Pastaruoju metu Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) gauna pranešimų ir sulaukia skundų dėl keistai besielgiančių bičių ar jų žūties.

Kai taip atsitinka, svarbu nustatyti bičių žūties priežastį. Jų gali būti ne viena. Bitės gali žūti dėl oro sąlygų, ligos, kenkėjų, apsinuodijusios cheminėmis medžiagomis ir kt. Gavusi informaciją apie augalų apsaugos produktų (AAP) naudojimo reikalavimų pažeidimus, Augalininkystės tarnyba pagal kompetenciją reaguoja nedelsiant, tačiau atkreipiame dėmesį, kad bičių žūties priežasčiai nustatyti tyrimų neatlieka ir pastebėjusius masiškai mirštančias bites ar net jų šeimas ragina kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT) arba į artimiausią jos teritorinį padalinį.

Augalininkystės tarnyba vykdo AAP naudojimo kontrolę ir tikrina, ar jie tinkamai naudoti. Konstatuoti, kad bitės žuvo dėl nupurkštų pasėlių, kol kritusių bičių neapžiūrėjo veterinarijos gydytojas ir nepriėmė atitinkamo sprendimo, negalima. Siekiant nustatyti bičių mirties ir (ar) apsinuodijimo priežastį, VMVT tyrimams gali paimti kritusias bites iš tų bitynų, kurie galimai nukentėjo nuo neteisėtu būdu panaudotų augalų apsaugos produktų. Tačiau tiriami bus tik tie bitynai, kurių šeimininkai bitininkauja atsakingai ir savo bityną yra užregistravę Ūkinių gyvūnų registre.

Augalininkystės tarnyba atliks ūkininkaujančių asmenų AAP naudojimo patikrinimą tais atvejais, kai iš piliečių gaus informaciją apie galimus AAP naudojimo reikalavimų pažeidimus tokius kaip žydinčių augalų purškimą draudžiamu laiku, neregistravus purškimų Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS), apie galimai naudotus draudžiamus AAP ir kt. Taip pat svarbu, kad gautoje informacijoje būtų nurodoma kuo tikslesnė galimo pažeidimo vietovė ar net laukas, taip pat – laikas. Jei turite galimybę, būtinai atsiųskite vaizdo medžiagą, kurioje užfiksuotas purškimo faktas.  Tai  pagelbėtų aiškinantis bičių žūties aplinkybes ir kaltininkus.

Patikrinimų metu siekiant įsitikinti, kad AAP buvo naudojami tinkamai, Augalininkystės tarnybos specialistai gali paimti augalų ir (ar) jų dalių, ir (ar) dirvožemio ėminius AAP likučiams akredituotoje laboratorijoje nustatyti.

Jei VMVT ištyrę kritusias bites nustatys, kad jos žuvo nuo cheminių medžiagų,  Augalininkystės tarnybos specialistai savo ruožtu, atlikdami augalų ir (ar) jų dalių, ir (ar) dirvožemio ėminių tyrimus, sieks nustatyti  tas medžiagas panaudojusius asmenis.

Siekdami apsaugoti bites nuo galimai kenksmingo AAP poveikio, bitininkai turi deklaruoti turimas bičių šeimas Ūkinių gyvūnų registre, pažymėti registruoto bityno avilių laikymo vietas bei apie jų perkėlimą ar naujų pastatymą Ūkinių gyvūnų registre pažymėti prieš 3 kalendorines dienas. VĮ Žemės ūkio duomenų centras, gavęs informaciją apie planuojamą žydinčių augalų purškimą, SMS žinute ar el. paštu išsiunčia pranešimą tiems bičių laikytojams, kurių bitynai įrengti 2,5 km atstumu nuo purškiamo sklypo. Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, apie purškimus informuoti bičių laikytojai turi naudoti nuo kenksmingo AAP poveikio bites apsaugančias priemones. Neįregistravusius bitynus ūkio subjektus VMVT ragina tai padaryti, nes tik taip bičių šeimas galima apsaugoti nuo kenksmingo AAP poveikio, juolab kad už bityno įregistravimą mokėti nereikia.

Savo ruožtu AAP naudotojai privalo užtikrinti, kad žydintys pasėliai būtų purškiami tik nuo 21 val. iki 4 val. Dienos metu AAP galima apdoroti tik bičių nelankomus augalus – bulves, javus, miglines žoles, jeigu minėtuose pasėliuose nėra žydinčių piktžolių. Leidžiamų apdoroti augalų sąrašas skelbiamas Augalininkystės tarnybos svetainėje adresu http://www.vatzum.lt/lt/veiklos-sritys/agrochemija/#aka.

Bičių laikytojai apie purškimus turi būti įspėti iš anksto. Profesionalūs AAP naudotojai teisės aktuose nustatytais reikalavimais yra įpareigotiprieš 2 kalendorines dienasper PPIS informuoti apie planus purkšti profesionaliam naudojimui skirtais AAP žydinčius augalus (įskaitant ir pasėlius, kuriuose gausu žydinčių piktžolių), ar apdoroti augalus AAP, kurių etiketėje nurodyta saugos frazė ,,Pavojingas bitėms“. Taip užtikrinama, kad informacija pasieks bičių laikytojus, turinčius bitynus 2,5 km atstumu nuo AAP purškiamo lauko, tačiau tik tuos, kurie Ūkinių gyvūnų registre yra pažymėję registruoto bityno avilių laikymo vietas.

Kadangi AAP gali būti taikomi skirtingi reikalavimai, ypač svarbu atkreipti dėmesį į naudojamo AAP etiketėje nurodytą informaciją:

  1. draudimą purkšti žydinčius augalus (šiuo atveju bičių lankomų žydinčių augalų negalima purkšti net ir naktį);
  2. draudimą AAP naudoti aktyvaus bičių maitinimosi metu (negalima dienos metu purkšti bičių lankomų žydinčių augalų ar laukų, kuriuose intensyviai žydi piktžolės) ir kt.

Nesilaikantiems nustatytų AAP naudojimo reikalavimų ir nelygu pažeidimas, ūkio subjektui skiriama bauda nuo 500 iki 2400 eurų. Kai atlikti augalų ir (ar) jų dalių, ir (ar) dirvožemio laboratoriniai tyrimai ir gauti rezultatai patvirtina AAP naudojimo pažeidimą, AAP naudotojas turės apmokėti ir išlaidas, patirtas ėminiui paimti, transportuoti ir ištirti. Informaciją apie ūkio subjektų padarytus pažeidimus dėl netinkamo AAP naudojimo Augalininkystės tarnyba yra įpareigota perduoti Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kuri nustatyta tvarka mažina paramos išmokas.

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt, Facebook ir LinkedIn paskyrose.

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija