Bičių sveikatingumas

                                                                                                Grįžti į Konferencijos, pasitarimai
   

 Pirmoji Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Bičių sveikatingumas“ įvyko 2012 m. vasario 14 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto salėje (Buivydiškėse, Vilnius rajonas). Jos organizatoriai: Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus Biologijos sekcija, Lietuvos bitininkų sąjunga, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Vilniaus kolegija. 
     Organizacinis komitetas: Pirmininkas LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus Biologijos sekcijos pirmininkas, LBS prezidentas prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius, nariai: LBS viceprezidentas Kazys Spetyla, LBS Valdybos narys Jonas Juodvalkis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos l. e. Gyvūnų gerovės ir sveikatingumo skyriaus vedėjo pareigas Egidijus Mecelis, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas, doc. dr. Petras Mačiulskis, Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto dekanė Nijolė Liepienė, Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos katedros vedėja Virginija Jarulė, Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos katedros lektorius Kęstutis Jazukevičius. Konferencijai pirmininkavo: prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius, dr. Gediminas Pridotkas, Kazys Spetyla.
     Konferencijoje dalyvavo Lietuvos rajonų bitininkų draugijų pirmininkai ar jų atstovai ir po keletą draugijų narių (viso 137), rajonų veterinarijos tarnybų atsakingi už bitininkystę veterinarijos gydytojai (viso 79), svečiai (11), Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studentai (25). Apskritai konferencijoje dalyvavo 252 asmenys.
     Konferenciją atidarė Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus Biologijos sekcijos pirmininkas, Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius. Jis atkreipė dėmesį į tokios konferencijos būtinumą, aktualumą, savalaikiškumą ir pobūdį. Dalykiniam pokalbiui joje pirmą kartą kartu susitiko Lietuvos bitininkai ir veterinarijos gydytojai atsakingi už bitininkystę.
      Konferencijos dalyvius pasveikino Žemės ūkio viceministras Edvardas Raugalas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vicedirektorius Vidmantas Paulauskas, Žemės ūkio ministerijos de-partamento direktorius Rimantas Krasuckis.
      Pagrindinį pranešimą Galimos bičių (Apis mellifera L.) šeimų žuvimo priežastys ir esama padėtis Lietuvoje“ perskaitė LMA akademikas, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius. Pranešime dalykiškai buvo išnagrinėta netikėto bičių šeimų išnykimo, sutrumpintai vadinamo NBŠI, padėtis Europoje, JAV ir Lietuvoje. Aptartos jo tendencijos, galimos priežastys ir artimiausios spręstinos problemos.
      Dalykiniai pranešimai:
     „Bičių amerikinio ir europinio puvinių paplitimo bitynuose analizė 2011 m. Lietuvoje“ perskaitė (Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas) dr. Vaclovas Jurgelevičius, dr. Asta Pereckienė, doc. dr. Petras Mačiulskis, Žigimantas Janeliūnas, Robertas Krejaras, Renata Magilevičienė, Vitalija Prašmutienė, Irena Verchoveckienė.
     „Invazinis bičių nozemozės sukėlėjas Nosema ceranae: poveikis bičių šeimai ir plitimo Lietuvoje tendencijos“ (Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas), dr. Laima Blažytė-Čereškienė.
      „Nosema apis ir Nosema ceranae paplitimo bitynuose analizė 2011 m. Lietuvoje“ perskaitė (Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas), dr. Asta Pereckienė, dr. Vaclovas Jurgelevičius, doc. dr. Petras Mačiulskis, Aurelija Kraučelytė, Renata Magilevičienė, Mindaugas Morkūnas, Vitalija Prašmutienė, Irena Verchoveckienė.
      „Bulgariško preparato Varostop efektyvumas antrais naudojimo metais“ perskaitė (LAMMC filialas Žemdirbystės institutas), dr. Jonas Balžekas.
      „Bičių šeimų netekimo ir nusilpimo tyrimo programa 2012–2013 m.“ perskaitė (Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, LSMU), doc. dr. Petras Mačiulskis.
      „Medaus taršos nitrofuranų, sulfonamidų ir tetraciklinų liekanomis bitynuose analizė 2011 m. Lietuvoje“ perskaitė (Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas), Inga Jarmalaitė, dr. Gintaras Pivoriūnas, Tomas Petrėnas, Daiva Babičienė, doc. dr. Petras Mačiulskis, Irena Verchoveckienė.
      „Biologinės Varoa erkių naikinimo priemonės ir jų efektyvumas“ perskaitė (LAMMC filialas Žemdirbystės institutas), Diana Tamašauskienė.
      „Pesticidų naudojimo Lietuvoje tvarka ir galimybės sumažinti jų pavojų bitininkystei“ perskaitė (Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM Augalų apsaugos produktų registracijos skyrius), Jonas Grigaliūnas ir Augalų apsaugos produktų kontrolės skyrius, Algimantas Strukčinskas.
     „Veterinarinių vaistų naudojimas bitininkystėje ir įsigijimo tvarka“ perskaitė (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų gerovės ir sveikatingumo skyrius), Egidijus Mecelis.
     Konferencijos dalyviai priėmė nutarimą dėl tolimesnių darbų. Prieš konferenciją ir per jos pertraukas vyko bitininkystės inventoriaus ir bičių produktų paroda pardavimas.