LBS nario medus

Nuo šių metų vasaros Lietuvos bitininkų sąjungai (toliau LBS) priklausančių bitininkų draugijų ar kitokių organizacijų nariai savo bitynų medų, kuris tenkins Lietuvos bitininkų sąjungos nustatytus aukštus ir nepriklausomo eksperto (laboratoriškai) patikrintus reikalavimus, galės (jei to pageidaus) pažymėti prekiniu ženklu „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ (santrumpa „LBS nario medus“, toliau LBSNM).
 

Šio ženklo paskirtis yra padėti medaus vartotojui atskirti LBS priklausančios bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos nario bityne gaminamą medų nuo kitų gamintojų ir jam pasirenkant medų vadovautis objektyviais medaus kokybę ir kilmę atspindinčiais kriterijais.
 

Tikslas:

  • -sumažinti pasitaikančius Lietuvos medaus rinkoje nesusipratimus ir galimybes diskriminuoti LBS priklausančių bitininkų draugijų ar kitokių organizacijų narius,
  • -pagerinti medaus trumpoms tiekimo grandinėms sąlygas, bitininkystės sektoriaus apsaugą ir medaus gamintojų atsekamumą,
  • -padidinti jų galimybes sąžiningai konkurencijai laisvoje rinkoje,
  • -skatinti medaus kokybės gerinimą ir
  • -efektyviau apsaugoti medaus vartotojų teises.

 

Lipdukus žymėti medui su prekės ženklu LBSNM spausdina LBS ir platina tik per jai priklausančias bitininkų draugijas ar kitokias organizacijas. Bitininkas, norintis gauti tokių lipdukų, privalo kreiptis į LBS priklausančios draugijos ar kitokios organizacijos vadovą pagal Lietuvos bitininkų sąjungos prekinio ženklo „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ vartojimo taisyklėse nurodytą tvarką.

 Lietuvos bitininkų sąjungos prekinio ženklo „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ vartojimo taisyklės

Informacija bitininkams ir medaus vartotojams

ES medaus direktyvos pagrindu, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3D-333 „Medaus techninio reglamento“ reikalavimų palyginimas su Lietuvos bitininkų sąjungos reikalavimais medui, žymimam Lietuvos bitininkų sąjungos prekiniu ženklu

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija apie LBS nario medų

Valstybinės maisto ir veteriarijos tarnybos informacija

Informacija kaip bitininkui įsigyti Lietuvos bitininkų sąjungos prekinio ženklo LBSNM lipdukus

Medus pazymetas prekiniu zenklu LBS nario medus