Atranka tarptautinėms jaunųjų bitininkų varžyboms

Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos 2012 m. gruodžio 4 dienos nutarimu Lietuvos jaunųjų bitininkų dalyvavimo tarptautinėse varžybose Vokietijoje 2013 metais organizavimas pavesta Lietuvos bitininkų sąjungos narei Romai Mačienei. Jaunųjų bitininkų atranką ir parengimą dalyvauti šiose varžybose pavesta atlikti Lietuvos bitininkų sąjungos viceprezidentui doc. dr. Algirdui Amšiejui ir Lietuvos bitininkų sąjungos narei Romai Mačienei. Bitininkų draugijos iki 2012 m. gruodžio 16 d. turėjo pateikti kandidatų sąrašus jaunųjų bitininkų (amžius 12-16 metų) varžyboms Lietuvos bitininkų sąjungos narei Romai Mačienei maciener@gmail.com.
 

Atranka į tarptautines jaunųjų bitininkų varžybas įvyko 2013 m. vasario 13 d. A. Stulginskio Universiteto prof. Jono Kriščiūno bitininkystės kabinete pagal Lietuvos bitininkų sąjungos parengtus Atrankos į Tarptautines jaunųjų bitininkų varžybas nuostatus. Atrankoje  dalyvavo 6 drąsuoliai, kuriems buvo nuo 12 iki 16 metų. Atranka vyko sklandžiai. Prasidėjo 10 val. Tęsėsi dvi su puse valandos. Buvo atrenkama pagal 6 kriterijus. Reikėto atsakyti į 30 testo klausimų apie bičių biologiją, atpažinti bitės kūno dalis iš mikroskopu padarytų fotonuotraukų, atpažinti 10 medingųjų augalų iš herbariumo, organoleptiškai nustatyti medaus falsifikatus, sugrupuoti bitininkystės inventorių pagal paskirtį ir pabaigai, atsipalaidavimui, buvo kūrybinis darbas su vašku. Kiekviena rungtis buvo vertinama balais, maksimaliai buvo galima surinkti 55 balus.
 

Daugiausiai balų (39) surinko Laurynas Cibas iš Vilniaus bitininkų susivienijimo. Jam atiteko pirmoji vieta. 38,5 balo surinko Erika Puškaitė iš Mažeikių rajono bitininkų draugijos. Jai atiteko antroji vieta. 37,5 balus surinko Raminta Valeikaitė iš Pasvalio rajono bitininkų draugijos. Jai atiteko trečioji vieta.
 

Pagal Lietuvos bitininkų sąjungos parengtus Atrankos į Tarptautines jaunųjų bitininkų varžybas nuostatus 3 daugiausia balų surinkusiems atrankos dalyviams suteikiama teisė atstovauti Lietuvą Vokietijoje (Miunsteryje) vyksiančiose Tarptautinėse Jaunųjų Bitininkų Varžybose 2013 m. birželio 20 – 23 d. Taigi, tokia teisė suteikta Laurynui Cibui iš Vilniaus bitininkų susivienijimo. Erikai Puškaitei iš Mažeikių rajono bitininkų draugijos ir Ramintai Valeikaitei iš Pasvalio rajono bitininkų draugijos.
 

Sveikiname nugalėtojus ir linkime Jiems visokeriopos sėkmės ruošiantis varžyboms ir varžybose.