Lietuvos bitininkų sąjungos valdymo organai

LBS prezidentas

 

prof. habil. dr.
A. Skirkevičius

LBS viceprezidentas

 

K. Spetyla

LBS viceprezidentas

doc. dr.

A. Amšiejus

 LBS valdybos nariai:

 • prof. habil. dr. A. Skirkevičius (prezidentas),
 • K. Spetyla (viceprezidentas),
 • doc. dr. A. Amšiejus (viceprezidentas),
 • dr. J. Balžekas,
 • dr. A. Baltuškevičius,
 • dr. L. Blažytė – Čereškienė,
 • M. Močiškytė,
 • G. Povilaitis,
 • B. Budreckienė,
 • A. Latakas
 • J. Juodvalkis,
 • R. Šemeklis,
 • J. Jankauskas.

LBS nariai atstovai

LBS nariai atstovai - visų 45 draugijų pirmininkai ir 18 kitų  asmenų: prof. habil. dr. A. Skirkevičius, dr. J. J. Balžekas, dr. A. Baltuškevičius, dr. V. Čeksterytė, doc. dr. A. Amšiejus,  J. Juodvalkis, A. Čepulis, J. Dmukaukas,  Pr. Karosas, J. Labačiauskas, L. Mackevičius,  R. Mačienė, dr. J. Račys, dr. V. Salinka, A. Barkauskas.

LBS revizijos komisija:

 • A. Rutkauskas - pirmininkas (Panevėžys),
 • G. Bauža (Pasvalys)
 • D. Abrutis (Plungė).

LBS prezidentai

 • habil. dr. Jonas Balžekas 1989-1991, 1994-2005
 • Kazimieras Spetyla 1991-1994
 • prof. habil. dr. A. Skirkevičius 2006-iki šiol

Narystė kitose organizacijose

LBS Tarptautinės bitininkų federacijos APIMONDIA narė (Corso Vittorio Emanuele II, 101, 1-00186 Rome, Italy).  2008 m. LBS jungė 40 bitininkų draugijų. 2011 m. LBS jungia 45 bitininkų draugijos.