Bitininkų draugijos

Grįžti į draugijų sąrašą

Rokiškio bitininkų draugija

 Vadovas Petras Adomonis (g. 1938 02 10, baigęs Panevėžio politechnikumą 1966 m). Draugijai vadovauja nuo 2014 m. iki šiol.
Buvę draugijos vadovai Lomanas Mikolojus vadovavo draugijai nuo įkūrimo iki 1990, Trumpienė Ledina nuo 1990 iki 2013.
Draugijos valdymo organai: Petras Adomonis, Rimantas Rugšėnas, Romualdas Četkauskas, Albina Kirstukienė, Ledina Trumpienė.
2013 12 02 draugija turėjo 72 narius, kurie laikė 2160 bičių šeimas. 48 nariai yra kaimo gyventojai, 24 miesto gyventojai, 63 turi registruotą ūkį. 14 draugijos narių veža 300 bičių šeimų į medingus augalus.
2010 08 07 XXXIV Lietuvos bitininkų šventės metu Trakuose draugija konkurse „Geriausia Lietuvos bitininkų draugija šiandien“ užėmė III vietą ir gavo Lietuvos bitininkų sąjungos diplomą ir Žurnalo „Lietuvos bitininkas“ 7 metines prenumeratas.
Kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį 13 val. organizuojamas susirinkimai draugijos nariams (1-2 pav.).

 

Kontaktinė informacija