Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad visą sausio mėnesį priimamos bitininkų paraiškos paramai gauti.

Paramos galima kreiptis pagal 5 Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) paramos bitininkystei priemones. Plačiau apie jas ir paraiškų teikimo tvarką skaitykite šiame straipsnyje.

Vykstant paraiškų priėmimui, NMA specialistai kviečia atkreipti dėmesį į ankstesnių kvietimų metu pastebėtas daromas klaidas ir jų išvengti. Kuo mažiau klaidų bus paraiškose, tuo greičiau jos bus įvertintos.

Dokumentai – pasirašyti ir sukomplektuoti

Pasitaiko atvejų, kai prie paraiškos pridedami dokumentai nėra pasirašomi. Pažymėtina, kad tiek užpildyta paraiška, tiek jos priedai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Prie paraiškos būtina pateikti visus reikalaujamus priedus. Pareiškėjai neretai pamiršta pridėti komercinius pasiūlymus, o tai apsunkina tolesnį paraiškos vertinimą.

Vengti matematinių klaidų

Pareiškėjai, pildydami paraiškas, turėtų atkreipti dėmesį į skaičiavimus – neretai pasitaiko, jog prašoma paramos suma  neteisingai apskaičiuojama pagal intensyvumą (prašoma daugiau nei galima skirti ir pan.).

Kai kuriais atvejais neteisingai apskaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

Kartais klaidos būna techninio pobūdžio, tačiau ir tokios apsunkina paraiškos vertinimą – pavyzdžiui, nepažymima priemonė, pagal kurią prašoma paramos.

Svarbiausi įsipareigojimai

Kreipiantis bet kokios paramos, būtina iš anksto įsivertinti galimybę laikytis kartu su paramos lėšomis prisiimamų įsipareigojimų.

Bendrieji pareiškėjų įsipareigojimai nustatyti Administravimo taisyklėse.

Specialieji pareiškėjų įsipareigojimai kreipiantis bitininkystės paramos:

Primename – bitininkų paraiškos paramai gauti priimamos iki šių metų sausio 31 d.  Nepalikite šio darbo paskutinei minutei!

NMA inform.