Dalyvavimas maisto kokybės schemose. Išskirtinės kokybės bičių produktų ir jų mišinių specifikacija

                                                                                                          Grįžti į parama bitininkams

Neoficialus įsakymo tekstas
Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 66-2520
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
Į S A K Y M A S
 

DĖL IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SPECIFIKACIJŲ
 

2008 m. birželio 4 d. Nr. 3D-308
Vilnius
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 2 lentelės „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įsipareigojimų įgyvendinimo priemonės“ 469 punktu ir Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524 (Žin., 2007, Nr. 126-5142), 1 punktu,
t v i r t i n u pridedamas:
1. Išskirtinės kokybės bičių produktų ir jų mišinių specifikaciją.
2. Išskirtinės kokybės grūdų, jų perdirbtų produktų ir duonos, pyrago bei miltinės konditerijos kepinių specifikaciją.
3. Išskirtinės kokybės kombinuotųjų pašarų specifikaciją.
4. Išskirtinės kokybės mėsos ir jos gaminių specifikaciją.
5. Išskirtinės kokybės paukštienos gamybos specifikaciją.
6. Išskirtinės kokybės pieno ir jo gaminių specifikaciją.
7. Išskirtinės kokybės šviežių vaisių, uogų ir daržovių, taip pat jų perdirbtų produktų specifikaciją.
8. Išskirtinės kokybės dedeklių vištų kiaušinių specifikaciją.
Papildyta punktu:
Nr. 3D-856, 2010-09-22, Žin., 2010, Nr. 113-5781 (2010-09-25)
9. Išskirtinės kokybės cukrinės konditerijos ir šokolado gaminių specifikaciją.
Papildyta punktu:
Nr. 3D-210, 2011-03-18, Žin., 2011, Nr. 35-1659 (2011-03-24)

Žemės ūkio ministrė                                                                          Kazimira  Danutė Prunskienė
____________
Išskirtinės kokybės bičių produktų ir jų mišinių specifikaciją .doc

Visų išskirtinės kokybės  produktų specifikacijos  Aktuali redakcija