XXXVI Lietuvos bitininkų šventės aprašymas

2012 metų rugpjūčio 4–5 d. Kupiškio marių saloje, pavadintoje Uošvės liežuvis, įvyko XXXVI Lietuvos bitininkų šventė. Šventę organizavo Lietuvos bitininkų sąjunga ir Kupiškio bitininkų draugija su Kupiškio rajono savivaldybe.


Organizacinis komitetas: Juozas Žeimantas (pirmininkas, Kupiškio bitininkų draugijos pirmininkas), Kazys Spetyla (pavaduotojas, Lietuvos bitininkų sąjungos viceprezidentas), Jonas Juodvalkis (Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos narys), Romualdas Zdaniauskis (Tauragės bitininkų draugijos valdybos narys), Roma Mačienė (Šiaulių bitininkų draugijos „Spiečius“ narė), Rapolas Lukoševičius (Kupiškio kultūros centro vadovas), Algirdas Navickas (Kupiškio rajono savivaldybės vicemeras), Petras Marinskas (Kupiškio bitininkų draugijos valdybos narys), Vytautas Strolė (Kupiškio bitininkų draugijos valdybos narys), Henrikas Dauderys (bitininkas, UAB „Kupiškio komunalininkas“ direktoriaus pavaduotojas), Irena Mockuvienė (Kupiškio kultūros ir švietimo skyriaus vyresnioji specialistė), Vita Vadoklytė (šventės Kupiškyje režisierė ir vedėja), Rimantas Jocius (Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas), Paulius Pranckūnas (Kupiškio rajono Turizmo ir verslo informacijos centro vadovas), Rimantas Gudelis (Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios dekanas), Andrius Kleniauskas (Kupiškio rajono Turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojas), Vladas Rabašauskas (Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios klebonas), Euhrida Sipavičienė (Kupiškio rajono savivaldybės vyr. architektė), Lina Kaušakienė (Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktorė), Violeta Aleknienė (Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė), Algirdas Gasiūnas (UAB „Kupiškio komunalininkas“ apželdintojas), Staselė Krestovienė (Kupiškio rajono savivaldybės specialistė švietimui ir ryšiams su visuomene), Sigitas Uselis (UAB „Bičių Austėja“ direktorius).
Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis ir savivaldybė šią Lietuvos bitininkų šventę sutiko palankiai ir teikė visokeriopą pagalbą.


Nors oficialioji šventės dalis turėjo prasidėti šeštadienį, tačiau kaip ir per ankstesnes bitininkų šventes jau nuo penktadienio ir Kupiškio marių saloje „Uošvės liežuvis“, pradėjo kurtis prekybininkai, augti stendai su įvairiomis prekėmis bitininkams, ilgainiui išaugo ištisas palapinių miestelis. Atvykusieji penktadienio vakare nuo 16.00 val. Kupiškio etnografijos muziejuje galėjo aplankyti bitininkystės eksponatų ir tapybos darbų parodą „Žiedo ir bitutės dialogas“, nuo 17.00 val. Kupiškio kultūros centro didžiojoje salėje išklausyti paskaitą „Bičių produktai žmogaus organizmui“, kurią skaitė doc. dr. Algirdas Baltuškevičius ir gyd. Česys Zvicevičius, pabuvoti nuotaikingame Minsko dainų ir šokių ansamblio „Sunička“ koncerte ar Kultūros centro fojė apžiūrėti rajoninio piešinių konkurso „Skrisk, bitute, čiūto“ darbus, degustuoti ir pirkti medų.


Į šventę atvyko daug bitininkų, jų šeimų narių bei smalsuolių. Šventėje buvo apie 4 000 tūkstančiai dalyvių. Juos sudarė ne tik visos Lietuvos įvairių rajonų bitininkai, bet ir kaimyninių valstybių bitininkų atstovai: Baltarusijos, Didžiosios Britanijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos. Kai kurių valstybių atstovai tapo jau nuolatiniais Lietuvos bitininkų švenčių dalyviais, pavyzdžiui, Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos (Punsko kraštas), Švedijos ir kt.


