XXXVI Lietuvos bitininkų šventės programa

Rugpjūčio 3 d. (penktadienis)


Norintys gali atvykti ir šventės vietoje įsikurti iš vakaro.

16 val. Bitininkystės eksponatų ir tapybos darbų parodos „Žiedo ir bitutės dialogas“ atidarymas (Kupiškio etnografijos muziejuje).

17 val. Paskaita „Bičių produktai žmogaus organizmui“ (doc. dr. Algirdas Baltuškevičius, gyd. Česys Zvicevičius). Po to Minsko dainų ir šokių ansamblio „Sunička“ koncertas (Kupiškio kultūros centro didžiojoje salėje).

17 val. Rajoninio piešinių konkurso „Skrisk, bitute, čiūto“ darbų pristatymas. Medaus prekyba, degustacija (Kultūros centro fojė).
 

Rugpjūčio 4 d. (šeštadienis)

6-8.30 val. Dalyvių atvykimas, šventės emblemų įsigijimas, įsikūrimas. Floristinių savo miesto herbų ruošimas prie medaus kalnelio. (saloje „Uošvės liežuvis“).

8.30 val. Kupiškio Meras priima užsienio delegacijas (Kupiškio rajono savivaldybės salėje).

9 val. Išvykimas iš salos „Uošvės liežuvis“ į šventinę eiseną (Gedimino g. 40)

9.30 val. Šventinė eisena Gedimino gatve (nuo Kultūros centro iki Bažnyčios). Grojant Panevėžio rajono jungtiniam pučiamųjų orkestras „Aukštyn“ su šokių grupe „Fiva“. Bitininkų draugijos neša savo vėliavas.

10 val. Šv. Mišios Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje (dalyvauja Panevėžio vyskupijos vyskupas Jonas Kauneckas). Po šv. Mišių bažnyčioje koncertas, medaus šventinimas.

13.00 val. Šventės dalyvių sutikimas prie šventinio bromo (prie tilto į salą „Uošvės liežuvis“).

14.00 val. Oficialus šventės atidarymas (saloje „Uošvės liežuvis“).

 • Lietuvos bitininkų sąjungos prezidento sveikinimas.
 • Vėliavos pakėlimas.
 • Šventės regalijų perdavimas.
 • Rajono mero sveikinimas.
 • Svečių pasisakymai.
 • Konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2012“ nugalėjų paskelbimas
 • Apdovanojimai.
 • Koplytstulpio atidengimas, šventinimas.
 • Medelių sodinimas (koncertuoja ansamblis „Kupkėmis“) 

15.00 val. Floristinių Lietuvos miestų ir rajonų herbų pristatymas (prie ąžuolų kalnelio). Koncertuoja Kupiškio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Vaivora“, ir choreografijos studija „Račiupėlis“.

15.00 val. Paskaitos gamtoje tema „Šiandieninės aktualijos bitininkystėje ir apiterapijoje“ (doc. dr. Algirdas Amšiejus, dr. Jonas Balžekas, dr. Dalia Stasitytė Buinevičienė, doc. dr. Algirdas Baltuškevičius).
Pertraukų metu: Skapiškio teatro „Stebulė“ spektaklis „Šiaudinė pastogė“ (pagal. V. Krėvės kūrybą), Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studijos „Ku–kū“ spektaklis „Pelytės Zitos gyvenimas“ (Vytautas V. Landsbergis).

15. 00 val. Kupiškio rajono pristatymas (pagrindinėje scenoje). Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Kupkėmis“

15. 00 val. Lietuvos bitininkų sąjungos organizuojami įvairūs konkursai tema „Geriausi Lietuvos bitininkai ir jų bitininkavimo metodai".

1. Savos gamybos bitininkavimo inventorius pagamintas:

 • -bitininko,
 • -bitininkų draugijos,
 • -įmonės. Atsakingas Jonas Juodvalkis, tel. 861114023.

2. Geriausia Lietuvos bitininkų draugija šiandien. Atsakingas Kazimieras Spetyla, tel. 869811012.

3. Jaunųjų bitininkų varžytuvės. Atsakingas Romualdas Zdaniauskis, tel. 868512100. (Varžybas praveda Aidas Mikėnas)

4. Jaunųjų bitininkų darbai:

 • -piešiniai,
 • -konstravimas. Atsakinga Roma Mačienė, tel. 868677607. (Kupiškio jaunimui vadovauja Irena Mockuvienė)


5. Tarptautinės bitininkų profesinio meistriškumo varžybos BEEVITAL prizams laimėti (dalyvauja Lietuvos bitininkų draugijų ir užsienio šalių bitininkai).
Atsakingas Sigitas Uselis, tel.869918861

15 - 19 val. Kūrybinės dirbtuvės prie laužavietės. Šiaudinės skulptūros „Nelaukta erkė“ gaminimas (dalyvauja iš kiekvienos bitininkų draugijos po vieną bitininką).


19 val. Šventinis koncertas – vakaronė Prie visos Lietuvos bičiulių bendro stalo .„Dūzgiam iki aušros...“.
 

24 val. Šventinis laužas. Šiaudinės skulptūros „Nelaukta erkė“ sudeginimas.

