Pagal PBS taisykles:
Informacija apie laikomų bičių šeimų skaičių turi būti atnaujinama kasmet. Agentūra paramos paraiškose nurodytą bičių šeimų skaičių sutikrina su Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. esančiu užregistruotu bičių šeimų skaičiumi.

Taigi, kas šiais metais nedeklaravo, arba išvis nėra užregistravę bičių šeimų, bet kitais metais planuoja teikti paraišką – paskubėkite, nes liko 1 savaitė.