Nuo pat šeštadienio ryto vyko bičių produktų ir bitininkystės inventoriaus mugė. Prekių asortimentas buvo didelis: įvairių konstrukcijų aviliai, medsukiai, indai medui, veido tinkleliai, bitininko kombinezonai ir t. t. Ypač didelę prekių įvairovę pristatė UAB „Bičių korys“ ir UAB „Wilara“. Nemažas buvo bičių produktų asortimentas, gausu bitininkystės literatūros. Šventės dalyviai galėjo įsigyti spalvotą žurnalą bitininkams „Lietuvos bitininkas“. Renginiui sumaniai ir išradingai vadovavo kupiškėnė Vita Vadoklytė.
Apie 8.30 val. Kupiškio rajono savivaldybės salėje meras priėmė užsienio delegacijas. 9.30 val. prasidėjo įspūdinga šventinė eisena Gedimino gatve nuo Kultūros centro iki Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios. Grojant Panevėžio rajono jungtiniam pučiamųjų orkestrui „Aukštyn“ su šokių grupe „Fiva“ bitininkai nešė apie 30 m ilgio Lietuvos Respublikos vėliavą, kuri vėliau buvo iškelta bažnyčios bokšte. Bitininkų draugijos nešė savo vėliavas.
10.00 val. Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje prasidėjo Šv. Mišios. Jas laikė net keletas dvasininkų: Panevėžio vyskupijos vyskupas Jonas Kauneckas, Kupiškio parapijos kanauninkas Vladas Rabašauskas bei Anykščių rajono Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Saulius Filipavičius. Po Šv. Mišių bažnyčioje buvo šventinami bičių produktai. Po to čia koncertavo Panevėžio rajono jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Aukštyn“.
13.00 val. prie tilto į Kupiškio marių salą „Uošvės liežuvis“ pastatyto šventinio bromo šventės dalyvius kupiškėnai sutiko su šaukšteliu medaus ir dainomis. Taip buvo sutikta ir pirmąkart Lietuvos bitininkų šventėje apsilankiusi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Garbią viešnią pasitiko ir visur lydėjo Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius, Kupiškio bitininkų draugijos pirmininkas Juozas Žeimantas ir Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis. Padangėje pasirodė parasparniai su simboline bitininkų šventės vėliava, ant kurios buvo parašyta „Bičiulių Lietuva – Kupiškiui“.
14.00 val. visi rinkosi į šventės atidarymo vietą prie pagrindinės scenos. Čia skambiomis melodijomis šventės dalyvius pasitiko Panevėžio rajono jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Aukštyn“ ir „Fiva“ šokėjos. Prasidėjo iškilminga šventės atidarymo ceremonija.

