šventės aprašymas

2018 m. rugpjūčio 4–5 d. Joniškio rajone, Žagarės dvaro parko hipodrome įvyko XLII Lietuvos bitininkų šventė, skirta Lietuvos atkūrimo 100 metų sukakčiai paminėti. Čia pakako vietos visiems šventės dalyviams. Patogiai išsidėstė palapinės, susiformavo prekybininkų paviljonų alėja, pasipuošė lauko estrada, konkursų ir parodų vietos ir t.t. Jau nuo penktadienio pradėjo kurtis prekybininkai, formuotis stendai su įvairiomis prekėmis bitininkams.


Šventę organizavo Lietuvos bitininkų sąjunga (LBS) ir Joniškio bitininkų draugija. Vėliau į organizatorių gretas įsijungė Žagarės regioninis parkas, Žagarės seniūnija.

Organizacinis komitetas: Joniškio bitininkų draugijos pirmininkas Povilas Karitonas (pirmininkas), LBS viceprezidentas, Vilniaus bitininkų susivienijimo pirmininkas Kazys Spetyla (vicepirmininkas), nariai: LBS viceprezidentas doc. dr. Algirdas Amšiejus, LBS valdybos narys, UAB „Bičių korys“ direktorius Jonas Juodvalkis, LBS valdybos narė Mažeikių bitininkų draugijos pirmininkė Birutė Budreckienė, Plungės bitininkų draugijos pirmininkas Donatas Abrutis, UAB „Bičių Austėja“ direktorius Sigitas Uselis, UAB „Wilara“ direktorius Gediminas Olsevičius, Tauragės bitininkų draugijos valdybos narys Romualdas Zdaniauskis, Žagarės regioninio parko direktorius Mindaugas Balčiūnas, Joniškio bitininkų draugijos nariai Gitana Gelžienė, Dalia ir Sigitas Paršukai, Aldona ir Kazimieras Martinaičiai, Romas Gaigalas, Eglė Ginkuvienė, Vaidas Liučveitas, Birutė Jakobsevičienė, Natalija Franskaitienė.

Organizuojant ir pravedant XLII Lietuvos bitininkų šventę visokeriopą pagalbą teikė Joniškio rajono savivaldybė, jos meras Gediminas Čepulis.
Į šventę sugužėjo bitininkai iš visos šalies. Prisirinko ir daug smalsuolių. Šventėje buvo apie 2,5 tūkst. dalyvių. Oficialiai prisistatė 29 rajonų bitininkų draugijų bitininkai. Šventėje dalyvavo ir kaimyninių valstybių bitininkų atstovai.
Dauguma šventės dalyvių atvyko šeštadienio rytą, įsigijo šventės emblemas, įsikūrė. Prasidėjo bičių produktų ir bitininkystės inventoriaus mugė. Prekių asortimentas buvo didelis: įvairių konstrukcijų aviliai, medsukiai, indai medui, veido tinkleliai, ir t. t. Ypač didelę prekių įvairovę pristatė UAB „Bičių korys“ ir UAB „Wilara“.


10.00 val. prasidėjo Šv. Mišios Naujosios Žagarės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Tradiciškai buvo pagerbti mirę bičiuliai ir pašventintas medus.

