XXXVIII Lietuvos bitininkų šventės aprašymas

  2014 metų rugpjūčio 2–3 d. Priekulėje, Vingio parke, vyko netradicinis renginys – XXXVIII Lietuvos bitininkų šventė, skirta Lietuvos bitininkų sąjungos 25 metų atkūrimo sukakčiai paminėti. Šiame puikiame gamtos kampelyje pakako vietos visiems šventės dalyviams, jų transportui, palapinėms, lauko estradai, prekybininkų paviljonams, parodoms, varžyboms, paskaitoms ir kitoms reikmėms.

  Šventę organizavo Lietuvos bitininkų sąjunga (LBS) ir Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenė "MIDUTIS".


  Organizacinis komitetas
: Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenės "Midutis" pirmininkas A. Neverdauskas (pirmininkas), LBS viceprezidentas, Vilniaus bitininkų susivienijimo pirmininkas K. Spetyla (vicepirmininkas), nariai: LBS valdybos narys, UAB "Bičių korys" direktorius J. Juodvalkis, LBS valdybos narė, Mažeikių bitininkų draugijos pirmininkė B. Budreckienė, Tauragės bitininkų draugijos valdybos narys R. Zdaniauskis, Šiaulių bitininkų draugijos valdybos narė R. Mačienė, UAB "Bičių Austėja" direktorius S. Uselis, Klaipėdos bitininkų bendruomenės "MIDUTIS" nariai: V. Račkauskienė, J. Hugo Silius, J. Pupšys, N. Matukas, K. Žilinskas.

  Klaipėdos rajono savivaldybė, jos meras Vaclovas Dačkauskas ir administracijos direktorius Česlovas Banevičius, Šilutės rajono savivaldybė, jos meras Vytautas Laurinaitis, Priekulės seniūnė Daiva Bliūdžiuvienė XXXVIII Lietuvos bitininkų šventę, skirtą Lietuvos bitininkų sąjungos 25 metų atkūrimo sukakčiai paminėti, sutiko palankiai ir teikė visokeriopą pagalbą.

  Kaip per ankstesnes bitininkų šventes, jau nuo penktadienio ir Priekulės Vingio parke pradėjo kurtis prekybininkai, augti stendai su įvairiomis prekėmis bitininkams, ilgainiui išaugo ištisas palapinių miestelis.

  Nepaisydami sunkumų ar tolimo kelio į šventę atvyko iš visos šalies daug bitininkų, jų šeimų narių bei smalsuolių, ypač iš Priekulės ir jos apylinkių. Priekulės gyventojams nepaprastas įvykis. Šventėje buvo apie 3 000 dalyvių. Juos sudarė ne tik visos Lietuvos įvairių rajonų bitininkai, bet ir kaimyninių valstybių bitininkų atstovai: Baltarusijos, Didžiosios Britanijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Ukrainos. Kai kurių valstybių atstovai tapo jau nuolatiniais Lietuvos bitininkų švenčių dalyviais, pavyzdžiui, Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos (Punsko kraštas), Švedijos ir kt.

  Dauguma šventės dalyvių atvyko šeštadienio rytą, įsigijo šventes emblemas, įsikūrė Priekulės Vingio parke. Čia vyko bičių produktų ir bitininkystės inventoriaus mugė. Prekių asortimentas buvo didelis: įvairių konstrukcijų aviliai, medsukiai, indai medui, veido tinkleliai, bitininko kombinezonai ir t. t. Ypač didelę prekių įvairovę pristatė UAB „Bičių korys“ ir UAB „Wilara“. Renginiui sumaniai ir išradingai vadovavo režisierė R. Padeginskienė.

  10 val. Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje (600 m. nuo Vingio parko) prasidėjo Šv. Mišios. Šv. Mišias aukojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapijos klebonas kun. Vilius Viktoravičius, Priekulės klebonas Česlovas Degutis. Jų metu buvo pagerbti mirę bičiuliai ir pašventintas medus. Giedojo Šv. Antano Paduviečio bažnyčios jaunimo ansamblis.

