2024 m. balandžio 18 d. įvyko nuotolinis Lietuvos bitininkų sąjungos (LBS) valdybos posėdis. 

Jo metu 46-osios Lietuvos bitininkų šventės organizatorė Nijolė Radavičienė pristatė šventės organizacinį komitetą, kurį sudaro 9 nariai: Nijolė Radavičienė (pirmininkė), Dainotas Šimkus (pirmininkės pavaduotojas), Edgaras Ulevičius, Roma Bertulienė, Donatas Abrutis, Dainius Rauckis, Gediminas Norvilas, Vaida Račkauskienė, Raminta Makauskienė. Pristatyta, kas nuveikta ruošiantis šventei: surinkta didžioji dalis prekybininkų, pakviesti muzikantai, sudaryta preliminari programa, planuojama daryti savadarbio inventoriaus konkursą-parodą, meistriškumo varžybas, edukacijas vaikams etc. Šventės programa bus skelbiama LBS svetainėje, žurnalo „Lietuvos bitininkas“ Nr. 2, taip pat šventės FB puslapyje bei tinklalapyje. Šiuo metu susitarta dėl paskaitų Lietuvos bitininkų šventės metu su medaus someljė Rasa Nabažaite bei žolininkais Giedre ir Linu Bružais.

LBS prezidentas Juozas Olekas pasiūlė pagalvoti dėl galimų žurnalo redakcinės kolegijos kandidatų. Redakcinės kolegijos patvirtinimas atidėtas kitam valdybos posėdžiui.

Gautas Gedimino Povilaičio atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų prašymas. Kandidatu į valdybą nuo Marijampolės apskrities G. Povilaitis pasiūlė Algirdą Žiūką. Artimiausio LBS visuotinio susirinkimo metu turi būti organizuojami naujo valdybos nario rinkimai.

LBS prezidentas Juozas Olekas pristatė naujienas iš Europos Parlamento. Pasiektas preliminarus susitarimas dėl atnaujintų Pusryčių direktyvų taisyklių, susijusių su tam tikrų pusryčiams skirtų maisto produktų sudėtimi, pavadinimu, ženklinimu ir pateikimu. Medaus etiketėje turės būti nurodyta šalis ar šalys, iš kurių kilęs medus (ne tik tai, ar jis kilęs iš ES, ar ne, kaip šiuo metu yra medaus mišinių atveju). Taip pat turi būti nurodyta keturių didžiausių medaus kilmės šalių procentinė dalis. Pasiūlyta taikyti unikalų identifikacinį kodą ar kitą panašų metodą, kad būtų galima atsekti medaus kelią iki bitininko. Taip pat susitarta, kad turėtų būti sukurta ES ekspertų platforma, kuri rinktų duomenis, kaip būtų galima pagerinti kontrolę, nustatyti medaus falsifikavimą, teiktų rekomendacijas dėl sistemos, leidžiančios atsekti medaus gamintoją ar importuotoją. ES šalyse narėse naujos taisyklės bus pradėtos taikyti praėjus 2 m. nuo jų įsigaliojimo. Reikia tartis su ŽŪM, kaip kuo greičiau įvesti pakeitimus mūsų šalies teisės aktuose.

LBS iš Estijos bitininkų profesionalų asociacijos, šiuo metu aktyviai vykdančios Estijos prekybos centruose parduodamo medaus stebėseną ir tyrimus, gavo raštą, kad Vokietijos laboratorijoje QSI buvo atliktas Estijos prekybos centre LIDL parduodamo medaus tyrimas ir jame rasta netipinių medui cukrų. Šis medus išimtas iš prekybos Estijoje, tačiau vis dar parduodamas Lietuvoje ir Latvijoje. LBS kreipėsi raštu į VMVT su prašymu imtis būtinų veiksmų ir patikrinti šio prekės ženklo medaus, parduodamo Lietuvos prekybos centruose LIDL, kokybę.

Gautas organizacijos „BeeLife“ pasiūlymas bitininkams vienytis ir rengti protesto akcijas dėl susidariusios situacijos medaus rinkoje.

J. Olekas išsakė nuomonę dėl NMA taisyklių – turi būti unifikuotas vertinimas, tai neturėtų kiekvieną kartą būti derybų klausimas. Šiuo metu draugijų pirmininkams leista būti konsultantais. NMA susitikimo metu žadėjo, kad bus diegiama programa, kuri leis išvengti individualaus darbuotojų vertinimo.

LBS inf.