11.00 val. prasidėjo iškilminga Šalies rajonų bitininkų draugijų spalvinga su vėliavomis ir kita atributika eisena. Draugijos eisenai pasirengė puikiai. Priekyje eisenos buvo vežama LBS vėliava, paskui ją ėjo pučiamųjų orkestras. Visi patraukė link hipodromo. Tarp šventinės eisenos dalyvių buvo ir kaimyninės Latvijos, Punsko, Gruzijos ir kitų valstybių bitininkų atstovai. Visas bitininkų delegacijas ir dalyvius iškilmingai pristatė šventės vedėjas, rajono Garbės pilietis Juozas Šalkauskas. Eiseną puikiai suorganizavo šventės organizacinio komiteto narys Sigitas Uselis.
Šventėje eisenoje dalyvavo: Akmenės rajono bitininkų draugija, Biržų bitininkų draugija, Jonavos rajono bitininkų draugija, Joniškio bitininkų draugija, Jurbarko bitininkų draugija “Nektaras”, Kaišiadorių rajono bitininkų draugija, Kauno bitininkų draugija, Kelmės rajono bitininkų draugija, Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenė "Midutis", Kretingos bitininkų draugija, Kupiškio bitininkų draugija, Lazdijų rajono bitininkų draugija, Marijampolės bitininkų draugija, Mažeikių bitininkų draugija, Molėtų rajono bitininkų draugija, Pakruojo rajono bitininkų draugija „Dobilas“, Panevėžio bitininkų draugija, Pasvalio bitininkų draugija „Bičiulis“, Plungės rajono bitininkų draugija “Spiečius”, Radviliškio rajono bitininkų draugija, Raseinių bitininkų draugija “Bičiulis“, Rokiškio bitininkų draugija, Šakių rajono bitininkų draugija, Šiaulių bitininkų draugija “Spiečius”, Šilalės bitininkų draugija “Vaškas”, Tauragės bitininkų draugija “Medus”, Telšių rajono bitininkų draugija, Trakų bitininkų draugija, Ukmergės bitininkų draugija, Utenos bitininkų draugija, Varėnos rajono bitininkų draugija “Dzūkija”, Vilniaus bitininkų susivienijimas, Vilkaviškio bitininkų draugija, Zarasų bitininkų draugija. Viso 34 bitininkų draugijos ir Lietuvos jaunųjų bitininkų asociacijos atstovai. Taip pat bitininkų atstovai su vėliavomis iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Sakartvelo (Gruzijos) bei Švedijos.