  11.30 val. nuo Šv. Antano Paduviečio bažnyčios link Vingio parko prajudėjo iškilminga eisena, kuriai vadovavo XXXVIII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto narys Sigitas Uselis. Eisenos priekyje žingsniavo iškelta galva šventiškai papuoštas žirgas ant kurio buvo raitelė Rima Nausėdienė su Lietuvos bitininkų sąjungos vėliava. Paskui ją skleisdamas nuostabius muzikos garsus žengė Klaipėdos Karinio jūrų pajėgų orkestras. Bitininkų draugijos ir užsienio delegacijos nešė savo vėliavas. Eisenoje dalyvavo šios bitininkų draugijos LBS narės: Akmenės rajono bitininkų draugija, Joniškio bitininkų draugija, Jurbarko bitininkų draugija „Nektaras“, Kauno bitininkų draugija, Kelmės rajono bitininkų draugija, Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenė "Midutis", Kretingos bitininkų draugija, Kupiškio bitininkų draugija, Lazdijų bitininkų draugija, Marijampolės bitininkų draugija, Mažeikių bitininkų draugija, Molėtų bitininkų draugija, Panevėžio bitininkų draugija, Pasvalio bitininkų draugija „Bičiulis“, Plungės bitininkų draugija „spiečius“, Radviliškio bitininkų draugija, Raseinių bitininkų draugija, Skuodo bitininkų draugija, Šakių rajono bitininkų draugija, Šiaulių bitininkų draugija „Spiečius“, Šilalės bitininkų draugija „Vaškas“, Tauragės bitininkų draugija „Medus“, Telšių rajono bitininkų draugija, Trakų bitininkų draugija, Ukmergės bitininkų draugija, Varėnos rajono bitininkų draugija „Dzūkija“, Vilniaus bitininkų susivienijimas, Vilkaviškio bitininkų draugija. Užsienio valstybių bitininkų organizacijų delegacijos: Estijos bitininkų asociacijos delegacija, Latvijos Respublikos Liepojos bitininkų draugijos atstovai, Švedijos Karalystės Mariestad miesto bitininkų grupė, Bitininkai iš Anglijos Jorko miesto, Ukrainos Respublikos Prokopovičiaus vardo bitininkystės instituto atstovai, Baltarusijos Respublikos bitininkystės firmos „Invet“ atstovai. Buvo puikus reginys, pademonstravęs Lietuvos bitininkų sąjungos narių - rajonų bitininkų draugijų gausumą, jų vieningumą ir ryšius su užsienio valstybių bitininkais.
  Atvykusias į Vingio parką bitininkų delegacijas sveikino Klaipėdos Karinio jūrų pajėgų orkestras ir pristatė XXXVIII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto narys Sigitas Uselis.