Šventę atidarė Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius. Jis pasveikino XXXVI Lietuvos bitininkų šventės dalyvius ir priminė, kad Lietuvos bitininkų šventės organizuojamos nuo 1963 m. Nuo 1989 m. Lietuvos bitininkų sąjunga jas rengia kasmet pirmą rugpjūčio šeštadienį ir sekmadienį vis kitame rajone. Jose dalyvauja nuo vieno iki kelių tūkstančių bitininkų bei jų šeimų narių iš įvairių Lietuvos rajonų, bitininkų atstovai iš kaimyninių ir ne tik kaimyninių valstybių. Tikslas – tobulinti bitininkų kvalifikaciją, bendravimo kultūrą, skleisti bitininkavimo patirtį, pritraukti jaunimą, formuoti jaunąją bitininkų kartą, puoselėti bitininkų šeimų tradicijas. Šiandien šventė vyksta Kupiškio rajone. Kupiškio bitininkų draugija ir Kupiškio rajono savivaldybė prisiėmė didžiausią organizatorių naštą. Kupiškio bitininkų draugijos pirmininkas, organizacinio komiteto pirmininkas Juozas Žeimantas ir Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis maloniai sutiko mus priimti reikšmingos šventės šventimui. Ši šventė yra išskirtinė. Pirmą kartą Lietuvos bitininkų šventę savo dalyvavimu pagerbė Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Į šventę taip pat atvyko Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Eduardas Pupinis, žemės ūkio viceministras Edvardas Raugalas, bitininkų delegacijos iš kaimyninių valstybių ir daugybė kitų svečių.
Paskelbus šventės atidarymą suskambo Lietuvos Respublikos himnas, į padangę pakilo Lietuvos Respublikos, Kupiškio rajono ir Lietuvos bitininkų sąjungos vėliavos. XXXV šventės organizatoriai – Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys ir Molėtų bitininkų draugijos pirmininkė Milda Šukevičienė iškilmingai perdavė šventės regalijas kupiškėnui Juozui Žeimantui.
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmoji pasveikino šventės dalyvius ir organizatorius, sakydama, jog bitelės yra darbštumo, pasiaukojimo, atsakingumo pavyzdys ir kiekviena valstybė turėtų iš jų imti pavyzdį, kaip kiekvienas pilietis gali prisidėti prie bendro labo. Pasak D. Grybauskaitės, tas, kuris myli bites, myli ir artimą bei yra geras žmogus.
Kupiškio bitininkų draugijos pirmininkas Juozas Žeimantas padovanojo Lietuvos Respublikos Prezidentei naminės duonos kepalą, o Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis – ant drobės atspausdintą Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios fotografiją ir palinkėjo iš Kupiškio šventės parsivežti geriausių įspūdžių. Savo sveikinimo kalboje meras kvietė visus kartu pasidžiaugti įvairiomis pramogomis. Pagerbdamas šventės organizatorius, meras įteikė padėkos raštą Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentui prof. habil. dr. Algirdui Skirkevičiui ir penkiems Kupiškio rajono bitininkams.
Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas komiteto vardu įteikė padėkos raštus: Kupiškio rajono bitininkų draugijos pirmininkui Juozui Žeimantui už ilgametį ir sėkmingą vadovavimą jai, aktyvų dalyvavimą rengiant rajonines ir respublikines bitininkams priemones; Mažeikių rajono bitininkų draugijos pirmininkei, Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos narei Birutei Budreckienei, kuri viena pirmųjų įsitraukė į išskirtinės kokybės bičių produktų gamintojų gretas Lietuvoje ir pasiekė gerų rezultatų juos kūrybiškai propaguojant Lietuvos bitininkų sąjungos rengiamose nuo 2009 metų kasmetinėse mugėse visuomenei ir tarptautinėje žemės ūkio ir maisto pramonės parodoje „Agrobalt 2012“; Lazdijų bitininkų draugijos pirmininkui Juozui Petrauskui, kurio pastangomis, bendradarbiaujant su Lenkijos bitininkais, pirmą kartą ES (Tarybos reglamentas Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos) buvo įregistruotas dviejų valstybių žemės ūkio produktas bendru pavadinimu – Seinų / Lazdijų krašto medus, žymimas specialiu ženklu su įrašu SAUGOMA KILMĖS VIETOS NUORODA.
 

Svarbiu oficialaus XXXVI Lietuvos bitininkų šventės atidarymo akcentu buvo Lietuvos bitininkų sąjungos surengto edukacinio konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2012“ nugalėtojų paskelbimas. Šio konkurso komisijos pirmininkas, Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas prof. Algirdas Skirkevičius prieš paskelbdamas nugalėtojus atkreipė dėmesį į tai, kad atsižvelgus į tikrinimo rezultatus komisija nutarė finalininkams, kurie užėmė pirmą, antrą ir trečią vietas, paskirti Lietuvos bitininkų sąjungos konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2012“ pirmos, antros ir trečios vietos laimėtojų specialius diplomus ir vardines taures, kitiems finalininkams įteikti Lietuvos bitininkų sąjungos konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2012“ finalininkų diplomus. Lietuvos bitininkų sąjungos diplomų įteikimui jis pakvietė Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininką Edmundą Pupinį, o žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus pasirašytų padėkų įteikimui – viceministrą Edvardą Raugalą. Konkurso nugalėtojams Lietuvos bitininkų sąjungos įsteigtas vardines taures įteikė Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas. Konkurso rezultatai:
I vieta pripažinta Utenos bitininkų draugijos nario bitininko Gedimino Skardžiaus bitynui.
II vieta – Kretingos bitininkų draugijos narių bitininkų Prano ir Onos Petrošių bitynui.
II vieta – Mažeikių bitininkų draugijos nario bitininko Leono Lukoševičiaus bitynui.
III vieta – Kupiškio bitininkų draugijos narių bitininkų Arvydo ir Valdos Bajorų bitynui.
III vieta – Panevėžio bitininkų draugijos nario bitininko Gintaro Balžeko bitynui.
Konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2012“ finalininkų diplomai išduoti Vilniaus bitininkų susivienijimo nariams Kaziui ir Teresei Sadauskams ir Ukmergės bitininkų draugijos nariui Algirdui Misiūnui. Konkurso nugalėtojus ir šventės dalyvius pasveikino žemės ūkio viceministras Edvardas Raugalas.
 

