2024 m. kovo 19 d. įvyko nuotolinis Lietuvos bitininkų sąjungos (LBS) valdybos posėdis. Vienas iš svarstytų klausimų LBS pozicija dėl tamsiosios bitės. LBS prezidento J. Oleko nuomone, bent jau valdybos lygmeniu tokią poziciją reikia turėti. Susirinkime dalyvavo ir svečias LBS fizinis narys Stasys Pliuskys. Posėdžio dalyviai pasidalino mintimis, nuomonėmis, kad pagal pateiktus mokslininkų duomenis ši bitė kol kas negryna, svarstyta, už ką mokama Žemės ūkio ministerijos išmoka, kiek ši bitė bus platinama po visą Lietuvos teritoriją. Išsakyta nuomonė, kad tamsiosios bitės tyrimais turėtų užsiimti valstybinės institucijos, o ne tie, kas ją parduoda. Pasidalinta kitų šalių patirtimi, pavyzdžiui, Skandinavijoje vietinė bitė saugoma tam tikroje teritorijoje entuziastų. Suformuluota pozicija, kad LBS palaiko tamsiosios bitės atgaivinimą ir tyrimus tam tikroje apibrėžtoje teritorijoje.

Gautas Biržų bitininkų draugijos „Bitė“ prašymas ir kiti reikiami dokumentai įstoti į LBS. Naujų sąjungos narių priėmimo klausimą svarsto ir sprendimą priima visuotinis narių susirinkimas. Kol kas nauji nariai į LBS priimami be stojamojo mokesčio. Balsuota ir vienbalsiai nuspręsta palaikyti naujos Biržų bitininkų draugijos „Bitė“ priėmimą į Bitininkų sąjungą.

Aptartas paskolos konferencijai (pagal paramos bitininkystei programą) surengti klausimas. Bendru sutarimu nuspręsta, kad LBS suteiks paskolą Vilniaus bitininkų draugijai surengti konferenciją ataskaitinio susirinkimo metu.

Aptartas audito klausimas. LBS auditą atlikusi Daiva Kazėnienė nėra įtraukta į galiojančios redakcijos auditorių sąrašą. Ji kol kas nei LBS prezidentui, nei valdybai nepateikė 2023 m. finansinio audito išvadų susipažinti. LBS prezidentas J. Olekas siūlo pakviesti atlikti kvalifikuotą auditą audito įmonę arba licencijuotą nepriklausomą auditorių.