12.00 val. prasidėjo XLII Lietuvos bitininkų šventės oficialus atidarymas. Pirmiausia šventės dalyvius savo liaudiška daina, kurioje aukštinamas bičių darbštumas, pasveikino Kirnaičių folklorinis ansamblis „Klėčia“ (vadovas Gediminas Andrašiūnas). Po to LBS prezidentas, Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius pasveikino šventės dalyvius, svečius ir visus susirinkusius su švente, ir paskelbė jos atidarymą. Sveikinimo kalboje jis atkreipė dėmesį į keletą dalykų. Šiais metais sukanka jau 55 metai (skaičiuojant nuo pirmosios tokios šventė, 1963 m.) kai Lietuvos bitininkai, nežiūrint oro sąlygų ar kokių nors sunkumų kartą metuose susirenka pabendrauti, padiskutuoti, pasikeisti patirtimi, ir kultūringai praleisti laiką. Tačiau šis pabendravimas nėra eilinis. Jis skiriamas Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų sukakčiai paminėti. Ta proga jis priminė keletą šiam laikmečiui reikšmingų bitininkams datų. Lietuvos valstybės atkūrimo išvakarėse, 1913 m. Marijampolėje įvyko pirmasis Lietuvos bitininkų suvažiavimas bitininkų draugijos steigimo reikalu. Ji įsteigta 1915 m. Vilniuje. Pagal savo struktūrą ji primena dabartinę Lietuvos bitininkų sąjungą. Taigi, naujai įvertinus organizuotos Lietuvos bitininkų veiklos raidą paaiškėja, kad šiais metai Lietuvos bitininkų sąjungai sukanka jau 103 metai. Pagal dabartinę struktūrą ji atkurta 1989 m. Vilniuje ir sudaro Lietuvos bitininkų stuburą. Jai priklauso dauguma Lietuvos bitininkų ir jų organizacijų. Per 100 metų Lietuvoje bitininkystė pasikeitė neatpažįstamai. Jei prieš 100 metų medaus produkcija iš vieno bičių avilio buvo vidutiniškai 5 kg., tai dabar 30, 50, 70 ir net 100 kg., o bičių avilių skaičius išliko beveik tas pats. Ženklus pasikeitimas bitininkystėje įvyko per pastaruosius dešimtmečius, kai LBS pradėjo kūrybingai bendradarbiauti su Seimo Kaimo reikalų komitetu, Žemės ūkio ministerija, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybine Augalininkystės tarnyba ir bitininkystę remiančiais Europos parlamento nariais. Už parodytą dėmesį esame visiems dėkingi. Bitininkystės pažangai Lietuvoje didelę reikšmę turėjo ir pačių bitininkų noras tobulėti, keistis informacija, nenuilstamas ir sunkus bitininkų draugijų ir jų vadovų darbas. Tačiau tobulėjančiame bitininkystė kelyje pasitaiko ir kliuvinių. Pavyzdžiui, atsiranda nesilaikančių augalų apsaugos taisyklių ir išnuodijami bitynai. 2017 m. toki atvejai pasitaikė net 9 rajonuose ir nukentėjo 26 bitynai. Pastaruoju metu iškilo problemos  realizuojant medų, kurias sukuria spragos medaus techniniame reglamente ir Europos parlamento vilkinamas jas pašalinti. Žinoma neigiamą poveikį turi ir vietinės reikšmės biurokratizmas, kurio dėka atsiranda medaus antireklama net bitininkystei skirtuose teisės aktuose, griaunama besiformuojanti Lietuvoje, kaip ir kitose pasaulio valstybėse, supaprastinanti bitininkų darbą nuostata, pagal kurią bičių ligų ir kenkėjų pavadinimuose nacionaline kalba nurodomas  kenkimo objektas ir t.t. Lietuvos atkūrimo šimtmečio metais iš naujausio su bitininkyste susieto dokumento išmetamas vienas iš svarbiausių ir seniausiai Lietuvoje vartojamų bityno dalių pavadinimas bičių avilys ir jis pakeičiamas paaiškinamaisiais žodžiais avilys su bitėmis ir t.t.
Baigiant trumpą laikmečio vertinimą LBS prezidentas pažymėjo, kad šventėje yra puiki galimybė bitininkams padiskutuoti paminėtais ir nepaminėtais klausimais, pabendrauti, įsigyti įvairių bitininkavimui priemonių ir parungtyniauti įvairiose varžybose.
Paskelbus šventės atidarymą, grojant orkestrui Lietuvos himną Joniškio bitininkų draugijos nariai Dainius Lukša, Elvina Škarnulienė, Gitana Gelžienė ir Eglė Ginkuvienė pakėlė Lietuvos bitininkų sąjungos vėliavą.

Kviečiamas XLI Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto pirmininkas Panevėžio bitininkų draugijos pirmininkas Alfonsas Rutkauskas šventės šeimininko ženklą perduoti XLII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto pirmininkui, Joniškio bitininkų draugijos pirmininkui Povilui Karitonui. Iškilmingoje šventės regalijų perdavimo ceremonijoje dalyvavo ir sveikinimo žodį pasakė Joniškio rajono savivaldybės meras Gediminas Čepulis, Žagarės regioninio parko direktorius Mindaugas Balčiūnas, Žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio vardu jo patarėjas Rimantas Krasuckis, Europos parlamento narys Bronis Ropė, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininko pavaduotojas Jonas Ivoška, Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shigeda.
Žemės ūkio ministro patarėjas Rimantas Krasuckis Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko Andriejaus Stančiko pasirašytus padėkos raštus įteikė Joniškio bitininkų draugijos pirmininkui Povilui Karitonui ir Lietuvos bitininkų sąjungos viceprezidentui doc. dr. Algirdui Amšiejui.

Per Lietuvos bitininkų šventės atidarymą buvo pagerbti jaunieji bitininkai Agnė Strelčiūnaitė (Pasvalio raj.), Redas Strelčiūnas (Pasvalio raj.), Tadas Kusta (Anykščių raj.) ir jų komandos vadovė bitininkė Roma Mačiene, kurie atstovavo Lietuvą tarptautinėse jaunųjų bitininkų varžybose liepos mėn. 2 -6 d. Prancūzijoje. LBS prezidentas visiems įteikė LBS padėkos raštus ir asmenines dovanėles.

