PREKIAVIMO XLII LIETUVOS BITININKŲ ŠVENTĖJE TAISYKLĖS


1. Prekybos XLII Lietuvos bitininkų šventėje organizatoriai:
● Joniškio bitininkų draugija

2. Per XLII Lietuvos bitininkų šventę prekiauja:
● Bitininkai, liaudies meistrai, amatininkai, tautodailininkai, tautinio ir kulinarinio paveldo puoselėtojai, įvairių firmų atstovai ir kt.

3. Prekiaujama:
● Medumi ir jo gaminiais, kulinarinio paveldo ir kitais maisto produktais.
● Rankų darbo, tradicinių žaliavų, tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais, amatininkų dirbiniais.
● Įvairių Lietuvos ir užsienio firmų gaminama produkcija.

4. Prekiavimo vieta:
● Žagarės dvaro parkas (hipodromas),
● Joniškio r. sav., Žagarės sen., Žagariškių k., Liepų g. 5A

5. Prekybos laikas:
● 2018 m. rugpjūčio 4-5 d.
● pradžia: 2018 m. rugpjūčio 4 d. (šeštadienį) 9 val.
● pabaiga: 2018 m. rugpjūčio 5 d. (sekmadienį) iki kultūrinių renginių pabaigos.
● Atvykimas į prekybos vietą: 2018 m. rugpjūčio 4 d. (šeštadienį) iki 9 val.

6. Registracija, leidimo prekiauti ir prekybos vietos suteikimas:
● Registracija vyksta internetu užpildant dalyvio anketą.
● Registracijos pradžia 2018 m. gegužės 20 d.
● Registracija vyksta iki 2018 m. liepos 20 d.
● Prekybos vietų skaičius ribotas, todėl registracija sustabdoma, kai visos prekybos vietos užimtos.
● Prekiautojų pramoginiais žaislais ir suvenyrais, maistu: desertais, kava ir kt. skaičių nustato prekybos organizatorius.
● Šventės organizatoriai pasilieka teisę nepriimti prekiauti tų, kurie registruojantis pateikė klaidingą informaciją, pažeidė šias prekybos taisykles ar viešąją tvarką šventės metu.
● Prekybos vietos numeris suteikiamas - 2018 m. rugpjūčio 2 d.
● Informacija apie prekiautojui suteiktą prekybos vietos numerį pranešama elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje.
● Prekiautojui elektroniniu laišku yra atsiunčiamas leidimas prekiauti ir vienam automobiliui įvažiuoti į renginio vietą (būtina atsispausdinti, įrašyti prekybos vietos numerį). Atvykti ir pasistatyti automobilį į prekybos vietą būtina iki jos pradžios.
● Vienam dalyviui gali būti suteikiamos kelios prekybos vietos. Registracijos anketoje privaloma nurodyti, ar pageidaujamos prekybos vietos turi būti viena šalia viena kitos, ar skirtingose renginio erdvėse. Prekiaujant iš automobilių ar vagonėlių, būtina atkreipti dėmesį iš kurios pusės atsidaro langai, durys, vyksta prekyba.
● Neatvykus į prekybos vietą iki prekybos pradžios, jo vieta gali būti suteikiama kitam prekiautojui.
● Užsiregistravus, tačiau paaiškėjus, kad dalyvis negali atvykti, privalo apie tai informuoti organizatorius el. paštu bitininkusvente2018@gmail.com arba telefonu: 8 651 42662


7. Renginio vidaus taisyklės:
● Dalyvis gali prekiauti tik jam suteiktoje prekybos vietoje.
● Dalyviui suteikiamas 3 x 3 m prekybinis plotas bei vieta vienam lengvajam automobiliui.
● Dalyvio palapinės konstrukcija ir daiktai neturi trukdyti besiribojantiems kitiems dalyviams ir negali viršyti organizatorių skirto ploto ribų.
● Visu inventoriumi (palapinėmis, stalais, kėdėmis ir pan.) ir elektros energija dalyvis turi pasirūpinti pats. Renginys vyksta istoriniame dvaro parke, todėl elektros, vandens ir kt. infrastruktūros nėra.
● Prekybinė vieta turi būti įrengta tvarkingai. Prekiautojas įsipareigoja užtikrinti, kad prekybinė vieta ir jos aplinka visą laiką būtų tvarkingos ir švarios, joje nebūtų laikoma tuščia tara, pašaliniai daiktai. Prekiautojas, gavęs iš organizatorių pastabą apie šio punkto pažeidimą, privalo ištaisyti pažeidimą per organizatorių nurodytą terminą.
● Renginio metu prekiautojas neturi trukdyti kitiems prekiautojams tinkamai dalyvauti renginyje (triukšmauti, garsiai leisti muziką, užstatyti šalia esančio dalyvio ploto ir kt.)
● Visais dokumentais bei leidimais, reikalingais prekybai (maisto ir veterinarijos tarnybos leidimu; verslo liudijimu; individualios veiklos pažymėjimu ir kt.) privalo pasirūpinti prekiautojas ir juos turėti, kad reikalui esant būtų galima patikrinti.
● Prekiautojas privalo vadovautis visais Lietuvos Respublikoje galiojančiais prekybą viešoje vietoje reglamentuojančiais teisės aktais. Organizatoriai už prekybos dalyvio padarytus nusižengimus neatsako.

8. Dalyvio mokestis:
● Privalomo prekybos vietos mokesčio nėra, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, visų prekiautojų prašome paremti XLII Lietuvos bitininkų šventę.

9. Kita informacija:
● Prekiautojas atsako už savo parduodamų prekių kokybę.
● Organizatoriai renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali naudoti nekomerciniais tikslais.
● Organizatorius neatsako už be priežiūros paliktus daiktus. Kiekvienas prekiautojas privalo pats pasirūpinti savo prekių saugumu bei draudimu.
● Prekiautojas, nesilaikantis šių taisyklių šalinamas, bei kitais metais neregistruojamas. Organizatoriai neatsako už pašalinimo iš renginio metu sugadintas prekes ar įrangą.
● Dalyvis, užpildydamas ir pateikdamas registracijos anketą, įsipareigoja laikytis šių taisyklių.