Po oficialaus šventės atidarymo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas pašventino kupiškėno tautodailininko Ramūno Vizbaro sukurtą bitininkus globosiantį koplytstulpį. Dainuojant Kupiškio kultūros centro folkloro ansambliui „Kupkėmis“ prasidėjo medelių sodinimas. Bitininkų draugijų atstovai pasodino po krūmelį, o Lietuvos Respublikos Prezidentė, Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas ir Kupiškio bitininkų draugijos pirmininkas – po liepaitę.
Prie ąžuolų kalnelio, koncertuojant Kupiškio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupei „Vaivora“ ir choreografijos studijai „Račiupėlis“, prasidėjo Lietuvos miestų ir rajonų floristinių herbų apžiūra. Šventės dalyviai ir svečiai, besilaikydami už poeto Maironio 150-osioms gimimo metinėms išaustos juostos, dainavo pagal jo eiles sukurtas dainas. Čia pat puikavosi vaikų išpuošti bičių aviliai. Juos apžiūrėdama Lietuvos Respublikos Prezidentė juokaudama rinkosi, kurį vešis į Turniškes. Ragaujant medų įvyko Lietuvos Respublikos Prezidentės trumpa spaudos konferencija.
Maždaug po poros valandų dalyvavimo bitininkų šventėje ir bendravimo su bitininkais Lietuvos Respublikos Prezidentė išvyko. Po to pagrindinėje scenoje grojant Kupiškio kultūros centro folkloro ansambliui „Kupkėmis“ buvo pristatytas Kupiškio rajonas ir jo turtinga praeitis. Už paramą organizuojant XXXVI Lietuvos bitininkų šventę Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius įteikė Lietuvos bitininkų sąjungos padėkos raštą Kupiškio rajono savivaldybės merui Jonui Jaručiui. Laikraščio „Ūkininko patarėjas“ direktoriaus pavaduotojas Rolandas Adomavičius paskelbė, kad laikraštis „2012 metų Bičių Karaliene“ titulavo Gražiną Skardžiuvienę, o „2012 metų bitininku“ Juozą Žeimantą. „Ūkininko patarėjas“ apdovanojo ir jauniausią bitininkę – nė metų neturinčią Oną Balžekaitę (mirusio habil. dr. Jono Balžeko proanūkę ir Jono Jaručio anūkę).
 

Prasidėjo daug smalsuolių sutraukę Lietuvos bitininkų sąjungos organizuojami įvairūs konkursai tema „Geriausi Lietuvos bitininkai ir jų bitininkavimo metodai“: 1. Savos gamybos bitininkavimo inventorius, pagamintas bitininko, bitininkų draugijos, įmonės (atsakingos komisijos pirmininkas Jonas Juodvalkis), 2. Geriausia Lietuvos bitininkų draugija šiandien (atsakingas komisijos pirmininkas Kazys Spetyla), 3. Jaunųjų bitininkų varžytuvės (atsakingas komisijos pirmininkas Romualdas Zdaniauskis, varžybas pravedė Aidas Mikėnas), 4. Jaunųjų bitininkų darbai: piešiniai, konstravimas (atsakinga komisijos pirmininkė Roma Mačienė ir Kupiškio jaunimo vadovė Irena Mockuvienė), 5. Tarptautinės bitininkų profesinio meistriškumo varžybos BEEVITAL prizams laimėti (atsakingas komisijos pirmininkas Sigitas Uselis). Konkursuose buvo gausu dalyvių, todėl jų komisijoms reikėjo nemažai paplušėti kol buvo išaiškinti nugalėtojai.
Kartu po atviru dangumi vyko daug diskusijų sukėlusios paskaitos tema „Šiandieninės aktualijos bitininkystėje ir apiterapijoje“. Jas skaitė doc. dr. Algirdas Amšiejus, dr. Jonas Balžekas, dr. Dalia Stasytytė-Bunevičienė, doc. dr. Algirdas Baltuškevičius. Pertraukų metu vyko Skapiškio teatro „Stebulė“ spektaklis „Šiaudinė pastogė“ (pagal. V. Krėvės kūrybą) ir Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studijos „Ku–kū“ spektaklis „Pelytės Zitos gyvenimas“ (Vytautas V. Landsbergis).
Didelį susidomėjimą sukėlė puikiai parengtas Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenės „Midutis“ pirmininko Gintauto Grigaičio fotografijų stendas apie 2012 metais Lietuvos bitininkų sąjungos surengtą mokomąją išvyką į Čekijos bitininkystės instituto bičių motinų auginimo stotį, Slovėnijos žemdirbystės instituto Bitininkystės skyrių ir pas bičių motinų augintoją Jani Dremlej, Slovėnijos bitininkų asociacijos centrą, bitininkystės inventoriaus firmą „Logar“, bitininkystės inventoriaus kompaniją „Kipgo“, bitininkystės inventoriaus kompaniją „Lyson“, kitus bitynus. Mokomajai išvykai programą sudarė ir vadovavo UAB „Bičių Austėja“ direktorius Sigitas Uselis.