Pagal programą svarbiausiu oficialaus XLII Lietuvos bitininkų šventės atidarymo akcentu buvo LBS surengto, jau tapusio tradiciniu, edukacinio konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje einamais metais“ nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimas. Tai respublikinis konkursas. Jam pirmiausia bitininkų draugijos atrenka kandidatus. Po to LBS speciali bitininkystės specialistų komisija iš jų sudaro sąrašą finalininkų, kuriuos tikrina vietose. Bitininkui laimėti šiame konkurse prizinę vietą didelė garbė. Jis reiškia specialistų bitininko darbo įvertinimą ir pripažinimą.
Konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2018“ komisijos pirmininkas, LBS prezidentas prof. Algirdas Skirkevičius paskelbė, kad:
I vieta skiriama Pasvalio bitininkų draugijos nario Povilo Pyragio bitynui,
II vieta skiriama Kauno bitininkų draugijos nario Lino Vilčinsko bitynui,
II vieta skiriama Joniškio bitininkų draugijos narių Dalės ir Sigito Paršukų bitynui.
Konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2018“ pirmos, ir dviejų antrų vietų laimėtojams Žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio pasirašytas padėkas ir asmenines dovanėles įteikė Žemės ūkio ministro patarėjas Rimantas Krasuckis, o LBS įsteigtas vardines taures su diplomais įteikė LBS prezidentas.

Baigiant oficialų bitininkų šventės atidarymą LBS prezidentas prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius padėkos raštus įteikė Joniškio rajono savivaldybės merui Gediminui Čepuliui, Žagarės regioninio parko direktoriui Mindaugui Balčiūnui, Joniškio Žemės ūkio mokyklos direktoriui Liudui Jonaičiui, Žagarės regioninio parko direktoriaus pavaduotojai Giedrei Rakštienei, Žagarės seniūnui Sauliui Kuzmarskui, Žagarės hipodromo statinių savininkui Gediminui Gutkauskui, Žagarės seniūnijos ūkvedžiui Algiui Paulauskui, Žagarės kultūros centro direktorei Aidai Visockienei, Žagarės kultūros centro renginių organizatorei Dianai Sičiovienei, Žagarės kultūros centro renginių organizatoriui Andriui Petkauskui, Žagarės kultūros centro operatoriui Rimui Aukseliui, ūkininkams Irenai ir Aleksui Vaitkams.

Po oficialaus šventės atidarymo prasidėjo daug smalsuolių sutraukę įvairūs LBS organizuojami konkursai tema „Geriausi Lietuvos bitininkai ir jų bitininkavimo metodai", paskaitos ir meno saviveiklos kolektyvų pasirodymas.
Paskaitą apie bitininkavimą daugiaaukščiuose aviliuose Žagarės dvaro rūmų terasoje skaitė doc. dr. Algirdas Amšiejus. Paskaita buvo įdomi ir pritraukė daug klausytojų.
Parodai - degustacijai „Buvo gera gaspadinė“ vadovavo Birutė Budreckienė, konkursui „Savos gamybos bitininkavimo inventorius” - Jonas Juodvalkis, konkursui „Bitutė ratuota“ - Gitana Gelzienė, konkursui „Pagauk bičių motiną nukleuse, pažymėk ir įleisk į narvelį su bitėmis“ - Algirdas Amšiejus, bitininkų meistriškumo varžyboms - Gediminas Olsevičius, konkursui „Geriausia Lietuvos bitininkų draugija šiandien“ – Sigitas Uselis, bitininkų jėgos išbandymo varžyboms - Romualdas Zdaniauskis, Modifikuotų erkių atsikratymo - nektaro nešimo rungčiai - Donatas Abrutis. Konkursuose buvo gausu dalyvių, todėl jų komisijoms reikėjo nemažai paplušėti kol buvo išaiškinti nugalėtojai.