  Po iškilmingo parado 12.00 val. prasidėjo oficialus XXXVIII Lietuvos bitininkų šventės, skirtos Lietuvos bitininkų sąjungos 25 metų atkūrimo sukakčiai paminėti, atidarymas. Šventę atidarė Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius. Jis pasveikino šventės dalyvius, svečius, visus susirinkusius su švente ir gražia 25 metų sukaktimi. Ne vienam gali kilti klausimas kodėl 25 metų LBS atkūrimo sukaktis nesutampa su Lietuvos bitininkų šventės eilės numeriu. Atsakydamas į šį klausimą LBS prezidentas atkreipė dėmesį, kad Lietuvos bitininkų sąjungos atkūrimas yra Lietuvos bitininkų vienijimosi tam tikra pasekmė dėka Lietuvos bitininkų švenčių. Primindamas trumpą LBS raidos istoriją ir esamą situaciją bitininkystėje jis sakė: Juk Pirmoji Lietuvos bitininkų šventė įvyko dar 1963 m. Dotnuvoje. O tik po 25 metų per XI Lietuvos bitininkų šventę, kuri įvyko Ignalinoje ir Aukštaitijos nacionalinio parko Bitininkystės muziejuje 1988 m. rudenį, buvo paskelbta idėja atkurti Lietuvos bitininkus vienijančią organizaciją - Lietuvos bitininkų sąjungą. Sudaryta iniciatyvinė grupė. Į ją išrinkti habil. dr. Jonas Balžekas, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius, prof. habil. dr. Justinas Straigis, habil. dr. Mykolas Rauckis, doc. dr. Apolinaras Čepulis, Kazys Spetyla ir kiti bitininkai. Ši grupė Vilniaus bitininkų susivienijimo patalpose įvykusiame 1988 m. gruodžio 27 d. susirinkime nutarė atkuriamąjį LBS susirinkimą sukviesti 1989 m. vasario 5 d. Vilniuje. Nutarimas buvo įgyvendintas.
  Atkūrus LBS bitininkų veikla tapo savarankiška ir nuo tada tradiciškai bitininkų šventės organizuojamos kasmet pirmą rugpjūčio šeštadienį ir sekmadienį vis kitame rajone.     Šiandien tokiu rajonu yra nuostabus Klaipėdos rajonas, Priekulės Vingio parkas.
Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenė „MIDUTIS“ ir jos pirmininkas ir šventės organizacinio komiteto pirmininkas Arūnas Neverdauskas, Klaipėdos rajono savivaldybė, jos meras Vaclovas Dačkauskas ir administracijos direktorius Česlovas Banevičius, Šilutės rajono savivaldybė ir jos meras Vytautas Laurinaitis, Priekulės seniūnė Daiva Bliūdžiuvienė, Priekulės bendruomenė aktyvistai prisiėmė didžiausią organizatorių naštą ir maloniai sutiko mus priimti reikšmingos šventės šventimui. Esame puikiame Priekulės Vingio parke, iš visų pusių apsupti Minijos.
  Per 25 LBS veiklos metus Lietuvos bitininkų gyvenime įvyko daug pasikeitimų. Pagerėjo bitininkavimo kultūra. Įdiegtos naujos bitininkavimo technologijos. Padidėjo bičių šeimų produktyvumas. Atsirado įvairių bitininkystės rėmimo programų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. LBS narių gretas papildo jauni žmonės. LBS yra pasaulinės bitininkų asociacijų federacijos „Apimondija“ pilnateisė narė. LBS vardas vis dažniau minimas pasaulyje.
  LBS narės rajonų bitininkų draugijos palaiko gerus dalykinius ryšius su kitų valstybių bitininkais. Malonu pažymėti, kad jų svečiais, o tuo pačiu ir šios šventės dalyviais yra:
-Lenkijos Respublikos bitininkų grupė tarp kurių ir šios šalies Bitininkų Sąjungos prezidentas ponas Tadeuš Sabat,
-Estijos bitininkų asociacijos delegacija, vadovaujama pirmininko Aleksander Kilk,
-Latvijos Respublikos Liepojos bitininkų draugijos atstovai,
-Švedijos Karalystės Mariestad miesto bitininkų grupė,
-Bitininkai iš Anglijos Jorko miesto,
-Ukrainos Respublikos Prokopovičiaus vardo bitininkystės instituto atstovai,
-Baltarusijos Respublikos bitininkystės firmos „Invet“ atstovai.
  Šiandien LBS yra 45 rajonų bitininkų draugijos, kurios sudaro 96 proc. visų rajonų bitininkų draugijų. Malonu pasidžiaugti, kad atverčiant naują bitininkystės Lietuvoje istorijos puslapį, apie 75 proc. Lietuvos bitininkų yra tiesiogiai susiję su LBS veikla. Jiems priklauso apie 87 proc. Lietuvoje laikomų bičių šeimų. LBS nariai yra ir visi mokslininkai, apgynę daktaro ar habilituoto daktaro disertacijas bitininkystės srityje ir kiti Lietuvos bitininkystei nusipelnę asmenys.
  Lietuvos bitininkai susiduria su naujais iššūkiais, reikia ieškoti būdų kaip tinkamai išspręsti atsirandančias nelengvas problemas. Nesigilinant į jų turinį šia iškilminga proga verta priminti, kad Lietuvos bitininkų sąjungos siūlymus dėl bitininkystės reikalų palankei vertina Lietuvos respublikos seimo Kaimo reikalų komitetas, Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, ir kitos institucijos. Bitininkai norėtų greitesnių sprendimų. Tačiau jų priėmimą neretai sulėtina ne tik objektyvios, bet ir pasitaikančios subjektyvios priežastys. Įvertinus esamą padėtį, visumą įvykusių ir vykstančių pasikeitimų, malonu atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje bitininkystės srityje poslinkiai vyksta palankia bitininkams kryptimi.
  Žemės ūkio ministerijos požiūrį į bitininkystę akivaizdžiai demonstruoja Žemės ūkio ministrės gerb. ponios Virginijos Baltraitienės dalyvavimas šioje reikšmingoje Lietuvos bitininkams šventėje. Šiandien gerbiama ministrė Lietuvos bitininkų avilį.
  Sveiki atvykę į Priekulės Vingio parką, šį nuostabų gamtos kampelį. XXXVIII Lietuvos bitininkų šventę, skirta Lietuvos bitininkų sąjungos atkūrimo 25 metų sukakčiai paminėti, skelbiu atidaryta.