Iki 19.00 val. veikė kūrybinės dirbtuvės prie laužavietės, kuriose vienas bitininkas iš kiekvienos bitininkų draugijos gamino šiaudinę skulptūrą „Nelaukta erkė“.
Apie 19 val. prasidėjo šventinis koncertas-vakaronė prie visos Lietuvos bičiulių bendro stalo „Dūzgiam iki aušros ...“. Bitininkus linksmino Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Kupkėmis“ (vadovė Alma Pustovaitienė), Minsko dainų ir šokių ansamblis „Sunička“ (vadovės Ana Zacharina ir Jakaterina Tolockaja), Kupiškio kultūros centro šokių kolektyvas „Vaivora“ (vadovė Dalia Sanvaitienė), Salamiesčio laisvalaikio centro „Dvaro“ kapela (vadovas Almantas Totoris), Noriūnų bendruomenės kaimo kapela „Lėvenėlė“ (vadovai Rimantas Adomauskas ir Daiva Bubulienė), Naivių laisvalaikio centro kolektyvas „Obelėlė“ (vadovas Julius Žiukas), Skapiškio kultūros namų kaimo kapela „Mituva“ (vadovas Saulius Laucius), Joniškio kultūros centro tautinių šokių ansamblis „Jievaras“ (vadovas Vitoldas Krajinas), Punsko lietuvių kulrūros namų kaimo kapela „Klumpė“ (vadovas Jonas Zakaravičius), Skapiškio teatras „Stebulė“ (režisierė Vita Vadoklytė), Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku–kū“ (režisierė Vita Vadoklytė), Kupiškio kultūros centro choreografijos studija „Račiupėlis“ (vadovė Joana Jankauskienė), Noriūnų kultūros namų kaimo kapela „Iki ryto“ (vadovė Birutė Petroševičienė), Kupiškio muzikos mokyklos akordeonistų ansamblis (vadovė Genovaitė Rartaševičienė), Alizavos kultūros namų kaimo kapela „Pivesa“ (vadovas Bronius Petronis), pavieniai atlikėjai (muzikantai, skaitovai, pasakoriai) ir kt.
24.00 val. buvo užkurtas šventinis laužas ir sudeginta šiaudinė skulptūra „Nelaukta erkė“. Į padangę kilo spalvoti fejerverkai. Dainos, šokiai, linksmybės pritilo tik vėlai naktį.
 

