Nauji iššūkiai bitininkystei Lietuvoje

                                                                      Grįžti į Konferencijos, pasitarimai

      2015 m. balandžio 14 d. įvyko Respublikinė praktinė konferencija Nauji iššūkiai bitininkystei Lietuvoje ir mokymai tema: Erkių Varroa naikinimas bičių šeimose. Konferenciją organizavo Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius, Lietuvos bitininkų sąjunga (LBS), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (NMVRVI).


    Organizacinis komitetas: pirmininkas  LBS prezidentas LMA narys, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius, nariai: LBS viceprezidentas doc. dr. Algirdas Amšiejus, LBS viceprezidentas Kazys Spetyla, NMVRVI direktorius dr. Gediminas Pridotkas, VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas Egidijus Mecelis, VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyr. veterinarijos gydytojas Antanas Paliutis, Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto dekanas prof. dr. Virginijus Sruoga, Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto Biologijos katedros vedėjas prof. dr. Remigijus Noreika.


    Konferenciją atidarė LBS prezidentas, LMA narys, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius jos dalyvius pasveikino Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius Rimantas Krasuckis ir VMVT direktoriaus dr. Jonas Milius.

     Dalyvavo 205 rajonų bitininkų draugijų nariai ir veterinarijos gydytojai atsakingi už bitininkystę. Konferencijos tikslas pereiti į kokybiškai naują aukštesnio lygmens bitininkų mokymą.
     Jos esmė: 1. Vienu metu bitininkus mokyti ne apskritai visais bitininkystės klausimais, o pasirinkta aktualia tema. Ji gali būti kartojama kelerius metus iš eilės arba kiekvienais metais keičiama atsižvelgiant į susidariusią bitininkystėje padėtį. 2. Mokymus vykdyti visos šalies mastu, vienu metu ir pagal vieningą programą. 3. Mokymus rengti dviem etapais. Pirmame etape sukviesti Lietuvos bitininkų draugijų parinktus atstovus, kurie išklauso vienos dienos specialistų parengtą paskaitų ciklą ir gauna atspausdintą mokomąją medžiagą. Antrame etape draugijų parinkti atstovai, sugrįžę į rajonus, gautas žinias perteikia savo draugijų nariams kartu su mokomąja medžiaga. Tokiu būdu, per pakankamai trumpą laiką visi Lietuvos bitininkai turi galimybę gauti vienodą kvalifikuotų specialistų parengtą informaciją. Kaupiantis patirčiai ir atsiradus naujovėms kitose valstybėse bitininkų mokymus būtų galima tobulinti.

     Pirmajai tokiai konferencijai parinkta dabar labai aktuali Lietuvoje ir visose ES valstybėse Erkių Varroa problema. Į konferenciją 41 bitininkų draugija delegavo atstovus, kurie gautas žinias ir dalomąją medžiagą skleis savo draugijose. Jiems buvo išduoti specializuoti mokymų liudijimai. Dalomojoje medžiagoje atspausdinti visi pranešimai. Ją sudaro du leidiniai. Pirmasis paskirtas bendriesiems bitininkystės klausimams ir pavadintas Nauji iššūkiai bitininkystei Lietuvoje, antrasis – Erkių Varroa naikinimas bičių šeimose problemai aptarti.


     Konferencijos perskaityti 9 pranešimai. Probleminį pranešimą Nauji iššūkiai bitininkystei Lietuvoje (2015 m.) perskaitė LMA narys, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius. Jis aptarė šiuolaikinį supratimą apie bičių avilį ir jo funkcionavimą, medų nešančių bičių porūšių mišrinimą ir jo pasekmes, bitynų apsivalymo nuo neaiškios kilmės mišrūnų problemą, bičių produktų užterštumo pesticidais problemą, padėjimo bičių šeimoms išgyventi problemą, medų nešančių bičių kenkėjų ir ligų klasifikavimą, lietuviškas bitininkystės bėdas. Ypatingą dėmesį atkreipė į du labai sunkius bitininkui uždaviniai: padėti medų nešančioms bitėms išgyventi ir pačiam išmokti atskirti mokslinį aiškinimą nuo pseudo mokslinio arba nepasimesti dabartiniame dezinformacijos bitininkystėje liūne.
   

     Specialūs pranešimai: Mažasis avilių vabalas (Aethina tumida), daroma žala bitininkystei ir galimybės atsirasti ir gyventi Lietuvos bitynuose - prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius (LMA), dr. Jonas Milius (VMVT). Erkių Varroa platinami bičių perų virusai didėjanti grėsmė bitininkystei Lietuvoje- dr. Laima Blažytė – Čereškienė (Gamtos tyrimų centras). Varroa destructor ir virusinių ligų paplitimas suaugusiose bitėse Lietuvoje - Česlova Butrimaitė–Ambrozevičienė (NMVRVI). Erkių Varroa naikinimo priemonės ir jų naudojimo būdai - Sigitas Uselis (UAB „Bičių Austėja“ direktorius). Erkių Varroa kontrolė natūraliais ir sintetiniais akaricidais 2010-2014 m. - dr. Jonas Balžekas (LAMMC filialas Žem-dirbystės institutas. Erkių Varroa naikinimas panaudojant tranų perus ir jų efektyvumas Lietuvoje - Diana Tamašauskienė (LAMMC filialas Žemdirbystės institutas). Erkių Varroa naikinimas panaudojant kvapniuosius augalus ir jų efektyvumas Lietuvoje - doc. dr. Algirdas Amšiejus (Aleksandro Stulginskio universitetas). Medaus teikiamo į rinką valstybinė veterinarinė kontrolė - Jonas Stanius (VMVT).

     Po diskusijų priimtas nutarimas, kuriam pritarė visi konferencijos dalyviai.