Pasitarimas bičių žuvimo priežastims išsiaiškinti

                                                                                                Grįžti į Konferencijos, pasitarimai
 

2010 m. liepos 27 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyko Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir Lietuvos bitininkų sąjungos organizuotas pasitarimas tema „Bičių žuvimo priežastys Lietuvoje“.


Pasitarime dalyvavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM specialistai, mokslo įstaigų atstovai ir Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos nariai.


Pasitarimą pradėjęs Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas Gediminas Pridotkas, pasveikinęs gausiai susirinkusius dalyvius, trumpai juos pristatė ir apžvelgė pagrindines Lietuvos bitininkystės problemas.


Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas Lietuvos mokslų akademijos narys prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius perskaitė pranešimą „Galimos bičių žuvimo priežastys ir esama padėtis Lietuvoje“, kuriame labai išsamiai ir profesionaliai išdėstė aktualias Lietuvos ir pasaulio bitininkystės problemas, susijusias su netikėtu bičių šeimų išnykimu, taip pat perspektyvas bei ateities uždavinius.


Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamento Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Asta Pereckienė perskaitė pranešimą „Bičių nozemozės sukėlėjo Nosema ceranae invazija, paplitimas, diagnozavimas ir kovos priemonės“, kuriame pateikė Lietuvoje laikomų bičių invazinių ligų 1996–2009 m. ir 2010 m. pirmo pusmečio laboratorinių tyrimų duomenis, informaciją apie Lietuvoje naujai identifikuotą bičių nozemozės sukėlėją N.ceranae, sukėlėjo diagnozavimą, gydymą ir kovos priemones.


Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamento Cheminių tyrimų skyriaus vedėja Inga Jarmalaitė savo pranešime pristatė medaus cheminę analizę, atliekamus medaus tyrimus, tiriamus parametrus, teisinę bazę, taip pat pateikė 2006–2010 metais atliktų laboratorinių tyrimų rezultatus. Buvo aptarta maisto produktų tarša, supažindinta su RASF (Skubiųjų pranešimų apie pavojingus maisto produktus ir pašarus, tiekiamus į rinką,) sistema.


Pranešėjai Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM Augalų apsaugos produktų registracijos skyriaus vedėjas Jonas Grigaliūnas ir Augalų apsaugos produktų kontrolės skyriaus vedėjas Algimantas Strukčinskas pateikė pranešimą „Pesticidų naudojimo Lietuvoje tvarka ir galimybės sumažinti jų pavojų bitininkystei“. Lektorius Jonas Grigaliūnas supažindino pasitarimo dalyvius su Lietuvoje veikiančiais pesticidų naudojimo dokumentais ir cheminių produktų naudojimo augalininkystėje taisyklėmis.


Pasitarimo dalyviai nutarė tokio pobūdžio pasitarimus rengti reguliariai.

Papildoma informacija:

  • Kai kuriuos duomenis, kurie buvo aptarti pranešimuose Lietuvos bitininkų sąjungos prezidento Lietuvos mokslų akademijos nario prof. habil. dr. Algirdo Skirkevičiaus, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamento Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotojos dr. Astos Pereckienės, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamento Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos Ingos Jarmalaitės, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM Augalų apsaugos produktų registracijos skyriaus vedėjo Jono Grigaliūno ir Augalų apsaugos produktų kontrolės skyriaus vedėjo Algimanto Strukčinsko pateikė redaktorė Irma Dubovičienė "Valstiečių laikraščio" priede "Bičių avilys".
  • Perskaitytų pranešimų pagrindu  parengtas straipsnis ir paskelbtas žurnale bitininkams "Lietuvos bitininkas".
  • Su pasitarimo rezultatais  supažindinti Lietuvos bitininkų draugijų pirmininkai Lietuvos bitininkų sajungos valdybos išplėstinio posėdžio metu, kuris įvyko per XXXIV Lietuvos bitininkų šventę 2010 m. rugpjūčio 8 d. 10,30 val. Tiltų kaime, Trakų rajone.