Dalinamės Žemės ūkio ministerijos atsakymu į Lietuvos bitininkų sąjungos rezoliuciją, kuri buvo įteikta Seimo Kaimo reikalų komitetui balandžio 7 d., dėl negatyvaus Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui programos vilkinimo.

DĖL LIETUVOS BITININKŲ SĄJUNGOS REZOLIUCIJOS

Atsakydami į Jūsų raštą informuojame, kad Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinės intervencinės priemonės „Parama bitininkystės sektoriui“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra parengtos ir šiuo metu pateiktos derinti su visuomene. Paraiškų priėmimo data, kaip ir buvo numatyta š. m. gegužės 2–30 d., nesikeis.

Šiemet paraiškų priėmimo grafikas numatytas vėlesnis nei ankstesniais metais dėl su Taisyklių rengimu susijusiomis priežastimis, t. y. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas (toliau – Strateginis planas), kuriuo vadovaujantis buvo rengiamos Taisyklės, patvirtintas Europos Komisijos 2022 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. C(2022) 8272, o Administravimo taisyklės, pagal kurias rengiamos minėtosios Taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-102.

Dėl Taisyklių rengimo – pažymime, kad kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse, taip ir Lietuvoje paramos gavėjai nėra ir negali būti paramos Taisyklių rengėjais. Tai yra darbas, už kurį yra atsakingos ministerijos ir jai pavaldžios įstaigos, vykdomas vadovaujantis nešališkumo principais, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, dalyvaujantys paramos programoje, turi vienodas sąlygas ir galimybes naudotis parama. Taisyklių rengimo procese gali dalyvauti visos asociacijos, susipažindamos su rengiamais dokumentais bei siūlydamos pakeitimus ar pastabas. Atkreipiame dėmesį, kad su bitininkų asociacijomis ir bitininkais įvyko du susitikimai, kurių metu pristatytos Strateginio plano naujovės ir aktualijos. Rengiant Taisykles, bitininkų asociacijos teikė siūlymus dėl paramos.

Taisyklės apima 2023–2027 m. laikotarpį, tai yra ilgalaikio periodo bitininkystės sektoriaus rėmimo programą. Rengiant Taisykles, daug dėmesio buvo skiriama platesnėms paramos priemonių įgyvendinimo galimybėms – ne vien inventoriaus įsigijimui, bet ir mokslo, švietėjiško ugdymo, tyrimų atlikimui ir Strateginiame plane numatytų tikslų pasiekimui.

Siekiant maksimaliai ilgiausio laiko visoms bitininkystės priemonėms įgyvendinti, atsižvelgiama į bitininkų ir bitininkystės asociacijų pageidavimą – kitų finansinių metų paraiškų priėmimas numatomas dar š. m. spalio–lapkričio mėnesiais. Tikimasi, kad bitininkams pavyks pasiekti  Strateginiame plane numatytus bitininkystės sektoriaus tikslus ir nurodytus rodiklius.

Viceministras Vytautas Abukauskas