  Paskelbus šventės atidarymą, grojant Klaipėdos Karinio jūrų pajėgų orkestrui, parke pasirodo žirgas su raitele Rima Nausiediene, laikančia Lietuvos bitininkų sąjungos vėliavą. Vėliava perduodama Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenė „MIDUTIS“ pirmininkui, šventės organizacinio komiteto pirmininkui Arūnui Neverdauskui ir bendruomenė „MIDUTIS“ bitininkams Nijolei Silienei ir Nikolai Gorčenkov. Po kelių akimirkų ji suplevėsuoja padangėje.

  Kviečiamas XXXVII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto pirmininkas Plungės bitininkų draugijos "Spiečius" pirmininkas Donatas Abrutis šventės šeimininko medalį perduoti XXXVIII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto pirmininkui, Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenė „MIDUTIS“ pirmininkui Arūnui Neverdauskui. Iškilmingoje šventės regalijų perdavimo ceremonijoje dalyvavo ir sveikinimo žodį pasakė Plungės rajono savivaldybė administracijos direktorė Asta Beierle Eigirdienė, Šilutės rajono savivaldybė meras Vytautas Laurinaitis ir Priekulės seniūnė Daiva Bliūdžiuvienė. Priekulės seniūnė sakė: „Mums labai smagu, kad šiandien Priekulėje sulaukėme tiek svečių iš Lietuvos ir iš kaimyninių valstybių. Tokios šventės Priekulė dar nematė“.

  Po to kalbėjo Seimo narė, Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė. Ji sakė: „Man labai malonu ir didžiulė garbė dalyvauti šiandien šioje gražioje šventėje. Noriu palinkėti, kad visada išliktumėte vieninga šeima, o ant kiekvieno lietuvio stalo visuomet būtų medaus. Linkiu Jums gyvuoti dar ilgus metus. Gražios šventės ir gražios bičiulystės“. Lietuvos bitininkų sąjungos 25 m. jubiliejaus proga ministrė V. Baltraitienė įteikė LBS prezidentui prof. A. Skirkevičiui simbolinę bitę. Taip pat ji įteikė Lietuvos respublikos seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko Sauliaus Bucevičiaus pasirašytas Lietuvos respublikos seimo Kaimo reikalų komiteto padėkas bitininkams: Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenės "Midutis" pirmininkui Arūnui Neverdauskui ir Kretingos bitininkų draugijos pirmininkui Augustui Latakui .
 

  LBS prezidentas prof. A. Skirkevičius susirinkusiųjų vardu pasveikino 2014 m. 5-8 dienomis, Lenkijoje, (vietovė Pszczela Wola) vykusių penktųjų Tarptautinių jaunųjų bitininkų varžybų LBS atrinktus konkursine tvarka Lietuvos atstovus Lauryną Cibą iš Vilniaus bitininkų susivienijimo, Eriką Puškaitę iš Mažeikių bitininkų draugijos, Ramintą Valeikaitė iš Pasvalio bitininkų draugijos, kurie užėmė pakankamai aukštas vietas ir Komandos vadovę bitininkę Romą Mačienę, bei įteikė LBS padėkos raštus. Konkurso dalyviams ir jų vadovei UAB „Bičių korys“ direktorius Jonas Juodvalkis įteikė įmonės dovanas.

