Apie LBS

Lietuvos bitininkų sąjunga (LBS) vienija įvairias Lietuvos miestų ir kaimų bitininkų organizacijas

      Lietuvos bitininkų sąjunga (LBS) yra asociacija dirbanti visuomeniniais pagrindais. Jos nariais yra savarankiški juridiniai asmenys ir jų atstovų visuotinio susirinkimo išrinkti fiziniai asmenys. Juridinių narių atstovais yra jų vadovai ar jų įgalioti asmenys. LBS tenkina bei įgyvendina bendruosius savo narių poreikius ir tikslus. 

Pagrindinė LBS veikla ir tikslai yra:

  • Koordinuoti bitininkų organizacijų veiklą;
  • Organizuoti bitininkų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;
  • Skaityti paskaitas bitininkystės ir bičių produktų, bičių sveikatingumo klausimais;
  • Atstovauti Lietuvos bitininkų interesus Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijoje ir kitose institucijose, kuriose sprendžiami su bitininkyste susiję klausimai.
  • Atstovauti Lietuvos bitininkų interesus tarptautinėse organizacijose

Kontaktinė informacija