Visos Lietuvos bitininkų sąjungos vardu dėkojame Sigitui Useliui už iniciatyvos ėmimosi Sąjungai sudėtingu metu, intensyvų darbą, kuris dažniausiai prasidėdavo ryte ir pasibaigdavo tik vakare, sprendimų paiešką sudėtingose situacijose bei puikų vadovavimą ir bandymą padėti visiems, kam tik gali.

Pranešame, jog S. Uselis kovo 18 d. visuotinio narių susirinkimo metu atsistatydino iš LBS prezidento pareigų dėl asmeninių priežasčių. Greitu metu įstatų numatyta tvarka bus planuojami rinkimai.