  Svarbiausiu oficialaus XXXVII Lietuvos bitininkų šventės atidarymo akcentu buvo LBS surengto edukacinio konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2014“ nugalėtojų paskelbimas. Šio konkurso komisijos pirmininkas, LBS prezidentas prof. Algirdas Skirkevičius prieš paskelbdamas nugalėtojus supažindino su komisijos nutarimu dėl finalininkų vertinimo. Jo esmė: finalininkams, kurie laimėjo pirmą, antrą ir trečią vietas, paskirti LBS konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2014“ pirmos, antros ir trečios vietos laimėtojų vardines taures ir specialius diplomus, kitiems finalininkams įteikti LBS konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2014“ finalininkų diplomus. Konkurso nugalėtojams Žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė įteikė padėkas, o LBS įsteigtas vardines taures ir diplomus įteikė LBS prezidentas.
 

  Konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2014“ finalininko LBS diplomas išduotas:
  Ukmergės
bitininkų draugijos pirmininkui Linui Kazėnui.
 

  Konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2014“
  I vieta
pripažinta Kėdainių bitininkų draugijos narių Rimanto Ardavičiaus ir Ramūno Ardavičiaus bitynui.
  II vieta pripažinta Vilniaus bitininkų susivienijimo narių Stanislovo Liachovič ir Roberto Liachovič bitynui.
  III vieta pripažinta Lazdijų bitininkų draugijos narės Janinos Lisauskienės bitynui.
 

  Už paramą organizuojant XXXVII Lietuvos bitininkų šventę LBS prezidentas, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius įteikė LBS padėkos raštus Klaipėdos rajono savivaldybės merui Vaclovui Dačkauskui, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Česlovui Banevičiui, Šilutės rajono savivaldybės merui Vytautui Laurinaičiui, Priekulės seniūnei Daivai Bliūdžiuvienei, Klaipėdos Kariniam jūrų pajėgų orkestrui (vadovas Pranciškus Memėnas). Už aktyvią visuomeninę veiklą draugijose ir pagalbą bitininkams LBS padėkos raštai įteikti švenčiantiems garbingus jubiliejus Akmenės bitininkų draugijos pirmininkui Zenonui Vilčinskui (75 m.), Plungės bitininkų draugijos pirmininkui Donatui Abručiui (55 m.).

  Laikraštis „Ūkininko patarėjas“ „2014 metų Bičių Karaliene“ paskelbė Janiną Lisauskienę (Lazdijų r.), o „2014 metų bitininku“ Juozą Jankauską (Kaunas).

  Šiais metais už darbštumą, pasišventimą bitininkavimo tradicijoms ir jų perdavimą jaunajai kartai Lietuvos žemės ūko konsultavimo tarnybos Gyvulininkystės skyriaus specialistė Meilutė Mociškytė gintarinį avilį įteikė Šiaulių bitininkų draugijos „Spiečius“ pirmininkui Remigijui Šemekliui.
 

  Po oficialaus šventės atidarymo koncertavo Klaipėdos Karinio jūrų pajėgų orkestras (vadovas R Memėnas).

  14.00 val. (scenoje) prisistatė, dėmesio sulaukusios, užsienio šalių delegacijos. Jų atstovai papasakojo kaip gyvena jų šalių bitininkai (kaip žiemojo bičių šeimos, koks medaus derlius, ar dažnai spiečia bičių šeimos, kaip sekasi parduoti medų), kaip ir kuo valstybė padeda bitininkams, kokios didžiausios ir svarbiausios problemos, kokia bitininkystės ateitis jų šalyse (technologijos, medaus rinka, domėjimasis bitininkyste), jų požiūris į Lietuvos bitininkystę, ir Lietuvos bitininkų šventes. Pokalbį vedė ir vertė pasisakymus į lietuvių kalbą XXXVIII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto narys Sigitas Uselis. Pasisakė: Lenkijos Bitininkų Sąjungos prezidentas ponas Tadeuš Sabat, Estijos bitininkų asociacijos pirmininkas Aleksander Kilk, Latvijos Respublikos Liepojos bitininkų draugijos pirmininkas Maris Romanov, Švedijos Karalystės Mariestad miesto bitininkų pirmininkas Lars Nolberger, Anglijos Jorko miesto bitininkas Robert Hirst, Ukrainos Respublikos Prokopovičiaus vardo bitininkystės instituto mokslinis darbuotojas Aleksandr Miščenko, Baltarusijos Respublikos bitininkystės firmos „Invet“ direktorius Leonid Demkin.


