Dalyvavimas maisto kokybės schemose. Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo įstaigos

                                                                                                         Grįžti į parama bitininkams

Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų (toliau – IKP) gamybą būtina sertifikuoti. Šiuo metu teisė sertifikuoti IKP suteikta dviem įstaigoms: VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai ir VšĮ Ekoagros.

IKP gamintojas gali laisvanoriškai pasirinkti sertifikavimo įstaigą, kuri sertifikuos jo gaminamą produkciją bei vykdys IKP priežiūrą sertifikato galiojimo laikotarpiu.

Sertifikavimo įstaigų darbo laikas:

  • I –IV  8–17 val.,
  • V        8 –15.45 val.,
  • pietų pertrauka – 12.00–12.45 val.

Sertifikavimo įstaigų kontaktai:

VšĮ „Ekoagros“
K. Donelaičio g. 33 / A.Mickevičiaus g. 48, LT-44240, Kaunas
Tel. (8~37) 20-31-81, Faks. (8~37) 20-31-82
El. p. ekoagros@ekoagros.lt
El. adresas: www.ekoagros.lt

VšĮ „Ekoagros“ prašymus sertifikuoti bičių produktus ir jų mišinius, vaisių, uogų ir daržovių bei grūdų auginimą priima - iki einamųjų metų birželio 15 d., kombinuotųjų pašarų, paukštininkystės, pieno ir mėsos gamybą bei visus perdirbtus IKP – ištisus metus, tačiau patikros vietoje metu privalo vykti IKP gamyba, o sutartis turi būti sudaryta iki IKP gamybos pradžios.

VĮ „Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra“
L. Stuokos – Gucevičiaus g. 9 – 12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 5 268 50 50, Faks. +370 5 268 50 61
El. paštas: info@litfood.lt
El. adresas:www.litfood.lt

VĮ „Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra“ prašymus sertifikuoti bičių produktus ir jų mišinius priima – iki šių metų rugpjūčio 31 d., vaisių, uogų ir daržovių bei grūdų auginimą - iki einamųjų metų birželio 15 d., kombinuotųjų pašarų, paukštininkystės, pieno ir mėsos gamybą bei visus perdirbtus IKP – ištisus metus, tačiau patikros vietoje metu privalo vykti IKP gamyba, o sutartis turi būti sudaryta iki IKP gamybos pradžios.