Bitininkų draugijos

Grįžti į draugijų sąrašą

Pakruojo bitininkų draugija "Dobilas"

Pakruojo bitininkų draugija "Dobilas" įkurta 1968 m.

Draugijos pirmininkas Linas Katilius,  draugijai vadovauja nuo 2022 m..  1968-1997 draugijai vadovavo Jurgis Kazberas, 1997-2000 -Arimantas Lašas, 2000-2015 - Arvydas Kompauskas.

Draugijos valdyba (renkama kas 3 metai iš 7 asmenų): A.Kompauskas (pirmininkasa), A.Balčiūnas, L.Baukienė, P.Siriūnas, J.Pupinis, J.Kanišauskas, E.Kraujutis.

Dabar draugijoje yra 63 nariai. Jie laiko 1080  bičių šeimų. 1968 draugijoje buvo 29 nariai, 1997 - 24 nariai.

Nuo 1998 metų draugija kasmet renka Kalėdinę labdarą rajono žmonėms, įgyvendino projektą su "Versmės" pradine mokykla "Bitininkaukime drauge". Draugijos nariai nuolatiniai kovotojai prieš danų kiaulių kompleksų invaziją rajone, aktyviai dalyvauja rajono mokyklose organizuojamose amatų dienose.

Draugija pirmoji respublikoje įsigijo draugijos vėliavą (2001m.), 2001 m. 25-osios Lietuvos bitininkų šventės metu laimėjo pirmąją vietą konkurse "Geriausiai pasirodžiusi draugija 25-osios Lietuvos bitininkų šventės metu", 2004 m. padėjo organizuojant konkursą  "geriausias Šiaulių apskrities bitynas", bei laimėjo bitininkų mėgėjų (Aloyzo Balčiūno bitynas) ir profesionalų (Arvydo Kompausko bitynas) tarpe pirmąsias vietas, 2004 m. 28-oje Lietuvos bitininkų  šventėje gavo padėką už geriausią draugijos pasirodymą šventės metu. Draugija gavusi padėkos raštą iš Lietuvos apite-rapeutų asociacijos prezidento dr. A. Baltuškevičiaus už suteiktą labdarą bičių produktais. 2006 m. 30-os  Lietuvos bitininkų  šventės draugijų prisistatyme bičių produktų parodoje-mugėje už originalumą ir vieningumą, draugija gavo diplomą. 2007 m. Pakruojo jaunųjų bitininkų būrelio komanda 31-oje Lietuvos bitininkų  šventėje kvadrato varžybose užėmė 3-čią vietą, virvės traukimo varžybose - 1-ąją vietą.

Kontaktinė informacija