  14.00 val. (parke) taip pat prasidėjo daug smalsuolių sutraukę įvairūs konkursai tema „Geriausi Lietuvos bitininkai ir jų bitininkavimo metodai“:
 

  1. Bičių produktų pristatymas pardavimui "Nuo žiedo iki stalo". Vadovė XXXVIII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto narė Birutė Budreckienė. Dalyvavo: Panevėžio bitininkų draugija, Varėnos rajono bitininkų draugija „Dzūkija“, Telšių rajono bitininkų draugija, Šiaulių bitininkų draugija „Spiečius“, Ukmergės bitininkų draugija, Mažeikių bitininkų draugija, Jurbarko bitininkų draugija „Nektaras“, Plungės bitininkų draugija „Spiečius“, Skuodo bitininkų draugija, Kretingos bitininkų draugija, Pasvalio bitininkų draugija „Bičiulis“. Konkurso dalyviams suvenyrus įteikė konkurso vadovė XXXVIII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto narė Birutė Budreckienė. Prizines vietas laimėjo: Panevėžio bitininkų draugija (I vieta), Varėnos bitininkų draugija „Dzūkija“ (II vieta), Telšių bitininkų draugija (III vieta), Šiaulių bitininkų draugija „Spiečius“ (III vieta). Prizinių vietų laimėtojams LBS prezidentas prof. A. Skirkevičius įteikė LBS diplomus.

  Čia pat prie pagrindinio įėjimo palapinėje doc. dr. A. Baltuškevičius skaitė paskaitą „Bičių produktai žmonių sveikatai“, o žolininkė Adelė Karaliūnaitė - „Tūpk bitele ant žiedelio“.

  2. Savos gamybos bitininkavimo inventorius (atsakingas XXXVIII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto narys Jonas Juodvalkis). 
 

  3. Geriausia Lietuvos bitininkų draugija šiandien (atsakingas LBS viceprezidentas, XXXVIII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto vicepirmininkas Kazys Spetyla). 
 

  4. Pagauk bičių motiną nukleuse, pažymėk ir įleisk į narvelį su bitėmis"
(Atsakingas LBS viceprezidentas doc. dr. A. Amšiejus).

  5. Bitė Ritė baltaragė. Piešė jaunieji bitininkai. (Atsakinga Gintarė Daniunienė).
Konkursuose buvo gausu dalyvių, todėl jų komisijoms reikėjo nemažai paplušėti kol buvo išaiškinti nugalėtojai.

  Apie 17.30 val. prasidėjo šventinis koncertas-vakaronė „Dūzgiame drauge bičių korio akyje“(scenoje). Dalyvavo: Jaunieji talentai, E. Vicherto premijos laureatai, akordeonistai E. Petniūnas ir Š. Simėnas (Priekulė), I. Simonaitytės premijos laureatas saksofonistas L. Bareikis (Kaunas), ,,Bočių choras“ vadovė J. Žemaičiūnienė (Klaipėda), Folkloro ansamblis ,,Ramytė“ vadovė G. Pocienė (Šilutė), Liaudiškų šokių kolektyvo ,,Svajoklis“ (senjorų grupė) vadovai N. V. Giliai (Klaipėda), Liaudiškos muzikos ansamblis “ Joginta“ vadovas J.Petrauskas (Klaipėda), Liaudiškų šokių kolektyvas “Gintaras“ vadovė D.Genčiūvienė( Priekulė), Skrabalų virtuozas R. Šilinskas (Vėžaičiai),
„Ugnies šou“ vadovas A.Kurauskas (Vilnius), Vokalinis instrumentinis ansamblis ,,Nerija" vadovas A. Kastanavičius (Klaipėda) ir kt.


  Pertraukų metu prasidėjo LBS organizuotų įvairių konkursų tema „Geriausi Lietuvos bitininkai ir jų bitininkavimo metodai“ nugalėtojų paskelbimo ir apdovanojimo ceremonija.

  24.00 val. buvo užkurtas šventinis laužas. Dainos, šokiai, linksmybės pritilo tik vėlai naktį.

  Antroji šventės diena prasidėjo 8 val. rytinėmis maudynės Minijos upėje.

