Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017-2019 metais. Apie paramą

                                                                                         Grįžti į parama bitininkams

 Parama bitininkystės sektoriui 2017–2019 metais:

2017–2019 m. parama Lietuvos bitininkystės sektoriui bus teikiama pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 3D-478 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos patvirtinimo".

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-814 redakcija „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

Siekiant išvengti nesusipratimų būtina vadovautis tik Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 m. programos įgyvendinimo taisyklėmis. patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-814 redakcija
 

 Žemiau pateikiame kai kuriuos esminius reikalavimų pakeitimus
...
17.3. pagal priemonę „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ – bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 40 bičių šeimų (informacija apie laikomų bičių šeimų skaičių turi būti atnaujinama kasmet. Agentūra paraiškose nurodytą bičių šeimų skaičių sutikrina su Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. esančiu užregistruotu bičių šeimų skaičiumi. Jeigu bičių laikytojo nurodyti duomenys ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Agentūra vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančia informacija), įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai arba partneriai ir turintieji bityno pasą (jo kopiją turi pateikti kartu su paramos paraiška);
...
17.5. pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“:
,,,
17.5.2. bičių laikytojai, turintys ne daugiau kaip 19 bičių šeimų (informacija apie laikomų bičių šeimų skaičių turi būti atnaujinama kasmet. Agentūra paraiškose nurodytą bičių šeimų skaičių sutikrina su Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. esančiu užregistruotu bičių šeimų skaičiumi. Jeigu bičių laikytojo nurodyti duomenys ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Agentūra vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančia informacija), įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai arba partneriai ir turintieji bityno pasą (jo kopiją turi pateikti kartu su paramos paraiška);
...
17.8. pagal priemonę ,,Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ – bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 20 ir ne daugiau kaip 39 bičių šeimas (informacija apie laikomų bičių šeimų skaičių turi būti atnaujinama kasmet. Agentūra paraiškose nurodytą bičių šeimų skaičių sutikrina su Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. esančiu užregistruotu bičių šeimų skaičiumi. Jeigu bičių laikytojo nurodyti duomenys ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Agentūra vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančia informacija), įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai arba partneriai ir turintieji bityno pasą (jo kopiją turi pateikti kartu su paramos paraiška).
...
20. Pareiškėjui parama neskiriama, jeigu jis:
....
20.3. teikdamas paramos paraišką, nepridėjo reikiamų dokumentų ir trūkstamos informacijos nepateikė Agentūrai per 5 darbo dienas nuo gauto iš Agentūros paklausimo apie dokumentų / duomenų tikslinimą gavimo dienos. Paklausimas laikomas gautu, praėjus 7 darbo dienoms nuo jo išsiuntimo registruotu paštu ir papildomai informavus pareiškėją apie dokumentų / duomenų tikslinimą;
....
20.6. buvo patvirtintas paramos gavėju 2017 metais pagal Bitininkystės programos priemonę, tačiau iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. nepateikė mokėjimo prašymo ir apie tai neinformavo Agentūros, išskyrus paramos gavėjus, kurie teikė mokėjimo prašymus pagal Bitininkystės programos priemonę ,,Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“;
...
31. Priemonės ,,Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ įgyvendinimas neremiamas, jei pareiškėjas:
31.1. gavo paramą pagal šią priemonę 2015–2017 metų laikotarpiu;

...

36. Šios priemonės įgyvendinimas neremiamas, jei pareiškėjas gavo paramą naujiems aviliams arba avilių dalims įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir (arba) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, arba jeigu gavo paramą pagal šią priemonę 2015–2017metais

....

42. Parama bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal priemonę ,,Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ neskiriama, jeigu pareiškėjas gavo paramą tai pačiai bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2015–2017 metų programos priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, arba jeigu gavo paramą, arba buvo skirta parama bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.