Antroji šventės diena prasidėjo 8 val. dalyvių budinimu grojant Šepetos Kairabalės kaimo kapelai (vadovė Vaiva Mališauskienė) ir rytinėmis maudynėmis Kupiškio mariose.
9.30 val. įvyko Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos išplėstinis posėdis. Jame dalyvavo Valdybos nariai ir bitininkų draugijų pirmininkai. Posėdžiui pirmininkavo prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius (prezidentas), sekretoriavo – Kazys Spetyla (viceprezidentas).
Svarstyta: 1. XXXVII Lietuvos bitininkų šventės vieta. 2. Bitininkų deklaruojamų pievų ir ganyklų negaunamos išmokos. 3. Neatsakingi kai kurių pavienių bitininkų pareiškimai ir elgesys. 4. Einamieji reikalai.
Nutarta: 1. XXXVII Lietuvos bitininkų šventę surengti Plungėje. 2. Kreiptis oficialiu raštu į Žemės ūkio ministeriją dėl bitininkų įrašymo į Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašą. 3. Priimti domėn kai kurių pavienių bitininkų neatsakingus pareiškimus ir elgesį, o iškilus būtinybei juos vertinti Lietuvos įstatymais nustatyta tvarka. Prezidentas informavo posėdžio dalyvius apie aktualias bitininkystės problemas, atsakė į klausimus.


11.00 val. prasidėjo Lietuvos bitininkų sąjungos organizuotų įvairių konkursų tema „Geriausi Lietuvos bitininkai ir jų bitininkavimo metodai“ nugalėtojų paskelbimo ir apdovanojimo ceremonija. Joje dalyvavo Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas ir renginių organizatoriai: Jonas Juodvalkis, Kazimieras Spetyla, Romualdas Zdaniauskis, Roma Mačienė, Sigitas Uselis.
Jaunųjų bitininkų dviejų rūšių darbai. Konstravimas: I vieta – Kupiškio rajono Dailės plenero dalyviai (vadovė Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vyr. specialistė Irena Mockuvienė), II vieta – Panevėžio gamtos mokyklos jaunųjų bitininkų būrelis (mokytojas Romas Kupčinskas), III vieta – Tauragės M. Mažvydo mokyklos jaunųjų bitininkų būrelis (vadovė vyr. mokytoja Loreta Balčiuvienė). Piešiniai: I vieta – Evelina Andrijauskaitė, Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinė mokykla, 9 klasė (mokytoja Lina Riaubienė), II vieta – Laura Kairytė, Kupiškio rajono Šimonių pagrindinė mokykla, 9 klasė (mokytoja Lina Kilienė), III vieta – Greta Gaškaitė, Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazija, 4b klasė (mokytoja Elida Žalneriūnienė).
Jaunųjų bitininkų sporto varžybos (3 sporto varžybų rūšys). Kvadrato žaidimas: I vieta – Panevėžio rajono bitininkų draugijos komanda (Tania Fedotovaitė, Ieva Eigirdaitė, Justina Matulytė, Mantas Aleliūnas, Justinas Mikėnas, Faustas Samoilovas); II vieta – Molėtų rajono bitininkų draugijos komanda (Dovilė Pačkauskaitė, Egidijus Šaulausakas, Mindaugas Butkus, Ernestas Zdaniauskis, Dovydas Bricas, Martynas Petrikas); III vieta – Tauragės rajono bitininkų draugijos komanda (Dovilė Pačkauskaitė, Egidijus Šaulausakas, Mindaugas Butkus, Ernestas Zdaniauskis, Dovydas Bricas, Martynas Petrikas). Estafetės bėgimas: I vieta – Tauragės rajono bitininkų draugijos komanda (Dovilė Pačkauskaitė, Egidijus Šaulausakas, Mindaugas