  9.30 val. I.Simonaitytės muziejuje įvyko LBS Valdybos išplėstinis posėdis. Dalyvavo Valdybos nariai ir bitininkų draugijų pirmininkai. Posėdžiui pirmininkavo prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius (LBS prezidentas), sekretoriavo – Kazys Spetyla (LBS viceprezidentas).
  Svarstyta: 1. XXXIX Lietuvos bitininkų šventės vieta. 2. Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklės. 3. Einamieji reikalai.
  Nutarta: 1. Draugijose pasitarti dėl galimybės surengti XXXIX Lietuvos bitininkų šventę ir kitame Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos posėdyje aptarti siūlymus, kurie būtų preliminariai suderinti su rajonų savivaldybėmis. 2. Kreiptis oficialiu raštu į Žemės ūkio ministeriją dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patikslinimo. Aptartų patikslinimų dalykinę redakciją pavesti LBS prezidentui. Taip pat LBS prezidentas informavo posėdžio dalyvius apie aktualias bitininkystės problemas, jų spendimo eigą, atsakė į klausimus.

  10.00 val. prasidėjo Šventinis žirgų konkūras. Dalyvavo jaunieji raiteliai (vadovas V.Klimovas). Taip pat vaikai jodinėjo ant žirgo "Pumpuras" (treneriai J. Norvaišaitė ir S. Paulauskas).
  Nuo 12 val. šventės dalyvius linksmino Grupė Tu-Tu Band iš Visagino, vadovas M. Bendelston.
  13 val. prasidėjo LBS organizuotų įvairių konkursų tema „Geriausi Lietuvos bitininkai ir jų bitininkavimo metodai“ nugalėtojų paskelbimo ir apdovanojimo baigiamoji ceremonija. Joje dalyvavo LBS prezidentas ir renginių organizatoriai: Jonas Juodvalkis, Kazimieras Spetyla.
  Savos gamybos bitininkavimo inventorius. Bitininkystės inventoriaus gamintojų (juridinių asmenų) darbai: I vieta – UAB „Kopainė“, už žiedadulkių rinktuvą avilio dugne (Valdas Karalevičius). LBS prezidentas pirmos vietos laimėtojui įteikė LBS diplomą. UAB „Bičių korys“ direktorius Jonas Juodvalkis įteikė įmonės dovaną.
  Geriausia Lietuvos bitininkų draugija šiandien. I vieta – Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenė „MIDUTIS“, pirmininkas Arūnas Neverdauskas (premija žurnalo „Lietuvos bitininkas“ 15 metinių prenumeratų), II vieta – Varėnos bitininkų draugija „Dzūkija“, pirmininkas Valdas Karalevičius (premija žurnalo „Lietuvos bitininkas“ 10 metinių prenumeratų), III vieta – Pasvalio bitininkų draugija „Bičiulis“, pirmininkas Gediminas Bauža (premija žurnalo „Lietuvos bitininkas“ 7 metinės prenumeratos). LBS prezidentas įteikė I, II ir III vietų nugalėtojų LBS diplomus. „Lietuvos bitininkas“ prenumeratos išlaidas padengė UAB „Bičių korys“.

  LBS prezidentas, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius visų vardu pasveikino konkursų nugalėtojus.

  Baigiamajame žodyje LBS prezidentas pažymėjo, kad XXXVIII Lietuvos bitininkų šventė, skirta Lietuvos bitininkų sąjungos 25 metų atkūrimo sukakčiai paminėti, buvo puiki, geras oras, nuostabi aplinka, šventiška nuotaika. Šventė parodė naujas savitas spalvas. Jos sėkmę lėmė geras organizacinio komiteto, ypač jo pirmininko Arūno Neverdausko ir jo nenuilstamos pagalbininkės - žmonos Aušros darbas, rėmėjų pagalba, Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenė „MIDUTIS“ geranoriškumas, rajonų savivaldybių ir merų dėmesys, visų gerų žmonių nuoširdumas. Šventės dalyvių vardu jis visiems padėkojo. Taip pat jis išreiškė padėką:

  Pagrindiniam šventės rėmėjui LR Žemės ūkio ministerijai ir ministrei Virginijai Baltraitienei, savo dalyvavimu pagerbusiai Lietuvos bitininkus, mininčius LBS atkūrimo 25 metų sukaktį. 
  Priekulės seniūnijai ir seniūnei Daivai Bliūdžiuvienei suteikusiai nuostabią vietą šiai Lietuvos bitininkų šventei.
  Klaipėdos ir Šilutės rajonų savivaldybėms.

