Atranka tarptautinėms jaunųjų bitininkų varžyboms 2016

 2015 m. lapkričio 23 d. Lietuvos bitininkų sąjungos Valdybos išplėstinio posėdžio nutarimu buvo pavesta Lietuvos bitininkų sąjungos viceprezidentui doc. dr. Algirdui Amšiejui ir Lietuvos bitininkų sąjungos narei Romai Mačienei atlikti jaunųjų bitininkų atranką ir parengimą dalyvauti Tarptautinėse varžybose Prahoje (Čekija) 2016 m. birželio 30 liepos 3 dienomis. Lietuvos bitininkų Sąjungos prezidentas laišku kreipėsi į Lietuvos bitininkų draugijas Lietuvos bitininkų sąjungos nares iki 2016 m. vasario 2 d. pateikti kandidatus jaunųjų bitininkų (amžius 12-16 metų) varžyboms Lietuvos bitininkų sąjungos narei Romai Mačienei maciener@gmail.com. Atrankinėse varžybose išreiškė norą dalyvauti Gabrielius Matonis Vilkaviškio r., Agnė Strelčiūnaitė Pasvalio r. Jonas Švalbonas Pasvalio r. Uršulė Kunickytė Šiaulių r., Jeronimas Kunickis Šiaulių r. Saulė Angelskytė Plungės r.
2016 m. kovo 10 d. Aleksandro Stulginskio universitete, Akademiko Jono Kriščiūno vardo kabinete įvyko jaunųjų bitininkų atranka į Tarptautines varžybas Prahoje (Čekija). Varžybas sudarė penkios rungtys: teorinis testas apie bičių biologiją ir morfologiją, mikroskopavimo užduotis, suskirstyti bitininkystės inventorių pagal priežiūros darbus, atpažinti medingus augalus bei jų duodamą naudą bitėms ir sudėti iš pateiktų detalių daugiaaukštį avilį. Testų eigą stebėjo Roma Mačienė  ir doc. dr. Algirdas Amšiejus. Testų rezultatai buvo paskelbti dalyvaujant visiems (vaikams ir tėvams) suvedus rezultatus iš karto. 
Atrankines varžybas laimėjo:
Agnė Strelčiūnaitė iš Pasvalio rajono Šakarnių kaimo, Saločių A. Poškaus pagrindinės mokyklos surinkusi 60 balų iš 84 galimų;
Gabrielius Matonis iš Vilkaviškio rajono Simanėliškių kaimo, Vilkaviškio pradinės mokyklos surinkęs 48 balus;
Saulė Angelskytė iš Plungės rajono, Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos, surinkusi 47 balus.
Nuoširdžiai dėkojame Aleksandro Stulginskio Agronomijos fakultetui už galimybę rengti varžybas šio fakulteto Bitininkystės kabinete, taip pat dėkojame doc. dr. Algirdui Amšiejui ir Romai Mačienei visokeriopai padėjusiems rengiant ir pravedant atrankinėse varžybose. Taip pat dėkojame tėveliams bei bitininkų draugijų pirmininkams, kurie registravo ir ruošė vaikučius varžyboms.