Informacija kaip bitininkui įsigyti Lietuvos bitininkų sąjungos prekinio ženklo LBSNM lipdukus

Bitininkas, norintis įsigyti prekinio ženklo „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ (LBSNM) lipdukus žymėti savo bityno medų privalo:
pirma kreiptis į sertifikuotą laboratoriją dėl medaus ištyrimo.
antra, jeigu tyrimų protokole nurodyti medaus rodikliai tenkina šiam ženklui gauti nustatytus reikalavimus (nurodyti „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ (LBSNM) vartojimo taisyklėse), kompensuoti (apmokėti) į LBS sąskaitą LT587290000000606878 banke CITADELĖ už prekinio ženklo LBSNM lipdukų spausdinimą padarytas LBS išlaidas (1 egz. 0,13 Eur. + PVM).
trečia, parašyti nustatytos formos (Forma P1) prašymą bitininkų draugijos (ar kitaip vadinamos bitininkų asociacijos) pirmininkui dėl LBSNM lipdukų gavimo ir prie jo pridėti; medaus tyrimo protokolo kopiją, apmokėjimo LBS per banką už pageidaujamą skaičių ženklo lipdukų pavedimo išrašą, informaciją apie bičių avilių skaičiaus deklaravimą Ūkinių gyvūnų registre. Priedas 1.
 

Bitininkų draugijos ar kitaip vadinamos bitininkų asociacijos (pareiškėjas) pirmininkas gautą savo nario prašymą įregistruoja į specialiai tokiems prašymams registruoti skirtą knygą. Rekomenduojama pasinaudoti prekyboje esančia „Pinigų priėmimo ir/ ar išmokėjimo kvitų blankų apskaitos KNYGA“. Užpildymo pavyzdys priede. Priedas 2.
Po to įvertina gautą informaciją pagal šiam ženklui gauti reikalavimus (nurodyti „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ (LBSNM) vartojimo taisyklėse) ir jei viskas tvarkoj, rašo nustatytos formos (Forma P2) Prašymą LBS, dėl lipdukų gavimo. Priedas 3. Prašymą galima siųsti el. laišku info@bitininkusajunga.lt

LBS gautą Prašymą įregistruoja analogiškoje apskaitos knygoje, įvertina ir esant palankiam sprendimui registruotu laišku siunčia pareiškėjui ženklo LBSNM prašomą lipdukų skaičių, kurio numeriai knygoje įrašomi taip pat.

Pareiškėjas gautus ženklo LBSNM lipdukus pagal parašą išduoda bitininkui. Tačiau prieš išduodant lipdukus jų numerius įrašo į minėtą apskaitos KNYGA. Priedas 2.