Kupiškio bitininkų draugijos pirmininko padėka

UŽ PAGALBĄ ORGANIZUOJANT XXXVI LIETUVOS BITININKŲ ŠVENTĘ

Šventė pasibaigė. Lieka tik prisiminimai, įspūdžiai, vertinimai. Neišdildomą įspūdį palieka susidomėjimas švente, dalyvių gausa, dalyvavimas šventėje Lietuvos respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės.

Šia proga noriu padėkoti žmonėms, kurie prisidėjo prie šventės organizavimo, už gerą valią, pastangas, triūsą ir pasiaukojimą:

  • Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentui prof. Algirdui Skirkevičiui už jo didžiulę pagalbą organizuojant Lietuvos bitininkų šventę „Bičiulių Lietuva – Kupiškiui“.
  • Šventės rėmėjams: UAB „Wilara" vadovui Gediminui Olsevičiui, UAB „BIČIŲ KORYS" vadovui Jonui Juodvalkiui, UAB „APIPRODUKTAI" vadovui Algiui Žukui, UAB „MEDICATA FILIA" vadovui Sigitui Vasiliauskui, UAB „Bičių Austėja“ vadovui Sigitui Useliui, UAB „BALTVITA" vadovui V. Saldžiūnui, Romualdui Zdaniauskiui (vaško plokštelių gamyba), ūkininkei Romai Mačienei, UAB „Biržų Žemtiekimas“ vadovui Viktorui Rinkevičiui, UAB „Narjanta“ vadovui Broniui Domžai, UAB „Dovalda“ vadovui Povilui Domžai, Vidmanto Kėdainio įmonės vadovui, UAB „Kupiškio Agrotiekimas“ vadovui Vytautui Strolei, UAB „Dalgirda“ vadovui Algirdui Notkui, UAB „KUPIŠKIO GRŪDAI" vadovui Martynui Kukuraičiui, UAB Medicinos banko Panevėžio filialo Kupiškio klientų aptarnavimo skyriaus vadovei A. Bačiūnei, VĮ Kupiškio miškų urėdijos Kupiškio girininkijos girininkui Arvidui Bakanui, UAB „MYLIDOS" REKLAMA vadovui Tareiliui, draudimo kompanijos „Gjensidige " Lietuvos filialo Panevėžio atstovybės direktorei J. Strimaitienei, Technologijos ir verslo mokyklos direktorei L. Kaušakienei; ūkininkams: J. Pakalniui, D. Adamonienei, Z. ir G. Aleksandravičiams, A. Dobrovolskiui, L. Baltrūnui, G. Žilinskienei, A. Kavoliūnui, S. Šereliui, R. ir D. Tviskams , Vl. ir A. Andriūnams.
  • Dėkoju rajono bitininkų draugijos valdybos nariams: Vytautui Strolei, Petrui Marinskui, Edikui Puipui, Rolandui Pekarskui, Gaudentui Baikauskui, Algiui Ragauskui, Birutei Bružienei, finansininkei Daliai Sakalienei ir bičiuliams: Valdai, Arvydui ir Aurimui Bajorams, Kanauninkui Vladui Rabašauskui, Algiui Ablėnui, Dainiui Kedžiui, Audronei Blaževičienei, Leonorai Bilinskienei, Ramutei Bugailiškienei, Daivai Bačiulienei, Virginijai Slavinskienei, Genovaitei Petrylienei, Aldonai Einorienei, Birutei Kukenienei, Henrikui ir Liucijai Dauderiams, Antanui Jančiui, Broniui Kučinskui, Linui Kilkui, Rimgaudui Muntrimui, Rimgaudui Markeliui, Juliui Voguliui, Vincui ir Ritai Dražboms, Alvydui ir Janinai Kireiliams, Vandai Lašienei, Janinai Lisienei, Vaidotui ir Andriui Mazurevičiams, Artūrui Bukėnui, Jonui Makštelei, Vidui Paštukui, Valerijai Plerpienei, Editai ir Rimgaudui Rasteniams, Vincui Simonavičiui, Evaldui ir Irenai Šuminams, Bronei ir Pranciškui Šlekiams, Vladislovai Šakickienei, Daivai Tviskuvienei, Vladislovai Andriūnienei, Danutei Giedrienei, Kristinai Gedminienei, Onai Tonkienei, Giedrei Pronskienei, Juozui Žilinskui, Leontijai Jackevičienei, Jonui Minkevičiui ir kitiems.

 

Ačiū Jums visiems!

Kupiškio bitininkų draugijos pirmininkas Juozas Žeimantas