Šventėje dalyvauja:

1. Panevėžio rajono jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Aukštyn“ su šokių grupe „Fiva“ (vadovas Remigijus Vilys),
2. Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Kupkėmis“ (vadovė Alma Pustovaitienė),
3. Minsko dainų ir šokių ansamblis „Sunička“ (Baltarusija) (vadovės Ana Zacharina ir Jakaterina Tolockaja),
4. Kupiškio kultūros centro šokių kolektyvas „Vaivora“ (vadovė Dalia Sanvaitienė),
5. Salamiesčio laisvalaikio centro „Dvaro“ kapela (vadovas Almantas Totoris),
6. Noriūnų bendruomenės kaimo kapela „Lėvenėlė“ (vadovai Rimantas Adomauskas ir Daiva Bubulienė),
7. Naivių laisvalaikio centro kolektyvas Obelėlė (vadovas Julius Žiukas),
8. Skapiškio kultūros namų kaimo kapela „Mituva“ (vadovas Saulius Laucius),
9. Joniškio Kultūros centro tautinių šokių ansamblis „Jievaras“ (vadovas Vitoldas Krajinas),
10. Punsko lietuvių kulrūros namų kaimo kapela „Klumpė“ (vadovas Jonas Zakaravičius),
11. Skapiškio teatras „Stebulė“ (režisierė Vita Vadoklytė),
12. Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku – kū“ (režisierė Vita Vadoklytė),
13. Atvykusiųjų rajonų bitininkų draugijų meno kolektyvai ir pavieniai atlikėjai (muzikantai, skaitovai, pasakoriai).
14. Kupiškio kultūros centro choreografijos studija „Račiupėlis“ (vadovė Joana Jankauskienė),
15. Noriūnų Kultūros namų kaimo kapela „Iki ryto“ (vadovė Birutė Petroševičienė).

16. Kupiškio muzikos mokyklos akordeonistų ansamblis (vadovė Genovaitė Rartaševičienė).
17. Alizavos kultūros namų kaimo kapela „Pivesa“ (vadovas Bronius Petronis).
 

Rugpjūčio 5 d. (sekmadienis)

8 – 9 val. Dalyvių budinimas, rytinės maudynės Kupiškio mariose. Groja Šepetos Kairabalės kaimo kapela (Vaiva Mališauskienė).

9.30 val. LBS Valdybos posėdis.

10.30 val. Į konkursų finalinį etapą patekusių darbų pristatymas. Pristato autoriai. Diskusijos.

11.30 val. Geriausiai pasirodžiusių šventės konkursų dalyvių apdovanojimai.

13 val. Šventės uždarymas.

Lankytinos vietos šventės metu:

Palėvenės Šv. Domininko bažnyčia ir buvęs dominikonų vienuolynas (Aldona Ramanauskienė tel. 861396265).
Kupiškio etnografijos muziejus (direktorė Violeta Aeknienė, tel. 861202328, vyr. rinkinių saugotoja Lucija Dobrickienė, tel. 867500995).
Uoginių Adomo Petrausko muziejus (Laura Čemerytė, 864790116)
Dailininkės Veronikos Šleivytės paveikslų galerija Viktariškių kaime (Irena Paulina Dluckienė, tel. 861775220)
Kupiškio Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčia (sesuo Genutė Daukaitė, tel. 845953439)
Palėvenės (Komarų) dvaras (Nijolė Milaknienė, tel. 867707708, info@palevene.lt)
Medingi Augalai (Renata Montvilienė Stirniškių km. Subačiaus sen., tel. 861582040).

Šventės pagrindiniai rėmėjai: LR Žemės ūkio ministerija, Kupiškio rajono savivaldybė

Rėmėjai: VšĮ Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, UAB „Bičių korys“(vadovas J. Juodvalkis), UAB „Wilara“ (vadovas G. Olsevičius), UAB Apiroduktai (vadovas A. Žiukas), UAB „Medicata Filia (vadovas S. Vasiliauskas), UAB Bičių Austeja (vadovas S. Uselis), UAB „Baltvita“ (vadovas V, Saldžiūnas), Romualdo Zdaniauskio vaško plokštelių gamyba, Roma Mačienė, UAB Biržų žemtiekimas (vadovas V. Rinkevičius), UAB Narjanta (vadovas B. Domža), IĮ vadovas V. Kėdainis, IĮ vadovas P. Gurklys, UAB Kuiškio agrotiekimas (vadovas Vytautas Strolė), UAB Dalgirda (vadovas A. Notkus), UAB Kupiškio Grūdai vadovas M. Kukuraitis, Kupiškio Medicinos banko vadovė A. Balčiūnė. Kupiškio Girininkija (vadovas A. Bakanas), UAB„ Mylidos reklama“ (vadovas M. Tarailis), Draudimo kompanija GJENSIDIGE Panevėžio atstovybės (direktorė Judita Štrimaitienė). Ūkininkai: J. Pakalnis, D. Adomonienė, Z. ir G. Aleksandravičiai, E. Černius, A. Dobrovolskis, A. Inapas, D. Jankauskas, L. Baltrūnas, Z. Kaušakienė, G. Žilinskienė, A. Kavoliūnas, S. Šerelis, R. Tviskus, V. ir A. Andriūnai.

Informaciniai rėmėjai: Rajono laikraštis Kupiškėnų Mintys, Kupiškio televizijos studija, VšĮ Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centras.

Organizatoriai: Lietuvos bitininkų sąjunga, Kupiškio bitininkų draugija, Kupiškio rajono savivaldybė

Organizacinis komitetas: J. Žeimantas (pirmininkas), K. Spetyla (pavaduotojas), J. Juodvalkis, R. Zdaniauskis, R. Mačienė , R. Lukoševičius, A. Navickas, P. Marinskas, V. Strolė, H. Dauderys, I. Mockuvienė, V. Vadoklytė, R. Jocius, P. Pranckūnas, R. Gudelis, A. Kleniauskas, V. Rabašauskas, E. Sipavičienė, L. Kaušakienė, V. Aleknienė, A. Gasiūnas, S. Krestovienė, S. Uselis.