Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metais. Apie paramą

                                                                                         Grįžti į parama bitininkams

 Parama bitininkystės sektoriui 2020–2022 metais:

2020–2022 m. parama Lietuvos bitininkystės sektoriui bus teikiama pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos patvirtinimo“parengtas įgyvendinimo taisykles

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-701. 

Svarbūs nauji Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių

2020 m. birželio 2 d.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-415  p a k e i s t a  Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Taisyklių  pakeitime   pratęsti Bitininkystės programos priemonių įgyvendinimo terminai (išlaidų patyrimo-2020 metais iki rugsėjo 1 d., mokėjimo prašymo pateikimo terminas-2020 metais iki rugsėjo 15 d.).

2020 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-410  n u s t a t y t a papildomas paramos paraiškų pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą teikimo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniams paramos administravimo skyriams terminas – nuo 2020 m. birželio 8 d. iki 2020 m. birželio 26 d.

Prieš teikiant prašymą paramai gauti pagal papapildomą terminą (nuo 2020 m. birželio 8 d. iki 2020 m. birželio 26 d.) būtina pasitikrinti ar parama paskirta, jei prašymas paramai gauti buvo teiktas pagal ankstesnį terminą (nuo 2020 m. sausio 2 d. iki 2020 m. vasario 3 d.}.

 Jei parama paskirta pagal prašymų paramai gauti terminą nuo 2020 m. sausio 2 d. iki 2020 m. vasario 3 d., nedelskite teikti mokėjimo prašymus.

Apie paramos paskyrimą galima sužinoti http://old.zum.lt/index.php?-1843327584 arba čia

Apie paramos nepaskyrimą ir jo priežastis galima sužinoti http://old.zum.lt/index.php?1790641712 arba čia

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pranešimas spaudai  Bitininkai gali vėl kreiptis paramos