Joniškio draugijos bitininkas ir medžiotojas Jonas Balčiūnas dvaro parke surengė elnių trofėjinių ragų, pelniusių apdovanojimus ir tarptautinėse parodose, parodą. Jos tikslas buvo Lietuvos ir užsienio šalių bitininkams suteikti daugiau žinių apie Žagarės kraštą, kurį kažkada išgarsino taurieji elniai.

Šventėje dalyvavo Joniškio raj. Algimanto Raudonikio meno mokykla (vadovė Edita Rudienė), Joniškio raj. Ansamblis „Aš šalia“ (vadovė Rita Kipšaitė-Balčiūnienė), Joniškio raj. Rudiškių k. ansamblis „Rudbala“ (vadovė Elitė Karnišauskienė), Žagarės „Kapeliukė“ (vadovas Alfonsas Giedra), Žagarės kapela „Švėtė“ (vadovė Roma Stankienė), Žagarės kapela „Žvelgaitis“ (vadovė Vilma Bartašienė), Grupė „Vairas“ (vadovas Rolandas Janušas), Joniškio raj. Plikiškiu k. ansamblis (vadovas Giedrius Stubaila). Meno kolektyvams įteikti LBS padėkos raštai. Visus džiugino šventinis fejerverkas ir tradicinis laužas.

Antroji šventės diena prasidėjo 8.00 val. pusryčiais savo draugijų stovyklavietėse.

9.00 val. Žagarės dvaro rūmų salėje įvyko LBS valdybos išplėstinis posėdis. Dalyvavo valdybos nariai ir bitininkų draugijų pirmininkai. Posėdžiui pirmininkavo prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius (LBS prezidentas), sekretoriavo – Kazys Spetyla (LBS viceprezidentas). Svarstyta: 1. XLIII Lietuvos bitininkų šventės 2019 m. vieta. 2. Informacija apie bitynų deklaravimą. 3. 2018 m. bitininkų bendrų mokymų rezultatai regionuose. 4. Pasikeitimai naujos redakcijos dokumente „Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamų ligų kontrolės reikalavimai bitynams“. 5. Medaus realizavimo problemos Lietuvos bitininkams. 6. Einamieji reikalai.
Svarstytais klausimais priimti atitinkami nutarimai. 2019 m. XLIII Lietuvos bitininkų šventę nutarta surengti Šakių rajone. Priimtas kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininką Andriejų Stančiką, Žemės ūkio ministrą Giedrių Surplį, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorių Darių Remeiką, ir Kopija Europos parlamento nariui Broniui Ropei dėl medaus realizavimo problemų sprendimo ir su juo susijusių grubių, žalingų bitininkystei klaidų, kurios yra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos l. e. p. direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių patvirtintuose 2018 05 23 d. įsakymu nr. B1-407 naujos redakcijos „Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamų ligų kontrolės reikalavimuose“.

10.30 val. prasidėjo LBS organizuotų įvairių konkursų tema „Geriausi Lietuvos bitininkai ir jų bitininkavimo metodai“ nugalėtojų paskelbimo ir apdovanojimo baigiamoji ceremonija. Joje dalyvavo LBS prezidentas ir renginių organizatoriai: Jonas Juodvalkis, Sigitas Uselis, Birutė Budreckienė, Gediminas Olsevičius, Gitana Gelzienė, Donatas Abrutis.

1. Paroda-degustacija „Buvo gera gaspadinė. Maistas iš bičių produktų ir jo pristatymas“. Vadovė XLII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto narė Birutė Budreckienė. Parodoje-degustacijoje dalyvavo Kupiškio bitininkų draugija, Varėnos bitininkų draugija "Dzūkija", Telšių bitininkų draugija, Pasvalio bitininkų draugija "Bičiulis", Marijampolės bitininkų draugija, Kretingos bitininkų draugija, bitininkų atstovai iš Latvijos, Pakruojo bitininkų draugija "Dobilas", Tauragės bitininkų draugija "Medus", Akmenės bitininkų draugija, Joniškio bitininkų draugija, Panevėžio bitininkų draugija, Lazdijų bitininkų draugija. I vietą laimėjo Kupiškio bitininkų draugija, II vietą - Varėnos bitininkų draugija "Dzūkija", III vietą - Pakruojo bitininkų draugijai "Dobilas". 2018 m. geriausia gaspadine pripažinta Pakruojo bitininkų draugijos "Dobilas" narė Regina Noreikienė, geriausiu gaspadoriumi Tauragės bitininkų draugijos "Medus" narys Vidmantas Lenortavičius. Nugalėtojams įteikti LBS diplomai ir asmeninės dovanėlės.

