2023 m. gegužės 20 d. Pasaulinės bitės dienos proga Akademijoje (Kėdainių r.) įvyko rinkiminis Lietuvos bitininkų sąjungos (LBS) susirinkimas. Jo metu naujuoju LBS prezidentu išrinktas Juozas Olekas – ketvirtos kartos bitininkas, ankstesnės valdybos narys. Savo prisistatymo kalboje J. Olekas akcentavo skirsiąs didesnį dėmesį bitininkų draugijoms, kad joms būtų tinkamai atstovaujama valdžios institucijose, sieksiąs pagausinti Bitininkų sąjungos gretas.

Susirinkimo metu buvo išrinkta ir nauja valdyba, kurios nariais tapo: Vaidas Arbutavičius, Birutė Budreckienė, Laimonas Galvonas, Vytautas Gimžauskas, Gedeminas Kašėta, Gediminas Olsevičius, Gediminas Povilaitis, Vaida Račkauskienė, Nijolė Radavičienė, Dainius Rauckis, Remigijus Šemeklis, Sigitas Uselis.