“Lietuvos bitininkas”, tai žurnalas, kuris nuo 2023 metų tūrėtų pasiekti visus Lietuvos regioninių draugijų narius, todėl siūlome jame patalpinti savo reklamą, kuri pasieks platų ratą skaitytojų.

Lietuvos bitininkų sąjunga, vienijanti 44 bitininkų organizacijas, kuriose yra apie 3500 narių, didelį dėmesį skiria šalies bitininkų informavimui įvairiais bitininkystės klausimais. Vienas iš tolių informavimo šaltinių yra Sąjungos, kaip steigėjo, įkurtas žurnalas „Lietuvos bitininkas“, leidžiamas 4 kartus per metus.

Nuo 2023 metų tikimės, jog įgyvendinsime visus šiuos metus siektą tikslą, kad pasinaudojant Bitininkystės Paramos Programos lėšomis žurnalas būtų siunčiamas nemokamai kiekvienam bitininkų draugijos nariui. Tai jau numatyta 2023 – 2027 metų paramos bitininkystės sektoriui programoje būtent tokia eilute: „Bitininkystės sektoriaus ir rinkos stebėsena“ (į šią sektorinę priemonę taip pat įeina bitininkų leidinio parengimas ir išleidimas) – 140 tūkst. Eur; Taigi jūsų verslo veiklos reklama gali pasiekti didžiąją dalį potencialių pirkėjų, jeigu nuspręsite talpinti reklamą žurnale „Lietuvos bitininkas“

Reklamos įkainiai:

Dėl reklamos kreiptis e-paštu: info@bitininkusajunga.lt