  Rėmėjams: UAB „Wilara“, UAB“ Bičių korys“, UAB "AR Šiauliai", AB "DFDS seaways", AB "Klaipėdos energija", AB "Klaipėdos duona", UAB "Apiproduktai", UAB "Mida LT", UAB "Vlantana", UAB "Kopaimė", UAB " Klaipėdos Lytagra", UAB "Edesoma", UAB "Bičių pasaulis", UAB "Austėja", UAB "Skuomeda", UAB "Medaus pirkliai", UAB "Linartika", UAB "Agrovet", UAB "Trenze service", UAB "Redo", UAB "Baltvita", A. Knabiko vet. vaistinė", UAB "Magmum", „Šilutės kredito unija“, UAB „Edelmeta“, Kretingos bitininkų draugijai, Petro Vasiliausko ūkiui, Ginto ir Manto Prišmontų ūkiui, UAB „Konvesta“, Antanui Balandžiui, Kęstui Komskiui, UAB „Purijona“ ir kt.

  Šventės rengėjams.

  Visoms bitininkų draugijoms LBS narėms ir bitininkams, kurie pagyvino bei praturtino šią šventę. Visiems svečiams, kurie savo dalyvavimu suteikė šventei didesnę reikšmę ir prasmę. Visiems meno kolektyvams, kurie linksmino ir palaikė gerą nuotaiką.

  XXXVII Lietuvos bitininkų šventės organizaciniam komitetui: Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenės „Midutis“ pirmininkui Arūnui Neverdauskui, LBS viceprezidentui, Vilniaus bitininkų susivienijimo pirmininkui Kaziui Spetylai, LBS valdybos nariui, UAB „Bičių korys“ direktoriui Jonui Juodvalkiui, LBS valdybos narei Mažeikių bitininkų draugijos pirmininkei Birutei Budreckienei, Tauragės bitininkų draugijos valdybos nariui Romualdui Zdaniauskiui, Šiaulių bitininkų draugijos valdybos narei Romai Mačienei, UAB „Bičių Austėja“ direktoriui Sigitui Useliui, Klaipėdos bitininkų bendruomenės „MIDUTIS“ nariams Vaidai Račkauskienei, Jonui Hugo Siliui, Jonui Pupšiui, Nerijui Matukui, Kazimierui Žilinskui.

  LBS vardu ir visų šventės dalyvių vardu įteikė specialius LBS šventinius padėkos raštus:
- Priekulės bendruomenės nariams už paramą organizuojant Lietuvos bitininkų šventę: Antanui Vaitkui, Janinai Strockienei, Rasai Žemgulienei.
-Organizacinio komiteto nariams už puikų vadovavimą komitetui ir gerą šventės organizavimą Arūnui Neverdauskui, už gerą šventės organizavimą: Vaidai Račkauskienei, Jonui Hugo Siliui, Jonui Pupšiui, Nerijui Matukui, Kazimierui Žilinskui.
-šventės vedėjai Renatai Padeginskienė už kūrybingą bitininkų šventės renginių įgyvendinimą. 


  Priartėjo paskutinis XXXVIII Lietuvos bitininkų šventės akordas – jos uždarymas. Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas paskelbė ją baigta. Skambant muzikai ir gausiems plojimams vėliavą nuleido Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenė „MIDUTIS“ pirmininkas, šventės organizacinio komiteto pirmininkas Arūnas Neverdauskas ir bendruomenės „MIDUTIS“ bitininkai Nijolė Silienė ir Nikolai Gorčenkov.

  Grįžtantys iš šventės galėjo aplankyti I.Simonaitytės muziejų ir Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejų Priekulėje, vieną seniausių žvejų gyvenviečių Lietuvoje ir kaip statomas senovinis reisinis kuršių laivas, pasigrožėti 15 ąžuolinių ,,žvejiškų“ skulptūrų ansambliu Drevernoje (9 km. nuo Vingio parko), Ventės ragą ( 30 km. nuo Vingio parko), Mingės kaimą (27 km. nuo Vingio parko), Rusnės salą (38 km. nuo Vingio parko).