2. Konkursas Savos gamybos bitininkavimo inventorius. Atsakingas XLII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto narys Jonas Juodvalkis. I vieta paskirta Pakruojo bitininkų draugijos nariui Kęstučiui Poškai už korio atakiavimo stakles, II vieta - Vilniaus bitininkų susivienijimo nariui Jonui Jakaičiui už bičių duonos pašalinimo iš korių įrenginį. Visiems įteikti LBS diplomai ir asmeninės dovanėlės.

3. Konkursas “Pagauk bičių motiną nukleuse, pažymėk ir įleisk į narvelį su bitėmis”, vadovavo XLII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto narys doc. dr. Algirdas Amšiejus. I vietą laimėjo Vytautas Grigutis iš Joniškio bitininkų draugijos, II - Vytautas Ramonskis iš Telšių bitininkų draugijos, III - Emilijus Kacas iš Varėnos rajono bitininkų draugijos. Visiems įteikti LBS diplomai ir asmeninė dovanėlė.

4. Bitininkų meistriškumo varžyboms vadovavo XLII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto narys Gediminas Olsevičius. I vietą laimėjo Šiaulių bitininkų draugija “Spiečius”, II - Pakruojo bitininkų draugija “Dobilas”, III - Plungės bitininkų draugija “Spiečius”. Nugalėtojams įteikti LBS diplomai ir asmeninės dovanėlės.

5. Konkurse “Bitutė ratuota” piešė jaunieji bitininkai, vadovavo XLII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto narė Gitana Gelžienė. Nugalėtojams įteikti LBS diplomai ir asmeninės dovanėlės.  Skirtos trys I-os vietos (Joris Kubulkis (Joniškis), Elena Abrutytė (Plungė), Ernesta Varnaitė (Pasvalys)),  trys – II-os vietos (Paulius Mončius (Pagiriai), Dovilė Riaubaitė (Mažeikiai), Dovydas Lukšas (Joniškis)), ir trys III-ios vietos (Ugnė Švėgždaitė (Radviliškis), Martynas Lukšas (Joniškis), Dovydas (Mažeikiai)), viena paskatinamoji (Petras (Darbėnai)).

6. Geriausia Lietuvos bitininkų draugija šiandien. Atsakingas XLII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto narys Sigitas Uselis. I vieta paskirta Varėnos r. bitininkų draugijai “Dzūkija” (premija žurnalo „Lietuvos bitininkas“ 15 metinių prenumeratų), II - Pakruojo bitininkų draugija “Dobilas” (premija žurnalo „Lietuvos bitininkas“ 10 metinių prenumeratų), III - Kupiškio bitininkų draugija (premija žurnalo „Lietuvos bitininkas“ 7 metinės prenumeratos). LBS prezidentas įteikė I, II, III nugalėtojų LBS diplomus ir premijas.

7. Bitininkų jėgos išbandymo varžyboms, vadovavo XLII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto narys Romualdas Zdaniauskis. I vietą laimėjo Joniškio bitininkų draugija, II - Šiaulių bitininkų draugija “Spiečius”, III - Kaišiadorių bitininkų draugija. LBS prezidentas įteikė I, II, III vietų nugalėtojų LBS diplomus ir prizus.

8. Modifikuotų erkių atsikratymo rungtis, Nektaro nešimas vadovas XLII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto narys Donatas Abrutis. I vietą laimėjo Panevėžio bitininkų draugija, II - Kupiškio bitininkų draugija, III - Varėnos rajono bitininkų draugija “Dzūkija”. LBS prezidentas įteikė I, II, III vietų nugalėtojų LBS diplomus ir prizus.