Butkus, Ernestas Zdaniauskis, Dovydas Bricas, Martynas Petrikas); II vieta – Molėtų rajono bitininkų draugijos komanda (Dovilė Pačkauskaitė, Egidijus Šaulausakas, Mindaugas Butkus, Ernestas Zdaniauskis, Dovydas Bricas, Martynas Petrikas); III vieta – Panevėžio rajono bitininkų draugijos komanda (Tania Fedotovaitė, Ieva Eigirdaitė, Justina Matulytė, Mantas Aleliūnas, Justinas Mikėnas, Faustas Samoilovas). Virvės traukimas: I vieta – Kupiškio rajono bitininkų draugijos komanda (Airidas Alešiūnas, Šarūnas Uzdras, Andrius Kalinka, Tomas Vaitiekūnas, Paulius Skabeikis, Martynas Pakalnis); II vieta – Pasvalio rajono bitininkų draugijos komanda (Juozas Lungis, Donatas Janilionis, Karolis Bauža, Zigmantas Šležas, Benas Balzarevičius. Arnas Vaičeliūnas); III vieta – Tauragės rajono bitininkų draugijos komanda (Dovilė Pačkauskaitė, Egidijus Šaulausakas, Mindaugas Butkus, Ernestas Zdaniauskis, Dovydas Bricas, Martynas Petrikas).
Savos gamybos bitininkavimo inventorius. Individualių bitininkų darbai: I vieta – už atakiavimo peilį ir korių pervežėją bityne, autorius Romualdas Juozapas Bučiūnas, Panevėžio bitininkų draugija; II vieta – už elektrinę dūminę, autorius Žydrūnas Lukoševičius, Mažeikių bitininkų draugija; III vieta – už keltuvą aviliams, autorius Bronislovas Jokubauskas, Panevėžio bitininkų draugija. Bitininkystės inventoriaus gamintojų (juridinių asmenų) darbai: I vieta – UAB „Wilara“ (Gediminas Olsevičius), už portatyvų bičių duonos išėmimo iš korių aparatą.
Bitininkų profesinio meistriškumo varžybos. I vieta – Linardas Spudas, Petras Siriūnas, Greta Kompauskaitė, Edgaras Juška, Arvydas Kompauskas (Pakruojo bitininkų draugija), II vieta –Ramunė Cibienė, Juozas Kuklys, Vilma Stankutė, Miroslav Semaško, Virgilijus Kondratas (Vilniaus bitininkų susivienijimas), III vieta –Valerija Giržadienė, Jonas Gabrilaitis, Rimantas Jurevičius, Sigita Gakštienė, Laimis Gakštys (Radviliškio bitininkų draugija). Mažeikių komanda pasižymėjo kaip geriausia sirgalių komanda.
Geriausia Lietuvos bitininkų draugija šiandien. I vieta – Kupiškio bitininkų draugija, pirmininkas Juozas Žeimantas (premija žurnalo „Lietuvos bitininkas“ 15 metinių prenumeratų), II vieta – Mažeikių bitininkų draugija, pirmininkė Birutė Budreckienė (premija žurnalo „Lietuvos bitininkas“ 10 metinių prenumeratų), III vieta – Pakruojo bitininkų draugija, pirmininkas Arvydas Kompauskas (premija žurnalo „Lietuvos bitininkas“ 7 metinės prenumeratos).
Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius visų vardu pasveikino konkursų nugalėtojus ir atkreipė dėmesį į tokių konkursų visapusę naudą. Po to pažymėjo, kad XXXVI Lietuvos bitininkų šventė pavyko. Buvo puikus oras, nuostabi aplinka, gera nuotaika, atsiskleidė naujos ir savitos šventės spalvos. Šventės sėkmę lėmė geras organizacinio komiteto, ypač jo pirmininko darbas, rėmėjų pagalba, Kupiškio bitininkų draugijos geranoriškumas, Kupiškio rajono savivaldybės ir mero Jono Jaručio dėmesys, visų gerų žmonių nuoširdumas. Šventės dalyvių vardu visiems padėkojo.

