Informacija bitininkams ir medaus vartotojams

                                                                                  Grįžti į LBS nario medus

Atkreipiame dėmesį, kad 2019 m vasarą rinkoje atsiras medus su ženklu „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“. Paaiškiname ženklo paskirtį ir kuo pasižymės medus, kuris bus juo pažymėtas.

Ženklas „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“
Ženklu patvirtinama, kad juo pažymėtas medus yra Lietuvos bitininkų sąjungai priklausančios bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos nario bityno medus, atitinkantis Lietuvos bitininkų sąjungos nustatytus aukštus ir nepriklausomo eksperto (laboratoriškai) patikrintus reikalavimus.

Kokybė kontroliuojama
Ženklu „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ leidžiama žymėti medų tik tuomet, kai jis patikrintas laboratorijoje ir iš jos gautas tyrimo protokolas patvirtina, kad medus tenkina Lietuvos bitininkų sąjungos nustatytus reikalavimus.

Lietuvos bitininkų sąjunga (toliau LBS) atkurta 1989 m., visų regionų draugijų ar kitokių organizacijų (virš 90 proc.) asociacija, kurios tikslas koordinuoti jų veiklą, kelti bitininkų kvalifikaciją, atstovauti Lietuvos bitininkų interesus valstybės institucijose ir tarptautinėse organizacijose. LBS priklausančių bitininkų draugijų ar kitokių organizacijų nariais yra bitininkai mėgėjai ir bitininkai profesionalai. Siekiant sumažinti pasitaikančius nesusipratimus Lietuvos medaus rinkoje ir LBS priklausančių draugijų ar kitokių organizacijų narių diskriminavimą, pagerinti medaus trumpoms tiekimo grandinėms sąlygas, bitininkystės sektoriaus apsaugą ir medaus gamintojų atsekamumą bei sustiprinti galimybes sąžiningai konkurencijai laisvoje rinkoje, skatinti medaus kokybės gerinimą ir didinti medaus vartotojų teisių apsaugą LBS savo nariams, rekomenduoja papildomai ženklinti medų LBS prekės ženklu „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ (toliau LBSNM), kuris medaus vartotojui sudarytų galimybes atskirti LBS nario bityno medų nuo kitų gamintojų, ir jam pasirenkant medų vadovautis objektyviais medaus kokybę ir kilmę atspindinčiais kriterijais.

Medus, kuris pažymėtas LBS prekės ženklu „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ yra:
a). pagamintas Lietuvos bitininkų sąjungai priklausančios draugijos ar kitokios organizacijos nario bityne (bitynuose) registruotame (registruotuose) Ūkinių gyvūnų registre ir užtikrinant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/ 2004 dėl maisto produktų higienos I priede nustatytus reikalavimus.
b). supakuotas taroje, kuri atitinka Lietuvos higienos normos HN 16:2011 ,,Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos reikalavimai“ nustatytus reikalavimus. 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu nustatytus reikalavimus, papildytus griežtesniu reikalavimu, kuris nurodytas LBS ženklo LBSNM vartojimo taisyklių 14.2.8. punkte.
c). suženklintas pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą tiekimo vartotojams reikalavimus ir užtikrinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3D-333 patvirtinto „Medaus techninio reglamento“ V skyriaus nuostatas.
d). atitinka Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3D-333 patvirtintus „Medaus techninio reglamento“ kokybės ir sudėties reikalavimus, išskyrus nurodytus žymiai aukštesnius medaus kokybę ir natūralumą atspindinčius ir būdingus lietuviškam medui kriterijus, kuriuos nustatė LBS jai priklausančių draugijų ar kitokių organizacijų narių medui, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto duomenimis:
- diastazės aktyvumas (pagal Šadės metodą) ne mažiau kaip 18 vienetų. Diastazė yra natūralus medaus fermentas, vadinamas medaus kokybės kriterijumi, kuris parodo jo šviežumą ir kaitinimą fasavimo metu. Meduje jo kiekis priklauso nuo žmogaus valios priklausančių veiksnių ir nuo jo valios nepriklausančių veiksnių. Nuo žmogaus valios nepriklausančiais veiksniais yra medingų augalų rūšys, dirvožemis ir klimatinės sąlygos, kuriose jie auga, oro sąlygos bitėms renkant nektarą ir bičių rasių savybės jį perdirbant, medunešio intensyvumas. Nuo žmogaus valios priklausančiais veiksniais yra sukamo iš korių medaus subrendimo laipsnis, jo laikymo trukmė, apdorojimo technologijos. Pavyzdžiui, medų ilgai laikant ar fasavimo metu jį kaitinant diastazės kiekis mažėja. Jeigu diastazės aktyvumas mažiau kaip 18 vienetų, tai pirmas įspėjimas, kad medus gali būti ne lietuviškas ir jis turėtų būti tikri-namas kitais testais (pavyzdžiui medaus botaninės sudėties, žiūrėti e punktą), arba senas medus, laikytas netinkamose sąlygose, sugadintas pažeidžiant jo apdorojimo technologiją, t. y. blogas (tai dar turi patvirtinti ir hidroksimetilforfurolo kiekio meduje testas).
- hidroksimetilforfurolo (HMF) bendras kiekis ne daugiau 6 mg/kg medaus. HMF yra meduje esančių cukrų skilimo produktas, kuris atsiranda kai medus perkaitinamas ar blogai laikomas. Mažas HMF kiekis parodo, kad medus teisingai gaunamas ir teisingai laikomas. Kai jo bendras kiekis ne daugiau 6 mg/kg medaus, tai reiškia, kad medus yra tinkamas, geros kokybės, tai yra natūralus ir gerai išsaugotos jo gamtinės savybės.
- nepakeista medaus sudėtis, t. y. nieko į jį nėra įdėta, nei niekas iš jo nepašalinta.
- vanduo meduje sudaro ne daugiau 19 proc. Mažesnis vandens meduje kiekis parodo jo brandumą, mažesnę galimybę surūgti, ir geriau išlai¬komas jo aromatas.
e) pagamintas išimtinai LBS priklausančių bitininkų draugijų ar kitokių organizacijų narių bitynuose. Tai įrodoma bityno deklaravimu Ūkinių gyvūnų registre ir žiedadulkių analize (meduje turi būti ne mažiau kaip 99 proc. žiedadulkių tų augalų rūšių, kurios auga Lietuvoje) ir numatomu žymėti LBSNM ženklu medaus kiekiu, kuris turi būti adekvatus deklaruoto Ūkinių gyvūnų registre bičių avilių skaičiaus galimybėms (1 bičių aviliui vidutiniškai ne daugiau 100 kg. medaus).
f) neleistinos meduje genetiškai modifikuotų augalų (GMA) žiedadulkės. Įrodoma pagal GMA auginimą Lietuvoje reglamentuojančius teisės aktus. Medunešio metu bitynas turi būti laikomas ne arčiau kaip 5 km nuo GMA pasėlių, jei toki būtų Lietuvoje oficialiai įteisinti.
g) išfasuotas stikliniuose induose su metalo dangteliais ant kurių užklijuotas LBS priklausantis medaus prekinis ženklas. Jis patvirtina, kad stiklainyje yra LBS priklausančios bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos nario bityne pagamintas pagal LBS nustatytus sugriežtintus reikalavimus medus yra tikras, lietuviškas ir aukštos kokybės, kurią garantuoja laboratorinių tyrimų rezultatai.