Apie 12 val. prasidėjo iškilmingas dvi dienas trukusios XLII Lietuvos bitininkų šventės, skirtos Lietuvos atkūrimo 100-mečiui paminėti, uždarymas. LBS prezidentas baigiamajame žodyje nurodė, kad sėkmę lėmė geras organizacinio komiteto, jo pirmininko Povilo Karitono darbas, rėmėjų pagalba, Joniškio bitininkų draugijos geranoriškumas, rajono savivaldybės ir mero Gedimino Čepulio, Žagarės regioninio parko direktorius Mindaugo Balčiūno ir parko darbuotojų dėmesys, apskritai visų gerų žmonių nuoširdumas.
LBS prezidentas padėkojo pagrindiniams šventės rėmėjams: LR Žemės ūkio ministerijai ir Joniškio rajono savivaldybei. Rėmėjams: UAB "Bičių korys", UAB "Wilara", UAB "Apiproduktai", UAB "Bičių Austėja", Lietuvos ūkininkų sąjunga, Joniškio ūkininkų sąjunga, Žemės ūkio kooperatyvas "Joniškio aruodas", Joniškio kredito unija, UAB "Idavang Kepaliai", UAB „Bičių pasaulis“ UAB „Mylida“ ir kt.
Buvo išreikšta padėka XLII Lietuvos bitininkų šventės organizaciniam komitetui, jo pirmininkui Joniškio bitininkų draugijos pirmininkui Povilui Karitonui, vicepirmininkui, LBS viceprezidentui, Vilniaus bitininkų susivienijimo pirmininkui Kaziui Spetylai, nariams: LBS viceprezidentui doc. dr. Algirdui Amšiejui, LBS valdybos nariui, UAB „Bičių korys“ direktoriui Jonui Juodvalkiui, LBS valdybos narei Mažeikių bitininkų draugijos pirmininkei Birutei Budreckienei, Plungės bitininkų draugijos pirmininkui Donatui Abručiui, UAB „Bičių Austėja“ direktoriui Sigitui Uselisui, UAB „Wilara“ direktoriui Gediminui Olsevičiui, Tauragės bitininkų draugijos valdybos nariui Romualdui Zdaniauskiui, Žagarės regioninio parko direktoriui Mindaugui Balčiūnui, Joniškio bitininkų draugijos nariams Gitanai Gelžienei, Daliai ir Sigitui Paršukams, Aldonai ir Kazimierui Martinaičiams, Romui Gaigalui, Eglei Ginkuvienei, Vaidui Liučveitai, Birutei Jakobsevičienei, Natalijai Franskaitienei. Jis padėkojo ir nepaminėtiems, be kurių pastangų ir sunkaus bei kūrybingo darbo ši šventė būtų neįvykusi.
Įteikti padėkos raštai XLII Lietuvos bitininkų šventės organizacinio komiteto nariams ir Joniškio bitininkų draugijos nariams, organizacinio komiteto pirmininkui Povilui Karitonui už puikų vadovavimą komitetui ir gerą šventės organizavimą. Galiausiai už šventės vedimą LBS padėkos raštas įteiktas jos vedėjui Juozui Šalkauskui.
Išreikšta padėką visoms bitininkų draugijoms LBS narėms ir bitininkams, kurie pagyvino bei praturtino šią šventę. Visiems svečiams, kurie savo dalyvavimu suteikė šventei didesnę reikšmę ir prasmę. Visiems meno kolektyvams, kurie linksmino ir palaikė gerą nuotaiką.
Paskutiniu XLII Lietuvos bitininkų šventės akordu buvo jos uždarymas. Jį paskelbė LBS prezidentas. Skambant muzikai ir gausiems plojimams LBS vėliava buvo nuleista. Iki pasimatymo per XLIII bitininkų šventę Šakių rajone.