”, UAB „MKŪ”, Kaimo turizmui „Ašvos malūnas”, Ūkininkei Romai Mačienei, Bitininkui iš Švedijos Nolberger Lars, B. Rakauskienės įmonei, „Medaus pirkliai”, R. Zdaniausko vaško plokštelių gamybai, Spaustuvei „Meškinas", Bankui Snoras, UAB„Skuomeda”, UAB„APIPRODUKTAI”, Tautodailininkui Žydrūnui Einars, Firmai „Baltvita”, Jadvygos žolėms, AB „Pieno žvaigždės”, Šerkšnėnų seniūnijai, UAB „Aremikas”, Mažeikių miesto seniūnijai, Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centrui.

Po šios ceremonijos LBS prezidentas padėkojo Mažeikių rajono bitininkų draugijos nariams, sutikusiems prisiimti pagrindinę ne eilinės ir nepaprastos XXXIII Lietuvos bitininkų šventės organizatorių naštą ir įvairiais būdais parėmusiems jos organizavimą ir jiems įteikė LBS padėkos raštus: Vaclovui Česnauskiui, Adolfui Juozapavičiui, Algimantui Vaitkevičiui, Osvinui Tautkui, Rimantui Butkui , Zigmui Saunorai, Danutei Ruginienei, Bronislovui Žvinkliui, Zigmui Mickevičiui, Aloyzui Lipskiui, Robertui Ūkaniui, Valerijonui Pučinskui, Stefanijai Birutei Čižienei, Stanislovui Zubavičiui, Reginai Arbatauskienei ( Kalnėnų vidurinės mokyklos direktorė), Jonui Vaičiui, Aldoniui Eselinui, Genovaitei Daukšaitei, Andriejui Virkutičiui, Stasiui Jokubui, Piotr Volkov, Rasai Lapkuvienei, Zigmui Veseliui, Nerijui Pečiuliui, Steponui Strazdauskui, Ignui Ruzgiui, Steponui Gaižauskui, Stanislovui Pocevičiui, Juozui Urbonui, Rimantui Paulauskui, Bonifacui Šakiui, Zitai Šilinskienei, Pranui Noreikai, Zigmantui Glodeniui, Kaziui Rimkui, Liudmilai Maknickienei, Zitai Navardauskienei, Kazimierui Baranauskui, Viktorui Jakštui, Vaclovui Radvilai, Rimantui Vaitelei, Daliai Skėrienei, Jonui Ročiui, Domininkui Vytautui Žumbiui, Vytautui Gedvilui, Antanui Vėliui, Virgilijui Riabovui, Virgilijui Paulauskui, Bronislavai Meškienei, Juozui Narbutui, Loretai Tenienei, Elvyrai Knabikienei, Elenai Rimkienei, Liudui Kazakeviciui, Jonui Gediminui Cekiui, Rimantui Lipskiui, Aleksandrai Radzienei.

Po to jis padėkojo LR Žemės ūkio ministerijai, Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Informaciniams rėmėjams ir rėmėjams. Už kūrybingą bitininkų šventė renginių organizavimą ir jų įgyvendinimą išreiškė padėką šventės renginių vedančiajai Daliai Gontaitei. Už šventės dalyvių nuotaikos pakėlimą, linksminimą, aktyvinimą tarė nuoširdų ačiū koncertavusiems Kalnėnų vidurinės mokyklos muzikos mokytojui Dauniui ir jo žmonai, Viekšnių kaimo kapelai "Jonkelis" (vadovas Jonas Knabikas), Antano Erlicko vadovaujamai kaimo kapelai " Subatvakaris", Telšių kultūros centro kaimo kapelai "Spigins", Mažeikiečių instrumentinėi grupei "Golvax".

Už nuoširdų ir kūrybingą darbą organizuojant XXXIII Lietuvos bitininkų šventę ir gerą jai vadovavimą LBS prezidentas visų šventės dalyvių vardu tarė nuoširdų ačiū XXXIII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto pirmininkei Birutei Budreckienei ir įteikė specialų LBS šventinį padėkos raštą. Taip pat jis padėkojo nenuilstamam jos pagalbininkui, nuostabiam ir puikiam vyrui Stanislovui Budreckiui, su kuriuo ji pradėjo bitininkavimą tik nuo kelių bičių šeimų. Šiandien šiai nuostabiai bitininkų šeimai dviguba šventė. Kartu su neeiline bitininkų švente jiems sutampa ir 30 metų bendro gyvenimo jubiliejus. Ta proga LBS prezidentas visų susirinkusiųjų vardu pasveikino jubiliatus ir išreiškė jiems pačius nuoširdžiausius linkėjimus. LBS prezidentas išreiškė padėką XXXIII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto nariams: K. Spetylai, J. Juodvalkiui, S. Useliui, R. Zdaniauskiui, R. Mačienei, D. Gontaitei, P. Poškai, V. Gedvilienei, A. Vaitkevičiui, P. Noreikai, ir visiems kas savo nuoširdžiu darbu prisidėjo, kad ši šventė būtų įdomesnė, reikšmingesnė, naudingesnė ir nuotaikingesnė.