Taip pat Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius  išreiškė padėką:
Pagrindiniams šventės rėmėjams: LR Žemės ūkio ministerijai ir Kupiškio rajono savivaldybei
.
Rėmėjams: VšĮ Kupiškio technologijos ir verslo mokyklai, UAB „Bičių korys“ (vadovas J. Juodvalkis), UAB „Wilara“ (vadovas G. Olsevičius), UAB Apiproduktai (vadovas A. Žiukas), UAB „Medicata Filia“ (vadovas S. Vasiliauskas), UAB „Bičių Austėja“ (vadovas S. Uselis), UAB „Baltvita“ (vadovas V. Saldžiūnas), Romualdo Zdaniauskio vaško plokštelių gamybai, Romai Mačienei, UAB Biržų žemtiekimas (vadovas V. Rinkevičius), UAB „Narjanta“ (vadovas B. Domža), IĮ (vadovas V. Kėdainis), IĮ (vadovas P. Gurklys), UAB „Kupiškio agrotiekimas“ (vadovas V. Strolė), UAB „Dalgirda“ (vadovas A. Notkus), UAB „Kupiškio Grūdai“ (vadovas M. Kukuraitis), Kupiškio medicinos banko vadovei A. Balčiūnei, Kupiškio girininkijai (vadovas A. Bakanas), UAB „Mylidos reklama“ (vadovas M. Tarailis), draudimo kompanijai GJENSIDIGE Panevėžio atstovybės (direktorė Judita Štrimaitienė). Ūkininkams: J. Pakalniui, D. Adomonienei, Z. ir G. Aleksandravičiams, E. Černiui, A. Dobrovolskiui, A. Inapui, D. Jankauskui, L. Baltrūnui, Z. Kaušakienei, G. Žilinskienei, A. Kavoliūnui, S. Šereliui, R. Tviskui, V. ir A. Andriūnams.
Informaciniams rėmėjams: Rajono laikraščiui „Kupiškėnų Mintys“, Kupiškio televizijos studijai, VšĮ Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centrui.
Šventės rengėjams. Visoms bitininkų draugijoms ir bitininkams, kurie vienaip ar kitaip pagyvino bei praturtino šią šventę. Nuostabiu reginiu buvo iš gėlių žiedų jų išradingai pagaminti rajonų herbai. Visiems svečiams, kurie savo dalyvavimu suteikė šventei didesnę reikšmę ir prasmę. Visiems meno kolektyvams, kurie linksmino ir palaikė gerą nuotaiką.
XXXVI Lietuvos bitininkų šventės organizaciniam komitetui, jo pirmininkui Juozui Žeimantui, pavaduotojui Kaziui Spetylai, nariams Jonui Juodvalkiui, Romualdui Zdaniauskiui, Romai Mačienei, Rapolui Lukoševičiui, Algirdui Navickui, Petrui Marinskui, Vytautui Strolei, Henrikui Dauderiui, Irenai Mockuvienei, Vitai Vadoklytei, Rimantui Jociui, Pauliui Pranckūnui, Rimantui Gudeliui, Andriui Kleniauskui, Vladui Rabašauskui, Euhridai Sipavičienei, Linai Kaušakienei, Violetai Aleknienei, Algirdui Gasiūnui, Staselei Krestovienei, Sigitui Useliui. Žinoma, ir dar daugeliui kitų, kurie čia liko nepaminėti, be kurių pastangų ir sunkaus bei kūrybingo darbo ši šventė būtų neįvykusi.
Už nuoširdų ir kūrybingą darbą organizuojant XXXVI Lietuvos bitininkų šventę ir gerą jai vadovavimą Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas visų šventės dalyvių vardu tarė nuoširdų ačiū šventės organizacinio komiteto pirmininkui Juozui Žeimantui ir įteikė specialų Lietuvos bitininkų sąjungos šventinį padėkos raštą. Lietuvos bitininkų sąjungos padėkos raštai buvo įteikti ir kupiškėnams organizacinio komiteto nariams Rapolui Lukoševičiui, Algirdui Navickui, Petrui Marinskui, Vytautui Strolei, Henrikui Dauderiui, Irenai Mockuvienei, Rimantui Jociui, Pauliui Pranckūnui, Rimantui Gudeliui, Andriui Kleniauskui, Vladui Rabašauskui, Euhridai Sipavičienei, Linai Kaušakienei, Violetai Aleknienei, Algirdui Gasiūnui, Staselei Krestovienei. Už kūrybingą bitininkų šventės renginių įgyvendinimą Lietuvos bitininkų sąjungos padėkos raštas buvo įteiktas šventės vedančiajai Vitai Vadoklytei.
 

Priartėjo paskutinis XXXVI Lietuvos bitininkų šventės akordas – jos uždarymas, ir Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas paskelbė ją baigta. Skambant muzikai ir gausiems plojimams vėliavą nuleido Kupiškio bitininkai. Pasklido ore gėlių žiedai.
 

Grįžtantys iš šventės galėjo aplankyti: Palėvenės Šv. Domininko bažnyčią ir buvusį dominikonų vienuolyną, Kupiškio etnografijos muziejus, Uoginių Adomo Petrausko muziejų, dailininkės Veronikos Šleivytės paveikslų galeriją Viktariškių kaime, Palėvenės (Komarų) dvarą, Subačiaus sen., Stirniškių k. medinguosius augalus.